Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
Iliustracija 2022 m. rugpjūčio 3 d.

Pranešimas apie parengtas reorganizavimo sąlygas ir būsimą reorganizavimą

Pranešame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. 754 „Dėl sutikimo reorganizuoti Mokslo ir enciklopedijų leidybos centrą“, bei Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus ir Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu buvo parengtas Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro reorganizavimo prijungiant prie Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos sąlygų aprašas (toliau – reorganizavimo sąlygos).

Reorganizuojama įstaiga – Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, kurio teisinė forma – biudžetinė įstaiga, įstaigos buveinė – Vilnius, Ukmergės g. 222, įstaigos kodas – 111959573, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras). 

Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, kurios teisinė forma – biudžetinė įstaiga, įstaigos buveinė – Vilnius, Gedimino pr. 51, įstaigos kodas – 290757560, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras). 

Reorganizavimas vykdomas jungimo būdu, prijungiant prie Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Mokslo ir enciklopedijų leidybos centrą.

Pasibaigianti biudžetinė įstaiga – Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka po reorganizavimo tęs savo veiklą tuo pačiu pavadinimu, jos nuostatai ir rekvizitai, pasibaigus reorganizavimui nesikeis.

Visos Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro teisės ir pareigos pereina Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai nuo 2023 m. sausio 1 d.  

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos interneto svetainėse (atitinkamai www.melc.lt ir www.lnb.lt) nuo rugpjūčio 3 d. galima susipažinti su: