Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
Iliustracija 2022 m. birželio 15 d.

Lituanistikos skaityklos atvirojo fondo naujienos

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Lituanistikos skaityklos atvirasis fondas papildytas naujomis knygomis. Skaitykloje susipažinsite su Lietuvos universiteto istorija, prisiminsite lietuvių patarles, priežodžius, smagiai praleisite laiką, analizuodami tarpukario gastronomijos kultūrą.

Pasimėgaukite maloniu skaitymu.

2022-aisiais minint Lietuvos universiteto šimtmetį išleisto dokumentų rinkinio – „Lietuvos universiteto tapsmas (1916–1922 m.)“ tikslas – pateikti nenutrūkstamą lietuviškojo universiteto tapsmo procesą, nepriklausomai nuo to, kuriame mieste šis procesas vyko. Jis pradedamas fragmentiškomis žinutėmis apie lietuvių politinio elito pasiryžimą steigti lietuvišką universitetą Vilniuje 1916-aisiais ir baigiamas 1922 m. vasaros pasiruošimais sutikti pirmuosius mokslo metus įkurtame Lietuvos universitete Kaune.

  • Pirmoji lietuviška Alma Mater : trumpa klasikinio universiteto Kaune istorija / Antanas Kulakauskas. – Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2022. – 167 p.

Autorius glaustai, bet analitiškai iš istoriko ir politologo pozicijų papasakojo Lietuvos (Vytauto Didžiojo) universiteto istoriją. Ypač pabrėžė pirmojo lietuviško universiteto istorinę svarbą šiuolaikinės, modernios lietuvių tautos tapsmo baigiamajame etape. Taip pat knygoje yra post scriptum dalis, kuri, autoriaus nuomone, leidžia mąstančiam ir neabejingam skaitytojui pačiam sugretinti prieškarį ir dabartinius laikus.

  • Lietuvių etnologijos etiudai : senosios mūsų atminties atodangos / Marcelijus Martinaitis ; sudarė ir parengė Antanas Rybelis. – Vilnius : Margi raštai, [2020]. – 350 p.

Knygoje pateikiamos redaktoriaus Antano Rybelio surinktos poeto Marcelijaus Martinaičio mintys apie lietuvių tautosaką, legendas ir mitus, jų rinkėjus ir saugotojus bei senosios kūrybos pėdsakus literatūroje ir kitų formų meno kūriniuose.

Visame rinkinyje juntamas dalykiškas susirūpinimas dėl iškreipto mūsų tautosakos paveldo supratimo, baiminamasi, kad šis unikalus paveldas nenugrimztų į kultūros pasąmonę.

Tekstai vertingi visiems besidomintiems tautosaka bei jos neįkainuojamu paveldu.

Ketvirtas tomas (L ir M raidės), kaip ir trys pirmieji, sudarytas pagal žymaus lietuvių tautosakininko, folkloristikos istoriko prof. Kazio Grigo sukurtą šio tautosakos žanro pateikimo sistemą.

Greta tradicinių patarlių publikuojamas ir vienas kitas šiuolaikinis posakis. Specifinė senųjų patarlių leksika šiuolaikiniam skaitytojui darosi vis sunkiau suprantama, todėl jos komentaruose aiškinamos plačiau.

„Lietuvių patarlių ir priežodžių“ tomuose skelbiamos patarlės, su jomis susijusi papildoma informacija, taip pat antraščių vertimai į užsienio kalbas prieinami internetu elektroniniame Lietuvių patarlių ir priežodžių sąvade.

  • Ponios Smetonienės virtuvė / Jolita Bernotienė, Ingrida Jakubavičienė ; iliustravo Vanda Padimanskaitė. – Vilnius : Aukso žuvys, 2021. – 294 p.

Ši knyga – tai pažintis su pirmąja Nepriklausomos Lietuvos valstybės ponia, prezidento patarėja, diplomate ir visuomenės veikėja, šeimininke ir aistringa kortuotoja, bėgle ir emigrante – Sofija Smetoniene.

Skaitydami apie tarpukario gastronomijos kultūrą, daug sužinosite ir apie to meto kasdienybę, taip pat daug įdomybių apie senąjį Vilnių ir laikinąją sostinę Kauną. Sužinosite, koks buvo prezidentinis valgiaraštis, kaip buvo ruošiamas stalas oficialiems pietums ar vakarienėms. Perskaitysite daugiau negu penkiasdešimt smetoniškų receptų, pritaikytų pagal šių laikų produktus ir skonį.

Knygoje gausu fotografijų, stilizuotų maisto piešinių.

  • Vilniaus padavimai / sekdamas Vladislavu Zahorskiu parašė P. Vingis. Vilnius : „Tyto alba“, 2022. – 188 p.

Knygoje rasite apie keturiasdešimt iš kartos į kartą perduodamų istorijų, sukurtų remiantis gydytojo ir istoriko Vladislavo Zahorskio laiškais. Padavimai parašyti paprasta liaudies kalba, kad ji būtų lengvai suprantama kiekvienam. Ši knyga yra lobis Vilniaus mylėtojams, klaidžiojantiems po mažiau pažįstamas vietas.

Šias knygas galima rasti Lituanistikos skaitykloje.