Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
2022 m. spalio 12 d.

Lietuvos ir Taivano nacionalinės bibliotekos pasirašė bendradarbiavimo sutartį

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka atsiliepė į Taivano nacionalinės centrinės bibliotekos siūlymą pasirašyti bendradarbiavimo sutartį, kurioje numatoma stiprinti dvišalį institucijų bendradarbiavimą kultūrinių mainų srityje, skatinti informacijos mainus ir bendrus projektus.

Ta proga spalio 12 d. Nacionalinėje bibliotekoje lankėsi svečių delegacija: Taivano atstovybės Lietuvoje vadovas Eric J.Y. Huang, Taipėjaus atstovybės Lenkijoje švietimo skyriaus vadovė Mei-fen Chen, Taivano nacionalinės centrinės bibliotekos generalinės direktorė dr. Shu-Hsien Tseng ir bibliotekos tarptautinių ryšių koordinatorius Leo Lin. Svečius priėmė Nacionalinės bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas, generalinio direktoriaus pavaduotoja informacijos išteklių ir paslaugų plėtrai Sandra Leknickienė, Komunikacijos ir rinkodaros departamento direktorė Viktorija Pukėnaitė-Pigagienė. Po pažintinės ekskursijos po bibliotekos erdves, prof. dr. R. Gudauskas trumpai pristatė bibliotekos veiklas ir strategines gaires, įgyvendinamus projektus, aptarė galimo bendradarbiavimo klausimus. Vėliau buvo pasirašyta Lietuvos ir Taivano nacionalinių bibliotekų bendradarbiavimo sutartis.

Pasirašyta sutartimi įtvirtinta partnerystė, abi bibliotekos sutarė keistis specialistais, leidiniais, mokslo žiniomis, patirtimi ir technologijomis įvairiose bibliotekinės ir informacinės veiklos srityse. Analogiškas sutartis Taivano biblioteka yra pasirašiusi su Prancūzijos, Vokietijos, Latvijos, Slovėnijos, Vengrijos ir kitų Europos šalių nacionalinėmis bibliotekomis.

Lietuvos nacionalinei bibliotekai svečiai dovanojo knygų (per 30, tarp jų – knygos vaikams, Taipėjaus nacionalinio rūmų muziejaus išleisti aukštos poligrafinės kokybės leidiniai, taip pat knygos apie šiuolaikinę Taivano literatūrą ir meną). Dovanoti dvikalbiai (mandarinų ir anglų kalbomis) ir mandarinų kalba išleisti leidiniai.

„Taivano nacionalinė biblioteka reikšmingai prisideda prie kinų kultūrinio paveldo išsaugojimo ir tyrimų ir yra vienas svarbiausių sinologijos šaltinių centrų pasaulyje, saugojanti neįkainojamą retų spaudinių ir rankraščių kinų kalba kolekciją. Tikimės, kad šis bibliotekų bendradarbiavimas taps pažintine ir akademine platforma, kurioje plėtosis ilgalaikis bendradarbiavimas su Taivanu mokslo ir kultūros srityse“, – pasirašydamas sutartį sakė Nacionalinės bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. R. Gudauskas.