Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
Iliustracija 2022 m. spalio 18 d.

Nacionalinė biblioteka išleido „LIBIS išteklių įrašų sudarymo vadovo“ 2022 m. numerį

Spalį Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka išleido atvirosios prieigos elektroninio leidinio „LIBIS išteklių įrašų sudarymo vadovas: integruojamasis išteklius“ 2022 m. numerį (DOI: doi.org/10.51740/mp.57). Jis skirtas Tarptautinės bibliotekų asociacijos ir institucijų federacijos (IFLA) konceptualaus subjektų ir ryšių modelio LRM (angl. Library Reference Model) esybės „apraiška“ išsamiam ir kokybiškam bibliografiniam įrašui sudaryti Lietuvos integralioje informacijos sistemoje (LIBIS).

Pagrindinis leidinio tikslas yra pateikti LIBIS bibliotekų ir kitų atminties institucijų rinkiniuose kaupiamų ir saugomų apraiškų bibliografinių išteklių katalogavimo nuostatas ir taisykles suderintam aprašomajam katalogavimui LIBIS, užtikrinančias LIBIS plėtojimo ir tolesnio vystymo nuoseklumą, atliepiant plataus spektro informacijos vartotojų poreikius ir praplečiant duomenų perkeliamumo į semantinio saityno aplinką galimybes.

2022 m. numerį sudaro išsamus vartojamų sąvokų sąrašas, dvi dalys, priedai ir leidiniui parengti naudotų šaltinių sąrašas.

Dviejų dalių struktūrą lėmė katalogavimo proceso veiksmų eiliškumas – apraiškos kaip bibliografinio aprašo objekto identifikavimas ir bibliografinių duomenų perrašymas ir (arba) užrašymas LIBIS duomenų struktūros formatu. Pirmoje dalyje „Apraiškos identifikavimo taisyklės ir nuostatos“ supažindama su ISBD apibrėžiama apraiškos apimtimi, tikslais ir vartojimu, išteklių traktavimu, duomenų ir nustatytais aprašo duomenų šaltiniais. Antra dalis „Apraiškos duomenų įrašymo taisyklės ir nuostatos“ skirta apraiškos identifikaciniams, koduotiems ir tekstiniams duomenims perrašyti ir (arba) užrašyti apraiškos bibliografiniuose įrašuose pagal įrašą sudarančius elementus ir jų turinį, duomenų teikimo UNIMARC/B formatu taisyklėms ir nuostatoms, jas papildant IFLA LRM ir RDA nuostatomis ir vadovaujantis susiformavusia gerąja katalogavimo praktika.

Leidinį parengė Nacionalinės bibliotekos specialistų grupė – sudarytoja-atsakingoji redaktorė Genutė Rutkauskienė, redagavo ir teikė pavyzdžius Ringailė Bagušytė, Valentina Grušnienė, Gražina Kubilienė, Diana Norkūnienė, Dalia Pečiulienė, Danutė Sipavičiūtė, Regina Švabauskaitė, Rita Urbonaitė, Tomas Vaičiulis; iš anglų kalbos vertė Tomas Auškalnis.  

Leidinys aktualus Lietuvos bibliotekų ir kitų atminties institucijų duomenų bazių rengėjams, sudarantiems visų tipų apraiškos bibliografinius įrašus LIBIS.

Šis atvirosios prieigos leidinys PDF formatu prieinamas visiems skaitytojams Nacionalinės bibliotekos tinklalapyje (meniu juostoje Mokslas / Mokslo leidiniai / Metodologijos paskyra / Archyvas / LIBIS išteklių įrašų sudarymo vadovas: integruojamasis išteklius.