Telefonas Klaustukas Sitemap
Iliustracija 2022 m. birželio 23 d.

Aptartas kintantis Europos nacionalinių bibliotekų vaidmuo ir tvarumo principų įgyvendinimas

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas birželio 14–16 d. dalyvavo 30-ajame Europos bibliotekų, informacijos ir dokumentacijos asociacijų biuro (angl. European Bureau of Library, Information and Documentation Associations, EBLIDA) vykdomosios valdybos rengiamame tarybos narių posėdyje ir konferencijoje Goethe’s institute Atėnuose (Graikija).

Konferencijoje nagrinėta tema „Pasiruošimas pokyčiams: bibliotekų įsipareigojimas kurti tvarią, demokratinę ir teisingą visuomenę“ (angl. Ready to take off: Libraries’ commitment towards a sustainable, democratic and equitable society). Aptarti naujausi Europos struktūrinių ir investicinių fondų (ESIF) pokyčiai, bibliotekų  pritaikymo prie ESIF sistemos darbo procesai. Kelti klausimai: kaip bibliotekos gali prisidėti prie Europos miestų ekonominės plėtros; kokios politinės, ekonominės tendencijos ir veiksniai turi įtakos bibliotekų veiklai. Reikšmingas dėmesys skirtas tvaraus vystymosi procesams viešosiose Europos šalių ir universitetų bibliotekose. Susipažinta su EBLIDA 2022–2025 m. strategijos ir komunikacijos planų projektu.

Nacionalinė biblioteka tapo asocijuotąja EBLIDA nare 2016 m. Organizacija, įkurta 1992 m., atstovauja daugiau kaip 100 Europos Sąjungos ir kitų Europos šalių bibliotekų, informacijos ir dokumentacijos asociacijų tinklui. 

Nacionalinės bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. R. Gudauskas taip pat dalyvavo birželio 19–21 d. Turkijos nacionalinėje bibliotekoje Ankaroje vykusioje Europos nacionalinių bibliotekų vadovų konferencijoje (angl. The Conference of European National Librarians, CENL).

Daugiausia dėmesio šioje konferencijoje skirta CENL 2023–2027 m. strategijos projektui, aptartas nacionalinių bibliotekų vaidmuo greitai besikeičiančioje visuomenėje, naujų paslaugų steigimas, inovacijų galimybės kultūros institucijose, bibliotekose, archyvų ir muziejų organizacijose, skaitmeninių kolekcijų, paveldo srityse.

CENL yra 46 nacionalinių bibliotekų tinklas 45 Europos šalyse. Nuo 1987 m. CENL siekia sustiprinti nacionalinių bibliotekų vaidmenį Europoje, ypač atsižvelgiant į jų atsakomybę siekiant išlaikyti nacionalinį kultūros paveldą ir užtikrinti žinių prieinamumą visuomenei.