Telefonas Klaustukas Sitemap
Iliustracija 2022 m. spalio 24 d.

Atvirosios prieigos savaitė: bendradarbiaukime ir saugokime klimatą kartu

Šiemet Atvirosios prieigos savaitė (angl. Open Access Week) pasaulyje minima spalio 24–30 dienomis. Atviroji prieiga – nemokama paslauga, visiems užtikrinanti galimybę skaityti, dalytis, cituoti ir nekomerciniais tikslais naudoti įvairią mokslinę literatūrą: straipsnius, disertacijas, konferencijų pranešimus, tyrimų duomenis ir kitą atvirosios prieigos žurnaluose ar talpyklose paskelbtą medžiagą. Jos tikslas – suteikti galimybę akademinei ir mokslinių tyrimų bendruomenei daugiau sužinoti apie laisvai prieinamų mokslinių tyrimų naudą, pasidalyti idėjomis su kolegomis ir prisidėti skatinant atvirosios prieigos, kaip svarbios mokslinių tyrimų platformos, pažangą.

Šiųmetės Atvirosios prieigos savaitės tema – „Atviri klimato teisingumui“ (angl. Open for Climate Justice). Su klimato kaita susijęs teisingumas reiškia pripažinimą, kad klimato krizė turi plataus masto padarinius, o tam, kad ją sumažintume, turime susivienyti ir imtis atitinkamų veiksmų. Savaitės organizatoriai akcentuoja, jog svarbu skatinti klimato kaitos problemoms skirto judėjimo ir tarptautinės bendruomenės bendradarbiavimą. Norint įveikti klimato krizę, reikia gebėti keistis žiniomis peržengiant geografines, ekonomines ir disciplinos ribas, skatinti viso pasaulio bendruomenes atverti kuo daugiau prieinamų šaltinių.

Šiemetės Atvirosios prieigos savaitės pradžia sutampa su Tarptautine klimato kaitos diena. Siūlome susipažinti su Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos prenumeruojamos duomenų bazės „EBSCO publishing“ atvirosios prieigos elektroninėmis knygomis klimato kaitos tema.

Gyvename antropoceno epochoje, todėl visiems yra labai svarbu suvokti ir įsisąmoninti, kad mes, žmonės, tampame pagrindine jėga, darančia įtaką Žemės planetai. Daugybė atliktų mokslinių tyrimų parodė, jog radikalią klimato kaitą, nepalankią žemės ekosistemai, sukelia pats žmogus. Todėl atėjo metas susimąstyti, kaip koreguosime savo elgseną, kad išsaugotume visa mums duodančią Gamtą.

Tikimės, jog šie el. leidiniai išplės jūsų žinias, motyvuos sąmoningai keisti vartojimo įpročius, kurti tvarią aplinką, tausoti gamtą. Šios toliau išvardytos knygos yra pasiekiamos iš vartotojų asmeninių elektroninių įrenginių. Kaip tai padaryti, galite sužinoti čia.

Viršelis

Negotiating climate change in crisis / Steffen Böhm, Sian Sullivan. – Cambridge, UK: Open Book Publishers. 2021

Antologija skirta tiems, kurie nori suprasti dabarties požiūrį į klimato krizę. Nepaisant daugiau nei trisdešimties metų aukšto lygio pasaulinių derybų dėl klimato kaitos, anglies dvideginio išmetimas vis dar smarkiai didėja. Pažangūs pasaulio mokslininkai bei klimato aktyvistai kritiškai žvelgia į tai, kas nutiko ir ką reikia padaryti, kad būtų imtasi ryžtingesnių veiksmų. Knygą sudaro dvidešimt aštuonios esė, suskirstytos į kelias pagrindines temines paradigmas: kas išties svarbu; naujų gamtinių išteklių gavyba; pažangios šalies sėkmingo klimato kaitos organizavimo patirties perdavimas kitoms valstybėms; ekosistemos valdymas; finansai; strateginiai veiksmai. Šių paradigmų kontekste knygos autoriai kelia svarbius klausimus apie tai, kaip mes suvokiame klimato krizę ir į ją reaguojame, pateikdami tiek „plataus vaizdo“ perspektyvas, tiek labiau koncentruotus atvejų tyrimus.

Viršelis

Valuing Nature : The Roots of Transformation / Robert Fish, Holly McKelvey. – Abingdon, Oxon: CRC Press. 2022

Ar kas nors geba deramai įvertinti gamtą? O jei ne, tai kas trukdo? Tokie klausimai keliami mėginant knygoje suprasti šiuolaikinio pasaulio, kuris virsta filosofiniu, praktiniu raizginiu, gamtą. Grafinis leidinio tekstas skirtas ne tik tarpdisciplininei studentų grupei, bet ir visiems norintiesiems atlikti universitetinio lygio užduotį „Gamta šiuolaikiniame pasaulyje“. Norint „įvertinti gamtą“, reikia išanalizuoti įvairias gamtos išteklių valdymo sritis, o tai yra svarbi mokslinio praktinio darbo, susijusio su ekosistemų ir buveinių tvarumu, organizavimu, dalis. Knygoje kalbama apie įvairias gamtai pritaikomas vertybines sistemas, pasirinkimus ir metodus, kuriais plačioji visuomenė gali pasinaudoti, kad ją valdytų, taip pat siūlomos visiškai naujos, alternatyvios ekonominės gamtą apsaugančios sistemos.

