Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
Naujienos iliustracija 2022 m. rugsėjo 2 d.

„UNESCO savaitė“ Nacionalinėje bibliotekoje. Lietuva globalių iššūkių kontekste

Rugsėjo 19–23 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyks Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos organizuojama „UNESCO savaitė“. Jos tikslas suburti skirtingų sričių ir organizacijų atstovus, Lietuvos ir užsienio ekspertus aptarti aktualias UNESCO temas ir veiksmus švietimo, mokslo, kultūros, informacijos ir komunikacijos srityse.

Pirmą kartą rengiamoje „UNESCO savaitėje“ suplanuotos šešios diskusijos, 16 tarpdisciplininių ir sričių pranešimų, kūrybinės dirbtuvės. Programa orientuota į globalius iššūkius, susijusius su klimato kaitos poveikiu paveldui, švietimu šia tema, žaliosiomis technologijomis, dirbtinio intelekto etika, visuomenės įtraukumu, dezinformacija ir istorinės atminties svarba.

Rugsėjo 19 d. kviečiame į įvadinę „UNESCO savaitės“ atidarymo diskusiją „Lietuva ir UNESCO: kaip išnaudojame narystės galimybes“. Ji skirta UNESCO, globalios daugiašalės organizacijos ir intelektinio forumo, veiklos principams, strategijoms, tikslams, Lietuvos dalyvavimo šioje organizacijoje vertei bei narystės iššūkiams nūdienos kontekstuose aptarti.

Po jos Vytauto Didžiojo universiteto UNESCO katedra ir Baltijos skaitmeninio atsparumo tyrimų centras DIGIRES pakvies į diskusiją „Kas atsakingas už mūsų skaitmeninį atsparumą“. Jos dalyviai aptars dezinformacijos tyrimų, medijų ir informacinio raštingumo temas. Technologijų pažangos ir žmogaus teisių klausimai bus gvildenami diskusijoje „Kodėl pasauliui reikia dirbtinio intelekto etikos“. Verslo, mokslo ir valdžios sektorių atstovai svarstys, ar 2021 m. priimta UNESCO rekomendacija dėl dirbtinio intelekto etikos atitinka šio dokumento kūrėjų keliamus tikslus – apsaugoti žmogaus teises ir skatinti pozityvią bei lygybės ir įtraukties principais grindžiamą dirbtinio intelekto technologijų plėtrą visame pasaulyje, aptars kitus dirbtinio intelekto poveikio iššūkius ir ateities vizijas.

Rugsėjo 20 d. dr. Mairi H. Davies skaitys paskaitą „Priemonės paveldui išsaugoti kovoje su klimato kaita“, lektorė Lina Dikšaitė pristatys atvejo studiją „Kuršių nerija – klimato kaitos iššūkiai“. Šie pranešimai skirti Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijos 50-mečiui. Lektorės pristatys globaliai ir nacionaliniu mastu taikomus metodus ir priemones klimato kaitos grėsmėms ir neigiamam poveikiui mažinti bei aktualius šios srities iššūkius ir problemas. Diskusijos „Ieškant harmonijos tarp žaliosios energijos ir saugomų teritorijų“ dalyviai kvies ieškoti konsensuso tarp UNESCO programos „Žmogus ir biosfera“ tikslų bei saugomų teritorijų apsaugos principų ir atsinaujinančios energetikos iššūkių, kels klausimus, ar galima derinti plėtros ir apsaugos siekius, būti ar nebūti alternatyvios energijos šaltiniams saugomose teritorijose ar greta jų, kaip išlaikyti pusiausvyrą tarp vėjo ir saulės elektrinių ir saugomų gamtos bei kultūros vertybių ir kada žalioji energija tampa nebe tokia žalia.

Rugsėjo 21-osios popietę bus aptariama, kaip integruoti švietimą apie klimato kaitą į bendrąjį ugdymą. Diskusijos apie švietimą klimato kaitos tema dažniausiai apsiriboja neformaliojo švietimo iniciatyvomis. Šįkart bus orientuojamasi į formalųjį švietimą mokyklose. Kartu su pranešėjais iš Lietuvos, Italijos ir Prancūzijos bus siekiama kompleksiškai nagrinėti dabartinę situaciją bei reikalingus pokyčius, atsižvelgiant į UNESCO tyrimus ir rekomendacijas, užsienio praktiką, Lietuvos moksleivių lūkesčius, aptariamos atnaujintos bendrojo ugdymo programos ir mokytojų rengimo klausimai.

Rugsėjo 22 d. rengiamos praktinės kūrybinės dirbtuvės asociacijos „Dangaus sodai“ rišėjams. Jų tikslas pristatyti nematerialaus kultūros paveldo įtraukumo galimybes. Patyrusi šiaudinių sodų meistrė Vida Sniečkuvienė Vilniaus neįgaliųjų dienos centro nariams pristatys darbo su turinčiais negalių žmonėmis patirtis bei metodus. Šiaudinių sodų tradicijos praktikai ir nematerialaus kultūros paveldo ekspertai aptars šiaudinių sodų ir apskritai nematerialaus kultūros paveldo gyvybingumo, tęstinumo iššūkius bei perspektyvas šiuolaikinėje visuomenėje, vertybių įrašymo į UNESCO sąrašus reikšmę ir galimą poveikį tradicijos praktikams.

Rugsėjo 23 d., minint UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ 30-metį, pristatomas naujas elektroninis leidinys „Fiksuoti istoriją. Lietuvos dokumentinis paveldas, įrašytas į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ tarptautinį ir nacionalinį registrus“ bei trys išskirtinės vertės dokumentinio paveldo objektai – XX a. pradžios lietuviškų šelako plokštelių kolekcija, Vilijos-Neries aukštupio žemėlapis, sudarytas 1857 m. grafo Konstantino Tiškevičiaus surengtos ekspedicijos metu, ir Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jogailos privilegija Vilniaus katedrai.

„UNESCO savaitės“ uždarymo renginyje bus pristatomos L’Oreal-UNESCO programos „Moterims moksle“ Lietuvos laureatės dr. Ieva Plikusienė, Greta Jarockytė ir Joana Smirnovienė. Pranešimuose – novatoriški ir tarptautiniu mastu pripažinti koronaviruso baltymų ir specifinių antikūnų sąveikų tyrimai, nanovaistų vėžiui diagnozuoti ir gydyti tyrimai bei efektyvių ir mažiau toksiškų vaistų kūrimo etapai.

Kviečiame dalyvauti.

Daugiau apie „UNESCO savaitės“ renginius, diskusijų ir susitikimų dalyvius bei pranešėjus: www.unesco.lt ir www.facebook.com/UNESCO.LT

„UNESCO savaitę“ organizuoja Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija.

Partneriai Nacionalinė biblioteka, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Vyriausybės kanceliarija, Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Vytauto Didžiojo universitetas, Vilniaus universitetas.

„UNESCO savaitės“ Nacionalinėje bibliotekoje programa (atsisiųsti PDF ›).