Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
2022 m. birželio 10 d.

Nacionalinė biblioteka teiks analitines paslaugas Lietuvos socialinių mokslų centrui

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas priėmė Lietuvos socialinių mokslų centro (LSMC) direktorių prof. dr. Boguslavą Gruževskį. Centro atstovus domina galima partnerystė ir bendradarbiavimo formos, Nacionalinės bibliotekos teikiamos analitinės paslaugos ir informacinė infrastruktūra (duomenų bazės, kiti elektroniniai ir informaciniai ištekliai).

Svečiams buvo pristatyta Nacionalinės bibliotekos veikla ir erdvės. Detaliau pristatyta bibliotekos mokslo komunikacijos veikla ir aptartos galimybės stiprinti jos strateginę plėtrą. Pasikeista nuomonėmis apie galimybes abiem organizacijoms bendradarbiauti tiek mokslo tiriamojoje, tiek informacinių paslaugų teikimo srityse. Susitikimo dalyviai numatė konkrečias priemones, susijusias su būsima tolesne veikla ir veiksmais, skirtais būsimai partnerystei ir galimam mokamų paslaugų teikimui centre dirbantiems tyrėjams.

Lietuvos socialinių mokslų centras (LSMC) įsteigtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. Centro misija – kurti ir skleisti mokslo žinias ekonomikos, sociologijos ir teisės mokslų srityse, siekiant jomis grįstų viešosios politikos sprendimų ir inovacijų diegimo, stiprinant mokslo, verslo bei visuomenės sanglaudą ir gyventojų gerovę.