Telefonas Klaustukas Sitemap
2022 m. liepos 12 d.

Nauji Socialinių mokslų skaityklos leidiniai teisės tema

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Socialinių mokslų skaityklos fondas papildytas knygomis lietuvių ir anglų kalba. Trumpai jas pristatome.

Konstitucija_ir_teisinė_sistema.jpgKonstitucija ir teisinė sistema : Liber Amicorum Vytautui Sinkevičiui; [recenzuotų mokslo straipsnių rinkinys] / [redaktorių kolegija: Agnė Tvaronavičienė... [et al.]. – Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, [2021]. – 697 p.

Įvairių autorių straipsnių rinkinys, skirtas konstitucinės teisės profesoriui Vytautui Sinkevičiui. Nuo 2001 m. Mykolo Romerio universitete kartu su bendraautoriais ir individualiai profesorius išleido daugiau kaip 20 monografijų, mokslo studijų, vadovėlių, publikavo per 70 mokslinių darbų parlamentarizmo, pilietybės, konstitucinės teisės klausimais. Jo įžvalgos svarbiausiais valstybės, tautos gyvenimo klausimais ne kartą paskatino politikus, teisės kūrėjus koreguoti, tobulinti visai valstybei ir jos žmonėms svarbius teisėkūros planus, sustabdyti nepagrįstus bandymus keisti Konstituciją ar priimti kitus nesuderinamus su teisės viršenybe sprendimus. Vertingi ir įdomūs profesoriaus atsiminimai apie nepriklausomos, atkurtos Lietuvos ištakas prieš 30 metų. Pirmas knygos skyrius skirtas jo biografijai ir žymiausiems nuveiktiems darbams, kituose skyriuose gvildenami konstitucinės teisės, Lietuvos Konstitucinio Teismo ir teisėjo nepriklausomumo garantijų, teisėjų sudėties atnaujinimo mechanizmo ir kiti klausimai.

Knygą taip pat galima skaityti ir atsisiųsti kaip PDF failą.

 

European Company LawEuropean company law / Andrea Vicari. Berlin : De Gruyter, 2021. 327 p.

Knygoje pateikiama apžvalga skirta Europos bendrovėmis besidomintiems teisininkams, mokslininkams ir praktikams. Nors įmonių teisė daugiausia reglamentuojama nacionaliniais įstatymais, svarbu matyti pagrindinių direktyvų bendrovių teisės srityje sisteminį vaizdą ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudenciją, Europos pavyzdinį bendrovių įstatymą ir šių direktyvų ES valstybėse narėse įgyvendinimo būklę. Šiuo tikslu knygoje, be ES teisės aktų leidybos institucijų nustatytos teisės ir susijusių privalomųjų įstatymų iliustracijos, pateikiamos išsamios nuorodos į svarbiausius 27 ES šalių narių teisės aktus ir teismų praktiką, kad jie būtų kuo geriau žinomi ir naudojami.

 

Legal DevelopmentsLegal developments during 30 years of Lithuanian independence : overview of legal accomplishments and challenges in Lithuania / Gintaras Švedas, Donatas Murauskas. – Cham : Springer, [2021]. – 315 p.

Knygoje apžvelgiamos pasirinktos pagrindinės teisinės ir institucinės raidos sritys Lietuvoje nuo Nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. Atitinkamuose skyriuose aptariami pokyčiai įvairiose srityse – nuo ​​konstitucinės sistemos iki baudžiamosios teisės ir proceso. Dėmesys skiriamas keturiems pagrindinių esminių pokyčių, palietusių visą teisės sistemą, aspektams: sudėtingas posovietinės šalies istorinis paveldas; socialinės-politinės ir kitos sąlygos priimant naujus (teisinės valstybės) standartus; tarptautinė teisinė įtaka nacionalinei teisinei tvarkai per pastaruosius 30 metų; galiausiai visiškai naujų nacionalinių teisinių modelių paieška.

