Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
Iliustracija 2022 m. birželio 27 d.

Tęsiama ir tobulinama Nacionalinės bibliotekos mokslo leidyba: mokslo žurnalo „Parlamento studijos“ 31 numeris

Birželio pabaigoje išleistas elektroninis periodinio mokslo žurnalo „Parlamento studijos“ 31 numeris. Tai dar vienas 2021 m. atnaujintos Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos mokslo žurnalų publikavimo ir sklaidos strategijos rezultatas. Pirmoji kregždė buvo 2022 m. vasario pradžioje išleistas „Aktualu rytoj“ 1 (19) tomas.

Žurnalo „Parlamento studijos“ tikslas – burti tyrėjus, skatinti ir plėsti demokratinės valdysenos, parlamentarizmo, politinės kultūros tyrimus. Čia telkiami politikos analitikai, istorikai, sociologai, kalbotyros, teisės mokslininkai, politinės komunikacijos mokslo krypčių autoriai. Publikuojamos žurnalo teminiam laukui aktualių mokslinių monografijų, studijų, išleistų Lietuvoje ir užsienyje, recenzijos ir anotacijos. Nuo 2004 m. išleista 30 tradicinių popierinių „Parlamento studijų“ numerių. Jie skaitmeniniu (pdf) formatu skelbiami žurnalo svetainėje Archyvas. Atsižvelgus į tarptautines elektroninių akademinių žurnalų leidybos tendencijas, reikalavimus elektroninei leidybai, tvarios bibliotekos misijos siekius, „Parlamento studijos“ nuo 31 numerio leidžiamos tik elektroniniu formatu.

Dėl to žurnalas tapo deimantinės atvirosios prieigos leidiniui – jo turinys nemokamai pasiekiamas, suteikiama teisė jį skaityti, išsaugoti savo kompiuteryje, kopijuoti, platinti, spausdinti, atlikti paiešką ar pateikti nuorodą į viso teksto dokumentus. Taip pat nėra jokių straipsnių publikavimo mokesčių, o autorius išlaiko visas turtines autorių ir gretutines teises. Žurnale publikuojami straipsniai lietuvių ir anglų kalbomis.

31-ųjų „Parlamento studijų“ pagrindas – Nacionalinėje bibliotekoje 2021 m. lapkričio 23–24 d. vykusios tarptautinės mokslinės konferencijos „Politinė lyderystė parlamentinėje demokratijoje“, skirtos paminėti parlamentinės bibliotekos 30-mečiui, pranešimų pagrindu parengti užsienio (Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Lenkijos) mokslininkų straipsniai. Šios konferencijos pranešėjų pagrindinės mintys apžvelgiamos žurnalo dalyje „Konferencijos“ – „Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, kaip parlamentinės bibliotekos, 30-mečio minėjimas: tarptautinė mokslinė konferencija „Politinė lyderystė parlamentinėje demokratijoje“ (Daiva Janavičienė, Darius Žiemelis, tekstas anglų k.).

Be „Konferencijų“ 31-ąjį numerį sudaro šios dalys:

Nuo redakcijos. Kelios pastabos apie informacinį aprūpinimą politinei lyderystei (Andrius Vaišnys, tekstas anglų k.).

Straipsniai:

Parlamentų antropologija XX ir XXI amžių sandūroje: metodologiniai iššūkiai ir tendencijos (Emma Crewe, iš anglų k. vertė Tomas Auškalnis).

Parlamentų ir teisminių institucijų indėlis į pagrindinių teisių apsaugą: glaudesnio sąryšio link (Guillaume Tusseau, iš anglų k. vertė T. Auškalnis).

Nepriklausomos reguliavimo agentūros bei politiniai ir administraciniai santykiai šiuolaikinėse Europos demokratinėse valstybėse: keletas hipotetinių įžvalgų (Cyril Benoît, tekstas anglų k.).

Višegrado politinių tautų suverenumas 2008–2019 m: nuo piktnaudžiavimo neokaringąja demokratija iki pusiau karingosios demokratijos (Joanna Rak, tekstas anglų k.).

Lietuvos politinių partijų ir nepriklausomų politinių pilietinių judėjimų sekėjų „Facebooke“ polinkis į politinę poliarizaciją ir informacinio šulinio formavimąsi (Justina Januškevičiūtė)

Recenzijos. Garbės konsulo tarnyba okupuotai ir laisvai Lietuvai (Rec.: Juozas Skirius, Garbės generalinis konsulas Vytautas Čekanauskas: atstovavimas Lietuvai JAV Vakarų pakrantėje, Vilnius: Vaga, 2021.) (Audronė Veilentienė).

Istorijos šaltiniai. Užmirštas Pirmosios Lietuvos Respublikos politikas teisininkas Pranas Viktoras Raulinaitis ir jo slaptas 1952 m. rankraštis apie lietuvių tautos suverenumą (ištrauka) (Dovilė Sagatienė, Pranas Viktoras Raulinaitis).

Kita. Lietuvos parlamentarizmo bibliografija: 2021 m. kovas – 2022 m. kovas (sudarė Virgilija Beganskaitė).

Žurnalo „Parlamento studijos“ redakcinė kolegija (vyriausiasis redaktorius Andrius Vaišnys, mokslinis redaktorius Darius Žiemelis) nuoširdžiai dėkoja visiems, prisidėjusiems prie šio numerio parengimo ir publikavimo.

Nacionalinė biblioteka maloniai kviečia autorius teikti darbus žurnale „Parlamento studijos“. Jis prieinamas visiems skaitytojams Nacionalinės bibliotekos tinklalapyje (meniu juostoje Mokslas / Mokslo leidiniai / Mokslo žurnalas „Parlamento studijos“).