Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
Iliustracija 2022 m. rugsėjo 23 d.

Naujos istoriografijos ir istorijos knygos Lituanistikos skaitykloje

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Lituanistikos skaityklos fondas pasipildė naujomis gautomis istoriografijos ir istorijos knygomis. Knygos aktualios tyrinėjantiems istorijos mokslo raidą Lietuvoje, tiriantiems, interpretuojantiems visuomenės kitimo procesą, Lietuvos valstybės praeitį. Pristatome keletą šių naujų knygų:

Knygos viršelis

Surasti tiesą : pagalbiniai istorijos mokslai falsifikatų tyrime : mokslinių straipsnių rinkinys / Lietuvos istorijos institutas ; sudarytoja Rūta Čapaitė. Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2022. 412 p. 

Knyga aktuali istorinių šaltinių tyrinėtojams, sprendžiantiems falsifikatų problemą. Iki šiol Lietuvos istoriografijoje ši tema mažai tirta. Klastočių (falsifikatų) buvo visada, jų atsiradimą nulemdavo skirtingos priežastys, tikslai, socialinė aplinka. Šis 16-os profesionalių, argumentuotų mokslinių straipsnių rinkinys – tai Lietuvos ir Lenkijos mokslininkų žvilgsnis į šią problematiką per pagalbinių istorijos mokslų (genealogijos, heraldikos, paleografijos, numizmatikos, teisinės archeologijos, istorinės atminties ir kt.) prizmę. Aptariami įvairaus pobūdžio klastojimai. Straipsnių tekstai lietuvių, lenkų, anglų kalbomis, su šaltinių ir literatūros sąrašais.

Knygos viršelis

Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai. T. 9, Berznykas, Liudvinavas, Pilypavas / parengė Jonas Drungilas. Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2021. 334 p. 

Serijos „Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai“ 9-ame tome publikuojami Berznyko (Berźniki), Liudvinavo ir Pilypavo (Filipow) – trijų mažųjų magdeburginių miestų – dokumentai. Šis rinkinys praplečia šioje serijoje publikuotų Lietuvos magdeburginių miestų dokumentų geografines ribas. XVI–XVIII a. Berznykas ir Pilypavas priklausė Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei (LDK) dabar administraciniu požiūriu priklauso Lenkijai. Rinkinį sudaro 74 įvairaus pobūdžio (privilegijos, inventoriai, bylos) dokumentai, perteikiantys LDK ir Lenkijos Karalystėje pasienio ruože buvusių miestų savivaldos istoriją.

Dokumentai sudėti chronologine seka, sužymėti eilės numeriu. Pateikiama dokumento turinio anotacija lietuviškai, po to – šaltinis, iš kur dokumentas paimtas ir kur šiuo metu saugomas. Didžioji rinkinio dokumentų dalis surašyta lenkų kalba.

Knygos viršelis

Soviet and post-Soviet Lithuania – generational experiences / edited by Laima Žilinskienė and Melanie Ilic. Abingdon ; New York, N.Y. : Routledge, 2022. 230 p.

Knygoje istorikų, antropologų, sociologų komanda nagrinėja penkiasdešimt metų trukusio sovietinio modernizacijos projekto, kuris Lietuvoje vykdytas 1940–1991 m., poveikį skirtingoms lietuvių kartoms. Ji atskleidžia bruožus, būdingus „paskutinei sovietinei kartai“, gimusiai aštuntajame dešimtmetyje. Knygoje analizuojami požiūrių, pasirinkimų ir santykių pokyčiai įvairiose socialinėse srityse, adaptacijos įgūdžiai, kurie buvo reikalingi vėlesniu sovietiniu ir posovietiniu metu. Pateikiama daug detalių apie skirtingų kartų socialinę patirtį vėlyvojoje sovietinėje ir posovietinėje visuomenėje.

Knygos pradžioje pateikta informacija apie straipsnių autorius, gale – bibliografija ir rodyklė.

Knygos viršelis

Prieš panyrant į sutemas : Lietuva XVIII amžiuje: kai ir Lenkija, ir Varšuva buvo mūsų / Valdas Rakutis ; sudarytoja Žilvinė Petrauskaitė. Vilnius : Alma littera, 2022. 383 p. 

Karo istorikas, profesorius, Lietuvos kariuomenės vyresnysis patarėjas Valdas Rakutis kviečia atrasti XVIII amžių, pilną įvairių tarpusavyje susijusių pasaulinių reiškinių, naujai pažvelgti į Lietuvos ir Lenkijos valstybę (Abiejų Tautų Respubliką) bei visuomenę. Įdomiai, naudodamas to meto posakius, istorikas dalijasi įžvalgomis apie to meto įvykius ir pasekmes, siūlo pažvelgti į istoriją kaip savą, veda paraleles su dabartimi, ragina perprasti praeities pamokas. Knygą puošia daug iliustracijų.

Knygos viršelis

Apie respubliką : iš archyvų ir ambonų / Darius Kuolys ; [sudarė Gediminas Mikelaitis]. [Vilnius] : Odilė, [2022]. 567 p.

Į knygą sudėti literatūros ir kultūros istoriko, humanitarinių mokslų daktaro Dariaus Kuolio akademiniai ir eseistiniai tekstai, rašyti dirbant dėstytoju Vilniaus universitete ir mokslininku Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. Tekstuose nagrinėjama respublikos ir laisvės samprata bei idėjos, bendruomenės tapatybės, švietimo politikos klausimai, išryškinant svarbą bendruomenei, valstybei. Analizuojama LDK sukaupta patirtis, idėjos, moralinės nuostatos, jungtys tarp senosios ir modernios šiuolaikinės Lietuvos.

Knygos gale pateikta asmenvardžių rodyklė.

Naujas gautas knygas rasite Lituanistikos skaitykloje, 335 kab., III a.

Primename, kad Nacionalinės bibliotekos informacijos paieškos konsultantai padeda parinkti medžiagą jūsų studijoms ar tyrimams, pataria, kaip efektyviai naudotis bibliotekos turimais dokumentais, kaip rasti reikalingą leidinį kitoje bibliotekoje, siūlo pagalbą naudojantis elektroniniais ištekliais.