Telefonas Klaustukas Sitemap
2022 m. rugsėjo 26 d.

„EBSCO Publishing“ elektroninės knygos apie informaciją

Kviečiame susipažinti su Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos prenumeruojamos duomenų bazės „EBSCO Publishing“ svarbiausiomis atviros prieigos elektroninėmis knygomis informacijos tematika. Informacinis raštingumas – sugebėjimas atsirinkti patikimus informacijos šaltinius, kritiškai juos vertinti, etiškai ir atsakingai jais naudotis – tampa vienu pagrindinių kiekvienos pažangios visuomenės tikslų, todėl siūloma knygų apžvalga suteiks naudingų žinių bibliotekos skaitytojams. Primename, kad anonsuojamos knygos pasiekiamos iš vartotojų asmeninių elektroninių įrenginių. Kaip tai padaryti, galite sužinoti čia.

Knygos viršelis

Paradoxes of Media and Information Literacy : The Crisis of Information / Jutta Haider, Olof Sundin. – New York, NY : Routledge. 2022. – 174 p.

Knygoje pateikiami žiniasklaidos ir informacinio raštingumo paradoksai, sukeliantys nuolatinius pokalbius apie žinių kontrolę ir skirtingus informacijos pažinimo būdus. Tai daroma analizuojant žiniasklaidos ir informacinis raštingumo (MIL) metodus, kurie siūlomi sprendžiant perteklinę informacinę krizę, taip pat aprašomi įvairūs komunikacijos politikos, praktikos ir tyrimų formavimosi procesai. Knygos autoriai parodo, kokį svarbų vaidmenį atlieka MIL šiuolaikiniuose ginčuose, pavyzdžiui, dėl klimato kaitos ar vakcinacijos, – jie teigia, kad tokio pobūdžio polemika meta iššūkį esamoms faktų arba jų nežinojimo, pasitikėjimo ir abejonių jais sąvokoms, taip pat mūsų supratimui apie informacijos prieigą ir jos kontrolę. Knygoje aprašomose analitinėse ir konceptualiose diskusijose žiniasklaidos ir informacinio raštingumo paradoksai atskleidžia šiuolaikinės informacijos  infrastruktūros suvokimą.

Knygos viršelis

Information and Knowledge Organisation in Digital Humanities : Global Perspectives / Koraljka Golub, Ying-Hsang Liu. – Routledge. 2021.–314 p.

Leidinyje rašoma, kaip informacijos ir žinių organizacijos tiria suskaitmenintų žinių organizavimo vaidmenį humanitariniuose moksluose. Dėmesys sutelkiamas į tai, kaip informacija aprašoma, vaizduojama ir organizuojama tiek tyrimuose, tiek praktikoje, taip pat nagrinėjami galimi informacijos ir žinių organizavimo įvairiose humanitarinių mokslų srityse panaudojimo būdai ir iššūkiai. Dėmesys ypač skiriamas skaitmeninėms kultūros paveldo kolekcijoms, mašininiam mokymuisi, žinių diagramoms, teksto analizei, anotacijoms ir tinklaveikos tyrimui. Kitos aptariamos temos: semantinės technologijos, konceptualios schemos, skaitmeninis mokslinis redagavimas, metaduomenų kūrimas, naršymas, vizualizacijos ir tinkamumo reitingavimas. Knyga suteikia atspirties tašką diskusijoms apie informacijos ir žinių organizavimo, taip pat su ja susijusių priemonių įtaką skaitmeninių humanitarinių mokslų srityje naudojamoms metodikoms.

Knygos viršelis

Knowledge Resistance in High-Choice Information Environments / Jesper Strömbäck, Åsa Wikforss, Kathrin Glüer, Torun Lindholm, Henrik Oscarsson. – New York, NY : Routledge. 2022. – 308 p.

Mokslinės literatūros darbas supažindina su tarpdisciplininiu modelių tyrimu apie piliečių įsitraukimo į politiką, informaciją, naujienas dabartinėje medijų aplinkoje. Knygoje apstu įžvalgų apie procesus, turinčius įtakos dezinformacijos teikimui ir jos formavimosi veiksniams, parodoma, kaip ir kodėl žmonės susiduria su informacija ir kaip ją apdoroja. Įvairių disciplinų autorių komanda makro- ir mikrolygmeniu nagrinėja žinių atsparumo reiškinius, jų priežastis ir pasekmes. Knygos puslapiuose filosofiškai apžvelgiamos pasipriešinimo žinioms sąvokos, pateikiami psichologiniai dezinformacijos ir netikrų naujienų mechanizmai, aprašoma, kaip žmonės reaguoja į faktų tikrinimą ir įrodymus.