Viršelis

The Politics of Climate Change Knowledge : Labelling Climate Change-induced Uprooted People / Nowrin Tabassum. – Abingdon, Oxon: Routledge. 2022

Moksliniame leidinyje nagrinėjamos politinės žinios apie klimato kaitą ir jų ryšys su klimato kaitos paveiktais žmonėmis, dar vadinamais „klimato pabėgėliais“ arba „klimato kaitos migrantais“. Užuot nagrinėjęs klimato kaitos problemą kaip konkretų reiškinį, autorius tiria, kaip politizuotos žinios apie klimato kaitą susiformavo tarptautinėse derybose ir kaip tos žinios iš pasaulinių forumų perduodamos valstybių vietos instancijoms, rengiančioms klimato kaitos veiksmų ir atsparumo projektus. Taip pat leidinyje pristatoma daugialypių žinių brokerių – t. y. keliais lygmenimis (vietos, nacionaliniu ir tarptautiniu) dirbančių specialistų, perduodančių žinias apie klimato kaitą, – koncepcija.

Viršelis

Needs and Barriers of Prosumerism in the Energy Transition Era / Rugerri Lucia. – Madrid: Dykinson. 2021

Veiksmingas perėjimas prie tvarios energetikos užtikrinimo yra vienas sėkmingos kovos su klimato kaita garantų. Tai yra Jungtinių Tautų Organizacijos 2030 m. darbotvarkės tikslas, kuriam įgyvendinti buvo pasamdyta dešimties tautybių mokslininkų grupė, tirianti energetikos politiką ir naują prosumerizmo (įgudusio vartotojo) reiškinį, todėl šis leidinys yra pirmas tiesioginis šių mokslinių tyrimų veiklos rezultatas. Knygoje siekiama išanalizuoti pagrindines savarankiško vartojimo ir naujų energijos gamybos rūšių kūrimo kliūtis.

Viršelis

Climate Change and The Health Sector : Healing the World / Alexander Thomas, K Srinath Reddy, Divya Alexander, Poornima Prabhakaran. – Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge India. 2022

Sveikatos sektorius yra vienas didžiausių šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos veiksnių. Jis prisideda prie klimato krizės – pagrindinės XXI a. grėsmės žmogaus sveikatai. Leidinyje nagrinėjamas sveikatos apsaugos sistemos vaidmuo klimato politikos strategavimo ir veikimo kontekste, pateikiamos atvejų analizės, klimato kaitos ir sveikatos sektoriaus sąsajų apžvalgos, jų sąryšis su pandemijomis, poveikis maistui, mitybai ir oro kokybei.

Viršelis

Learning to live with climate change / Blanche Verlie. – Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge. 2022. – 140 p.

Šioje knygoje klimato pedagogė Blanche Verlie vaizdingai nagrinėja emocijų ir klimato kaitos sąveikų būdus, siūlo tam tikras strategijas, padėsiančias įveikti „klimato nerimą“, galintį sukelti visuomenėje radikalių socialinių pokyčių. Autorė remiasi feministinėmis ir afekto teorijomis teigdama, kad didelį kiekį anglies dioksido į aplinką išskiriančių populiacijų gyventojai turi išmokti „susigyventi su klimato kaita“ – suprasti, kad jų gyvenimas tiesiogiai susijęs su klimatu. B. Verlie analizuoja kultūrinius, sociologinius, ekologinės nelaimės aspektus, rekomenduoja ugdyti emocinius gebėjimus, reikalingus reaguojant į klimato krizę. Autorė aprašo, kaip galima kolektyviai prisitaikyti prie nerimą keliančių klimato žlugimo realijų, „klimato kontrolės“ idealų. Šis įspūdingas ir laiku atliktas mokslinis darbas padės geriau valdyti emocijas klimato kaitos aplinkybėmis.

Nacionalinės bibliotekos interneto svetainės skiltyje „Atvirosios prieigos ištekliai“ pateikiamas populiariausių užsienio ir Lietuvos atvirosios prieigos mokslinių žurnalų, knygų ir disertacijų talpyklų sąrašas. Svetainės pradinio puslapio paieškos laukelyje pasirinkus paiešką duomenų bazėse, patenkama į EBSCO puslapį „Discovery Service“, kuriame paiešką galima susiaurinti ir ieškoti tik atvirosios prieigos šaltinių, pasirenkant tik norimas atvirosios prieigos talpyklas (filtras „Content Provider“ kairėje pusėje).

Išsamiau susipažinti su atvirąja prieiga galima išklausius Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos parengtą savarankiško mokymosi medžiagą „Efektyvus elektroninių mokslo informacijos išteklių naudojimas“ (rinkitės 8 temą „Atviroji prieiga prie mokslo duomenų ir publikacijų“). Specialistams rekomenduojame susipažinti su leidėjų požiūriu ir šios srities planais, kurie buvo išdėstyti tarptautinėje konferencijoje „Elektroninė informacija mokslui ir pažangai“.

Daugiau informacijos apie Atvirosios prieigos savaitę galima rasti oficialiame puslapyje Open Access Week anglų kalba.

Naudokitės patikimais atvirosios prieigos šaltiniais ir Atvirosios prieigos savaitę švęskime drauge!