Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
2022 m. spalio 13 d.

Nacionalinė biblioteka stiprina bendradarbiavimą su Lietuvos mokslo institucijomis

Spalio 13 d. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas ir Lietuvos socialinių mokslų centro direktorius prof. dr. Boguslavas Gruževskis pasirašė tarpusavio bendradarbiavimo sutartį.

„Ieškome bendradarbiavimo būdų, kurie kurtų vertę ir bibliotekai, ir Lietuvos socialinių mokslų centrui. Džiaugiamės visišku tarpusavio supratimu. Tikiu, kad suvieniję bibliotekos ir centro bendruomenių intelektinius pajėgumus, ekspertines žinias ir įdirbį sustiprinsime gebėjimus geriau užtikrinti mūsų paslaugų vartotojų interesus“, – po sutarties pasirašymo sakė R. Gudauskas.

Centro direktorius  B. Gruževskis pažymėjo, kad bendradarbiavimą su Nacionaline biblioteka skatina būtinumas plačiau atskleisti socialinių mokslų tyrimų rezultatus Lietuvos visuomenei ir efektyviau bei labiau visapusiškai panaudoti mokslininkų potencialą, atskleidžiant pasauliui modernios Lietuvos kultūrinį ir socialinį turinį.

Sutarties esmė – tarpinstitucinis bendradarbiavimas vykdant tiriamąją veiklą ir tyrimų rezultatų sklaidą, keičiantis abiem pusėms naudinga informacija, siekiant mokslo žiniomis grįstų viešosios politikos sprendimų ir inovacijų diegimo, stiprinant mokslo, verslo ir visuomenės sanglaudą.

Sutartyje numatomos galimybės organizuoti Lietuvos socialinių mokslų centro tyrėjų darbų publikavimą Nacionalinės bibliotekos mokslo žurnaluose; kartu dalyvauti vykdomuose mokslo srities tyrimuose ir projektuose; pirmumo teise teikti bibliografinių sąrašų sudarymo paslaugas; pagal poreikį centro tyrėjams organizuoti naudojimosi duomenų bazėmis mokymus; suteikti prieigą prie Nacionalinės bibliotekos rengiamos analitinės medžiagos ir kt. Taip pat numatytas bendradarbiavimas organizuojant ir įgyvendinant bendrus edukacinius renginius, kitas veiklas, keičiantis žiniomis bei patirtimi mokslo ir visuomeninio gyvenimo srityse.