Knygos viršelis

Making Media Matter : Critical Literacy, Popular Culture, and Creative Production / Benjamin Thevenin New York, NY : Routledge. 2022. – 268 p.

Leidinys rekomenduojamas norintiems tobulinti kritinį mąstymą, kūrybiškumą ir pilietinį įsitraukimą. Knygos autoriai, susiedami teoriją ir tyrimus su kūrybiniais projektais ir populiariosios kultūros analizėmis, pateikia praktinius medijų edukacijos modelius. Aprašomos medijų studijų, meno medijų ir medijų raštingumo koncepcijos ir praktikos. Knyga padės įsitraukti į žiniasklaidos kultūrą, patars, kaip lengviau panaudoti intelektą ir vaizduotę sprendžiant neatidėliotinus iššūkius, su kuriais susiduriame šiuolaikiniame pasaulyje.

Knygos viršelisDemocracy and Fake News : Information Manipulation and Post-Truth Politics / Serena Giusti, Elisa Piras – Abingdon, Oxon : Routledge. 2020. – 246 p.Knygos autoriai nagrinėja, kokius iššūkius demokratijai kelia dezinformacija, netikros naujienos ir posttiesos politika. Autoriai analizuoja ir aiškina, kaip naujų politinių naratyvų, technologijų atsiradimas, socialinių tinklų naudojimas laipsniškai keičia informacinį kraštovaizdį ir ardo tam tikrus demokratijos pamatus. Leidinys padeda kontekstualizuoti tiriamus reiškinius, pateikia apibrėžimus, aptaria pagrindines sąvokas ir aspektus, susijusius su manipuliavimu informacinėmis sistemomis ir jos poveikiu demokratijai. Nagrinėjami dezinformacijos, netikrų naujienų ir posttiesos politikos reiškiniai Rusijos kontekste, atsirandantys kaip tam tikra metodologinė laboratorija, kurioje galima analizuoti netikrų naujienų kūrimo ir sklaidos fazes, aptarti būdus, kaip kovoti su dezinformacija ir netikromis naujienomis. Kaip pavyzdžiai pateikiamos Vakarų ir Vidurio Europos atvejų analizės išryškina metodologinius dezinformacijos tyrimo sunkumus, kylančius sprendžiant labai subtilų netikrų naujienų aptikimo ir prevencijos klausimus.

Knygos viršelis

News Literacy and Democracy / Seth Ashley. – London : Routledge. 2020. – 218 p.

Pagrindinė šio mokslinio veikalo žinutė – ne apsiriboti paviršutinišku faktų tikrinimu, bet išsamiai ištirti medijų struktūras, institucijas, naudojamas praktikas, kurios yra pagrindinės žiniasklaidos naujienų sudedamosios. Tekste diskutuojama apie medijų raštingumo svarbą demokratiniam gyvenimui, bandoma atskleisti medijuotą virtualaus gyvenimo konstruktą ir jį lemiančius procesų ypatumus, kurie leidžia vienoms naujienoms plisti, o kitoms likti nuošalyje.  Remiantis įvairių disciplinų, įskaitant komunikacijos studijas, politinę ekonomiją, socialinę psichologiją, taip pat ir moksliniais tarpdisciplininiais tyrimais, šia knyga siekiama informuoti ir suteikti piliečiams gebėjimą atsirinkti patikimus žiniasklaidos kanalus, kuriais būtų įmanoma visavertiškai dalyvauti demokratiniame ir pilietiniame savo šalies gyvenime.

Knygos viršelis

The Philosophy of Online Manipulation / Fleur Jongepier, Michael Klenk. – New York, NY : Routledge. 2022. – 424 p.

Knygoje svarstoma, ar egzistuoja manipuliacija internete, o jeigu ji yra, kuo manipuliavimas internetinėmis technologijomis, algoritminėmis sistemomis skiriasi nuo žmogaus manipuliavimo formų? Kokios grėsmės iškyla, kai žmonėmis manipuliuojama internete? Ši knyga suteikia filosofinės ir konceptualios gelmės diskusijoms apie skaitmeninę etiką internetinių manipuliacijų kontekste, taip pat nagrinėja mūsų kaip vartotojų ir internetinių technologijų, tokių kaip internetinių rekomendacinių sistemų, socialinių medijų, patrauklus dizaino vartotojui, mikrotaikymo, išankstinių nustatymų, žaidimų ir realaus laiko profiliavimo, sąveikines pasekmes. Autoriai įvairiais aspektais svarsto apie internetinio manipuliavimo episteminę, emocinę, politinę žalą ir riziką, pateikia manipuliavimo konceptus, metodologinius jų sąvokų apibrėžimus, manipuliacijos įtaką žmogaus savarankiškam pasirinkimui, jo laisvei ir gyvenimo prasmei.