Per 30 atgautos nepriklausomybės metų Lietuva patyrė unikalių socialinių pokyčių. Valstybė iš naujo pradėjo savarankišką kelionę, apsunkintą sudėtingo sovietinės teisės sistemos paveldo. Kai kurios pagrindinės reformos įvyko greitai, o kitoms reikėjo ilgai trukusios išsamios visuomenės poreikių analizės ir optimalių pavyzdžių paieškos kitose valstybėse. Teisinė sistema dabar iš esmės skiriasi, – kai kas yra visiškai nauja, o kai kas pritaikyta esamiems poreikiams.

 

CombattingCombatting illicit trade on the EU border : a comparative perspective / Celina Nowak. – Cham : Springer International Publishing, 2021. – 283 p.

Knygoje pateikiamas pirmasis lyginamasis baudžiamosios politikos, susijusios su neteisėta prekyba tabaku, tyrimas, atliktas keturiose palyginti naujose ES valstybėse narėse (Lietuvoje, Lenkijoje, Slovakijoje ir Rumunijoje) ir dviejose „senosiose“ ES šalyse (Vokietijoje ir Italijoje). Knygoje aptariamos nacionalinės teisinės bazės, dabartinė kriminologinė situacija dėl neteisėtos prekybos tabaku ir praktiniai iššūkiai, su kuriais susiduria nagrinėjamų šalių nacionalinės teisėsaugos institucijos. Knygos tikslas – išryškinti teisinius ir praktinius iššūkius kovojant su nelegaliais tabako gaminiais nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu, suformuluoti rekomendacijas, kaip veiksmingiau juos įveikti.

 

Judging at the interfaceJudging at the interface : deference to state decision-making authority in international adjudication / Esmé Shirlow. – Cambridge : Cambridge University Press, 2021. – 338 p.

Šioje knygoje nagrinėjama, kaip Nuolatinis Tarptautinio Teisingumo Teismas (1922–1945), Tarptautinis Teisingumo Teismas, Europos Žmogaus Teisių Teismas ir investicijų sutarčių tribunolai pagarbiai pripažino valstybių sprendimų priėmimo galią. Joje analizuojamas šių keturių tarptautinių teismų ir tribunolų požiūris į pagarbą 1924–2019 m. priimtuose 1714 sprendimuose dėl tariamo valstybės kišimosi į privačią nuosavybę. Knygoje nurodoma daug metodų, įgalinančių paisyti vidaus sprendimų priėmimą tarptautiniame teisme. Autorė sugrupuoja šiuos metodus, kad nustatytų septynis skirtingus pagarbos „būdus“, atspindinčius skirtingos struktūros santykius tarp tarptautinių teisėjų ir vietos sprendimus priimančių asmenų. Įrodyta, kad šie skirtingi požiūriai į pagarbą turi sisteminę reikšmę ir atskleidžia besikeičiantį teismo pobūdį ir struktūrą pagal tarptautinę teisę ir jo ryšį su vidaus sprendimų priėmimo valdžia.

 

International lawInternational law / Jan Klabbers. – 3rd ed. – Cambridge : Cambridge University Press, 2021. – 379 p.

Tai atnaujintas žymaus tarptautinės teisės prof. J. Klabberso vadovėlio leidimas. Tarptautinę teisę galima apibrėžti kaip „tautų ir valstybių teisinius santykius reglamentuojančias taisykles“, tačiau iš tikrųjų ji yra daug sudėtingesnė, nes teisę ir jos taikymą formuoja politiniai, diplomatiniai ir socialiniai bei ekonominiai veiksniai. Šis glaustas vadovėlis skatina studentus pažvelgti į tarptautinę teisę kaip į dinamišką pasaulio organizavimo sistemą. Šiame trečiajame leidime aptariami bendrieji tarptautinės teisės principai, pateikiamos nuorodos į naują teismų praktiką ir rekomenduojamą literatūrą, trumpos diskusijos naujausiomis visuotinės svarbos temomis, įskaitant „Brexit“ ir pasaulinį koronaviruso protrūkį.

Naujai gautas knygas rasite Socialinių mokslų skaitykloje (334 kab., III a.).

Dėl teminės leidinių paieškos visada galite kreiptis į informacijos paieškos konsultantus skaityklose.