Telefonas Klaustukas Sitemap
Iliustracija 2022 m. birželio 22 d.

Pradėti naujos kultūrinės edukacijos informacinės sistemos bandymai

Birželio 21 d. pradėta naujai sukurtos kultūrinės edukacijos informacinės sistemos bandomoji eksploatacija – bus tikrinama, ar sistema yra parengta kultūros paso paslaugoms užsakyti ir administruoti.

Blokų grandinės pagrindu sukurta informacinė sistema, kurią pirmiausia numatyta naudoti teikiant kultūros paso paslaugas, yra Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos kartu su Kultūros ministerija ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija įgyvendinamo nacionalinės kultūrinės edukacijos sistemos modernizavimo projekto dalis.

Pirmoje informacinės sistemos bandomosios eksploatacijos dalyje dalyvauja aktyvūs kultūros paso paslaugų teikėjai. 27-ių kultūros, meno ir švietimo institucijų bei nevyriausybinių organizacijų atstovai, teikiantys kultūrinės edukacines paslaugas muziejuose, teatruose, bibliotekose, koncertinėse įstaigos ir kitur, išbandys skirtingas informacinės sistemos dalis – paskyros sukūrimo, kultūros ir meno paslaugų paraiškos pateikimo, atsiskaitymo už paslaugas etapus.

Rugsėjį ir spalį numatyti dar du bandomosios eksploatacijos etapai, į juos įsitrauks ir mokyklos. Bus išbandytas edukacijų užsakymas ir vertinimas, taip pat ir virtualios piniginės, kurią su valstybės skiriamomis lėšomis kultūros paso paslaugoms turi kiekvienas Lietuvos moksleivis, funkcionalumas.

Šiuo metu suskaičiuojama daugiau kaip 1300 aktyvių kultūros paso paslaugų teikėjų, kurie siūlo per 3000 kultūrinės edukacijos paslaugų. Naujoji kultūrinės edukacijos informacinė sistema bus lakstesnė paslaugų teikėjams, palengvins kultūrinės edukacijos paslaugų užsakymą ir apskaitą, taip pat atsiras galimybė paslaugas įvertinti.

Nacionalinės kultūrinės edukacijos sistemos modernizavimo projekto tikslas – tobulinti kultūrinės edukacijos Lietuvoje sistemą, siekiant stiprinti moksleivių ir pedagogų kultūrines kompetencijas, kūrybinį kritinį mąstymą, ugdyti kitus ateičiai būtinus gebėjimus. Išbandoma kultūrinės edukacijos informacinė sistema – tai nauja švietimo ir kultūros sistemų sinergijos galimybė, pagerinsianti kultūrinės edukacijos paslaugų prieinamumą visiems Lietuvos moksleiviams. Naująją informacinę sistemą kultūros paso paraiškoms teikti numatyta pradėti naudoti spalį, o moksleiviai ir mokytojai prie jos prisidės nuo 2023 m. sausio.