Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
Iliustracija 2022 m. liepos 1 d.

Paroda „Chameleono spalvos“

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kviečia į parodą „Chameleono spalvos“. Joje pristatomos informacinės tarnybos ELTA 1978–1982 m. nuotraukos ir panašaus laikmečio pogrindinio avangardinio meno pavyzdžiai. Ši paroda – sovietmečio propagandinės (spaudos) fotografijos tyrimo išdava.

„Chameleono spalvos“ – sovietmečiu garsaus rašytojo Jono Avyžiaus romanas, išleistas 1979 metais. Tai pasakojimas apie XX a. septintojo aštuntojo dešimtmečių inteligentiją, dvasinių vertybių perkainojimą ir netgi devalvaciją, apie ano meto visuomenę ir kultūrą, turint omenyje, kad nebuvo galima visko tiesiai sakyti. „Chameleono spalvose“ apnuoginami aktualūs moraliniai anuometinės visuomenės klausimai, piešiami reljefiški žmonių psichologiniai ir socialiniai tipai, ieškoma jų prisitaikymo ar neprisitaikymo, oficialumo ir buvimo autsaideriu anuometinėje visuomenėje, dialektikos priežasčių. Pats romanas vertintas ir tebevertinamas gana prieštaringai, kaip ir ano meto tikrovės atvaizdavimo kanonai.

„Eltos“ nuotraukos parodoje atstovauja oficialiajam ir tam tikra prasme propagandiniam sovietinės Lietuvos kultūros segmentui. Tačiau parodoje ryški ir pogrindinės kultūros (tuometinėje situacijoje netgi kontrkultūros) gija. Anuomet jaunų menininkų Česlovo Lukensko (g. 1959), Ramūno Paniulaičio (1957‒1982), Gintaro Zinkevičiaus (g. 1963) 1979−1982 metų avangardinės saviraiškos, kūrybos bandymai socialiniame ir kultūriniame užribyje.

Taigi, sovietmečio archyvas, papildytas alternatyviu meniniu-konceptualiu turiniu, turinčiu ir archyvo bruožų, leidžia pažvelgti į Lietuvos sovietmečio visuomenę ir jos kultūrą skirtingais rakursais.

Parodos kuratorius dr. Kęstutis Šapoka.

Dizainas: Vaida Gasiūnaitė.

Parodos rengėjai: Gediminas G. Akstinas, Rūta Chlomauskaitė, Aušra Marčiulaitytė, Rasa Sidaraitė, Aušra Trakšelytė, Jokūbas Zovė.

Organizatorė: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.

Parodai naudoti Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Muzikos ir vizualiųjų menų skyriaus archyvai.

Dėkojame Česlovui ir Rūtai Lukenskams už paskolintą pogrindinio meno kolekciją.

Paroda veikia Parodų salėje (III a.), 2022 m. liepos 7 d. ‒ 2022 rugpjūčio 26 d.

Trumpai apie parodą

Data
liepos 7 d. ‒ rugpjūčio 26 d.
Laikas
Nacionalinės bibliotekos darbo laiku
Vieta
Parodų salė, III a.
Dalyvavimas
įėjimas laisvas
Daugiau informacijos
socialiniame tinkle „Facebook“