Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
2022 m. rugsėjo 8 d.

Nauji leidiniai apie ekonomiką Socialinių mokslų skaitykloje

Prasidedančius mokslo metus Socialinių mokslų skaitykla pasitinka su naujais leidiniais ir kviečia skaitytojus susipažinti su akademinių Europos leidyklų knygomis, papildžiusiomis skaityklos fondą. Pristatome gautus naujus leidinius ekonomikos tematika.

viršelis 1Principles of digital economics : innovation theory in the age of intelligence / Zhiyi Liu. –[Singapore] : Springer, [2022]. – 168 p.

Knygoje pristatoma skaitmeninė ekonomika, kaip tarpdisciplininė tyrimų sritis, jungianti ekonomiką, technologijų filosofiją, informatiką ir sociologiją. Leidinyje apžvelgiama technologijų vystymosi istorija, pokyčiai ir iššūkiai, su kuriais susiduria visuomenė. Siekiama padėti skaitytojui suprasti, kaip veikia besiformuojanti integruota ekonomika.

Knygoje taip pat aprašoma dauguma naujovių, susijusių su Kinijos skaitmenine transformacija.

 

viršelis 2Open banking / edited by Linda Jeng. – New York, N.Y. : Oxford University Press, [2022]. –326 p.

Vartotojai vis labiau suvokia asmeninių duomenų svarbą ir vertę. Finansinės paslaugos yra viena sričių, kur aiškiausiai nustatomas ryšys tarp asmens duomenų ir jų ekonominės vertės.

Atviroji bankininkystė, technologijų revoliucijos bankininkystėje išdava, smarkiai keičia ne tik bendravimo su bankais modelį, bet ir visą finansų pasaulį. Atvirosios bankininkystės reiškinio tyrimas apima duomenų gavimą, platinimą, vartotojų finansinių duomenų apsaugos teisinius aspektus ir t. t.

Knygoje pateikiama istorinė atvirosios prieigos duomenų bankininkystėje apžvalga, apibrėžiama „atvirosios bankininkystės“ sąvoka. Atskleidžiami teisiniai, politiniai ir ekonominiai šios srities aspektai.

 

viršelis 3The brand and its history : trademarks, branding and national identity / edited by Patricio Sáiz and Rafael Castro. – London ; New York, N.Y. : Routledge, Taylor & Francis Group, [2022]. – 411 p.

Knyga atskleidžia sudėtingą prekių ženklo atsiradimo ir kūrimosi istoriją įvairiose pasaulio šalyse skirtingais istoriniais laikotarpiais. Leidinys skirtas rinkodaros specialistams, teisininkams, studentams, plačiajai visuomenei. Knyga suteikia žinių apie sudėtingą prekių ženklo pasaulį. Čia publikuojami dvidešimt penkių pasaulyje žinomų mokslininkų darbai, tyrinėjantys prekių ženklo raidą nuo viduramžių iki mūsų dienų Europoje, JAV, Naujojoje Zelandijoje, Kanadoje, Lotynų Amerikoje ir Sovietų Sąjungoje. Dvidešimtame amžiuje plintanti industrializacija ir globalizacija paskatino modernių prekių ženklų ir tarptautinės rinkodaros atsiradimą. Knygoje pristatomi moksliniai straipsniai atskleidžia, kaip mada, prabangos prekės, kultūrinio identiteto įsitvirtinimas darė lemiamą įtaką šiuolaikinių prekių ženklų susiformavimui.

 

viršelis 4The sharing economy in Europe : developments, practices, and contradictions / edited by Vida Česnuitytė … [et al.]. – Cham : Palgrave Macmillan, 2022. – 413 p.

Knygoje pristatomos dalijimosi ekonomikos formavimosi ištakos, plėtra, pateikiama atskirų Europos šalių, skirtingų ūkio šakų dalijimosi ekonomikos studija. Aptariama, kokią įtaką dalijimosi ekonomika daro prekių ir paslaugų perskirstymui (siekiant maksimaliai padidinti jų funkcionalumą), piniginiams mainams ir kitiems visuomenei svarbiems procesams. Apžvelgiama, kokią vietą dalijimosi ekonomika užima įvairiose politinėse įdeologijose, viešojoje politikoje, teisės aktuose, skaitmeninėse platformose, kituose infrastruktūros kontekstuose.

Knyga padės suprasti ateities (dalijimosi) ekonomikos modelius, pagelbės sprendžiant išteklių naudojimo, didėjančios nelygybės tarp visuomenės sluoksnių klausimus. Leidinys – naudingas informacijos šaltinis, sprendžiant šių laikų iššūkius, tokius kaip klimato kaita, biologinės įvairovės nykimas, koronaviruso pandemija (COVID-19).

Knyga aktuali mokslininkams, akademiniam jaunimui, studijuojančiam verslą ir ekonomiką, organizacijų valdymą, sociologiją, komunikaciją ir informatiką.

 

viršelis 5Contemporary issues in digital marketing / edited by Outi Niininen. – London and New York : Routledge, 2022. – 188 p.

Knygoje pateikiama svarbiausių skaitmeninės rinkodaros temų apžvalga, aprašomos geriausios praktikos, ateities galimybės ir iššūkiai. Knygos bendraautoriai – pasaulinio garso ekspertai – leidinyje pristato temas:

  • Didieji duomenys, dirbtinis intelektas, duomenų analitika skaitmeninėje rinkodaroje;
  • Naujų technologijų atsiradimas ir jų įtaka vartotojų įpročiams;
  • Skaitmeninių technologijų įtaka paslaugų sferai;
  • Etikos ir privatumo klausimai;
  • Esamos ir būsimos problemos, susijusios su socialine žiniasklaida;
  • Skaitmeninės rinkodaros ateities prognozės;
  • Atvejų analizė ir pavyzdžiai.

Knyga pristato akademišką, moksliniais tyrimais pagrįstą požiūrį į skaitmeninę rinkodarą. Leidinys – vertingas informacijos šaltinis profesionalams, bakalauro ir magistrantūros studentams, studijuojantiems žiniasklaidos rinkodarą, klientų patirties vadybą, duomenų analitiką.

 

viršelis 6Mapping the rural problem in the Baltic countryside : transition processes in the rural areas of Estonia, Latvia and Lithuania / edited by Ilka Alanen. – London : New York, N.Y. : Routledge, Taylor & Francis Group, [2021]. – 284 p.

Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje priimta žemės ūkio privatizavimo strategija rėmėsi prielaida, kad šeimos ūkiai yra efektyviausia alternatyva socialistiniam stambiam žemės ūkiui. Be to, tarptautinės organizacijos, ypač Pasaulio bankas, pateikė rekomendacijas dėl reformų greičio, sinchronizavimo ir nuosavybės teisių, kurios palengvintų išteklių perdavimą iš stambių gamintojų šeimos ūkiams. Knygoje pateikiama kritinė ir lyginamoji šios politikos įgyvendinimo analizė. Didelio masto gamybos išsaugojimas yra Estijos sėkmės pagrindas, o ją panaikinus Latvijoje ir Lietuvoje nebuvo sukurta šeimos ūkio sistema. Leidinyje publikuojamos mokslinių tyrimų išvados apie deindustrializaciją, sunkumus, su kuriais susiduria naujos įmonės, apie kaimo turizmą, didėjantį skurdą ir pilietinės visuomenės problemas, aptariami pereinamojo laikotarpio strategijos klausimai.

 

Daugiau informacijos apie Socialinių mokslų skaityklą ir jos teikiamas paslaugas rasite čia.