Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
2022 m. rugpjūčio 23 d.

Nacionalinė ir apskričių viešosios bibliotekos atnaujino bendradarbiavimo gaires

Rugpjūčio 22 d. Apskričių viešųjų bibliotekų asociacija, atstovaujama pirmininkės Editos Urbonavičienės, ir Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, atstovaujama generalinio direktoriaus prof. dr. Renaldo Gudausko, pasirašė ketinimų protokolą. Sutarta bendradarbiauti įgyvendinant bibliotekų paslaugų plėtrą, bendrus projektus ir iniciatyvas, prisidėti prie besimokančios visuomenės ugdymo, spręsti aktualius strateginius klausimus, vieningai atstovauti bibliotekų interesams.

„Dokumentas apibrėžia visą spektrą bendradarbiavimo krypčių, įgyvendinant Valstybės pažangos strategiją „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“. Planuojame įgyvendinti tvarius ir ilgalaikius, visuomenei vertingus tarptautinius, nacionalinius ir regioninius projektus, užtikrinti tolygų kultūros principų įgyvendinimą. Lietuvos bibliotekos toliau prisidės prie besimokančios visuomenės ugdymo, efektyviai taikys informacines ir ryšių technologijas, užtikrins dinamiškai visuomenei būtinų žinių bei gebėjimų įgijimą ir tobulinimą, organizuos mokymus, didins visuomenės atsparumą informacinėms grėsmėms, puoselės mokymosi visą gyvenimą principus“, – keletą reikšmingų bendradarbiavimo gairių paminėjo R. Gudauskas.

„Ketinimų protokolas – prasmingas ir atsakingas įsipareigojimas. Džiaugiamės ir didžiuojamės bendryste su Nacionaline biblioteka, neabejojame, kad bendromis jėgomis, komandiniu darbu ir kryptinga veikla pasieksime vertingų rezultatų, kurie bus reikšmingi visai bibliotekų bendruomenei, lankytojams, skaitytojams, partneriams ir kolegoms iš kitų kultūros lauko sričių,“ – kalbėjo Edita Urbonavičienė.

Daug dėmesio dokumente skiriama siekiui užtikrinti koordinuotą valstybės kultūros politikos prioritetinių tikslų įgyvendinimą ir tęstinumą, vystant bibliotekų tinklą bei paslaugas ir didinant jų prieinamumą gyventojams. Be to, konstatuojama bibliotekų, kultūros įstaigų, kintančio vaidmens svarba, panaudojant bibliotekų potencialą, stiprinant bibliotekų identitetą, didinant matomumą ir viešinant kuriamą vertę visuomenei.

Tikimasi, kad naujasis susitarimas pasitarnaus sėkmingam Nacionalinės ir viešųjų bibliotekų bendram darbui vardan skaitytojų ir bibliotekų tobulėjimo.