Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
2022 m. birželio 9 d.

Nauji leidiniai Lituanistikos skaitykloje

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Lituanistikos skaityklos atvirasis fondas pasipildė naujomis knygomis. Kviečiame apsilankyti Lituanistikos skaitykloje ir praturtinti savo žinias.

Knygos viršelis1940. Paskutinė Lietuvos vasara / Norbertas Černiauskas. – Vilnius : Aukso žuvys, 2021. – 259 p.

Dokumentinė dr. Norberto Černiausko knyga – 1940-ųjų birželio dviejų savaičių įvykiai, įtraukiantys į to meto Lietuvos ir jos žmonių realijas. Ši skaitytojų įvertinta knyga jau yra pelniusi ne vieną apdovanojimą:

„Portalo „15min.“ metų knygų rinkimai 2021“ – lietuvių autorių negrožinių knygų kategorijos 1 vieta;

„Metų knygos rikimai 2021“ – publicistikos ir dokumentikos knygų kategorijos laimėtoja.

 

Knygos viršelisAd perpetuam rei memoriam : privatūs dokumentai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV a. pabaigoje–XVI a. pradžioje / Mindaugas Klovas ; Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2021. – 566 p.

Monografijoje nagrinėjami privačių dokumentų funkcionavimo ir raidos bruožai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK). Tyrimas parengtas remiantis įvairių valstybių archyvuose ir bibliotekose saugomais dokumentais ir dokumentų publikacijomis, apima XIV a. 9-ąjį dešimtmetį – XVI a. 3-iąjį dešimtmetį. Tiriant buvo surinkti dokumentai iš Vilniaus, Kauno, Varšuvos, Krokuvos, Minsko, Pinsko, Maskvos, Sankt Peterburgo, Sedlcių, Balstogės, Kijevo ir Berlyno archyvų, bibliotekų ir muziejų. Monografija supažindina su rašytinės kultūros sklaida LDK.

 

Knygos viršelisAntanas Smetona ir Justas Paleckis istorijos dramoje : prezidento vairuotojo užrašai / Alfonsas Eidintas. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2022. – 631 p.

Knygoje pirmą kartą skelbiamas unikalus dokumentas – prezidento vairuotojo Jono Balčiūno kelionių dienynas. Atskleidžiamas antrasis Antano Smetonos aplinkos ratas – prezidentūros svečiai, giminės, adjutantai, gydytojai, prezidento dvaro, vadinamojo Užugirio kiemo, architektai, technikai, sodininkai, miškininkai, tarnai bei du prezidentūros vairuotojai Jonas Abeltinis ir Jonas Balčiūnas, kurie nuvežė prezidentą prie Vokietijos sienos. Knygoje skelbiami dokumentai leidžia skaitytojui įdėmiau pažvelgti į prezidento A. Smetonos aplinką. Leidinys gausiai iliustruotas nuotraukomis, skiriamas mokslo visuomenei, studentams, tyrinėtojams, istorikams ir politologams, visiems, kurie domisi Lietuvos istorija.

 

Knygos viršelisKalba – mūsų biografijos dalis : Prano Kniūkštos gyvenimo brūkšniai ir nuveikti darbai / [sudarė Rasuolė Vladarskienė]. – [Vilnius] : Lietuvių kalbos institutas, 2021. – 323, [1] p.

Leidinyje spausdinami artimųjų, bendramokslių ir bendradarbių prisiminimai apie lietuvių kalbos puoselėtoją, kalbininką Praną Kniūkštą. Knygoje taip pat rasime paties kalbininko gyvenimo saulėlydyje rašytus prisiminimus, nuveiktų darbų apžvalgas, rašinių apie tėviškę, susirašinėjimus kalbos vartosenos klausimais, darbų bibliografinę rodyklę.

 

Knygos viršelisLietuva : senovės istorija, teisė, kalba, tikėjimas, papročiai, dainos, priežodžiai, padavimai ir t. t. / Juzefas Ignacas Kraševskis ; iš lenkų kalbos vertė Kazys Uscila. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2022. – 743 p.

Lenkų rašytojas, istorikas, leidėjas Juzefas Ignacas Kraševskis – didelį kūrybinį palikimą sukaupęs autorius, nemažą darbų dalį skyręs Lietuvos istorijai.

Vieną svarbiausių I. Kraševskio veikalų „Lietuva. Senovės istorija, teisė, kalba, tikėjimas, papročiai, patarlės, padavimai ir t. t.“ sudaro dvi dalys: pirmoji skirta Lietuvos priešistorei, antroji apima Lietuvos istoriją nuo XIII amžiaus pradžios iki 1386 metų. Kūrinyje autorius nagrinėja lietuvių kalbos, kaip vienos seniausių, kilmės ir raidos aspektus, Lietuvos teisės ištakas, lietuvių genčių pasaulėžiūrą, religiją, mitologiją, papročius, tautosaką, dainas, patarles, padavimus. Knygos priede pateikta dvidešimties Lietuvos didžiųjų kunigaikščių laiškų, privilegijų, su Lietuva susijusių popiežių bulių, Kryžiuočių ordino magistrų raštų ir kitų dokumentų originalų tekstai. Šis leidinys puikus žinių šaltinis istorikams ir visiems žmonėms, besidomintiems istorija.

 

Knygos viršelisPokalbiai / Algirdas Julius Greimas ; sudarė Arūnas Sverdiolas. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2022. – 613 p.

Knygą sudaro 54 Algirdo Juliaus Greimo dialoginiai diskursai, išspausdinti mokslinėje ir kultūrinėje spaudoje, 1956–1992 m. įrašyti garso ir vaizdo priemonėmis septyniomis kalbomis: pokalbiai, interviu, atsakymai į anketų klausimus. Pokalbiai aprėpia Greimo ilgus metus plėtotos semiotikos ir mitologijos tematiką, aptariamą labai trumpai ir paprastai arba detaliai ir rafinuotai, taip pat platų lietuvių kultūros istorijos ir dabarties reiškinių spektrą.

 

Knygos viršelisŽemė. Motina. Duona : monografija / Irena Smetonienė, Marius Smetona, Kristina Rutkovska. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2021. – 323 p.

Tai jau trečioji autorių monografija, besiremianti J. Bartminskio ir jo mokinių Liubline sukurtos etnolingvistinės mokyklos metodologija. Pirmoji – „Vertybės lietuvio pasaulėvaizdyje“, antroji – „Kalba. Tauta. Valstybė“. Trečiojoje kalbama apie vertybes, be kurių savęs neįsivaizduoja nė vienas žmogus, – motiną, žemę ir duoną.

 

Primename, kad Nacionalinės bibliotekos informacijos paieškos konsultantai padeda parinkti tinkamiausią medžiagą jūsų studijoms ar tyrimams, pataria, kaip efektyviai naudotis bibliotekos turimais dokumentais, kaip rasti reikalingą leidinį kitoje bibliotekoje, siūlo pagalbą naudojantis elektroniniais ištekliais. Daugiau informacijos rasite čia  ›