Telefonas Klaustukas Sitemap
Leidinių viršeliai 2022 m. lapkričio 7 d.

Lituanistikos skaityklos fondą papildė leidiniai lenkų kalba

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Lituanistikos skaityklos atvirasis fondas pasipildė naujai gautomis knygomis lenkų kalba, kurios leis geriau pažinti tam tikrus Lietuvos istorinius įvykius ir supažindins su keliais Vilniaus mikrorajonais.

Były sobie Fabianiszki / Romuald Mieczkowski. – Wilno : Viešoji įstaiga „Znad Wilii“ kultūros plėtros draugija, 2020. – 134, [4] p. : iliustr., faks., portr.

Knyga papildo žinias apie Vilniaus miesto tapatybę ir jo istoriją tokiu būdu atkurdama dalį Lietuvos kultūrinio paveldo.

Fabijoniškės – tai vienas iš Lietuvos sostinės mikrorajonų, kuris ne taip seniai buvo mažytė gyvenvietė Vilniaus priemiestyje. Leidinyje yra pasakojamos tikros istorijos apie žmones, gyvenusius ne tik sovietų Lietuvoje, bet ir prasidėjus politinėms pertvarkoms, t. y. paskelbus šalies nepriklausomybę.

Knyga neabejotinai taps vertingu Vilniaus istorijos tyrinėjimų šaltiniu, tikru atradimu biografams, kasdienybės istorikams, mažų istorijų, vykstančių įvykių fone, mėgėjams. Ji yra verta skaitytojo, norinčio geriau pažinti Vilnių ir jo istoriją.

Fakir“ Sergiusz Kościałkowski : biografia egzekutora Kedywu, dowódcy szwadronu brygady „Juranda“, komendanta oddziału partyzanckiego Armii Krajowej (na tle historii Okręgu Wileńskiego) / Balbus, Tomasz. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2018 - 2020 – 3t.

Balbus Tomasz rengdamas šias knygas, rėmėsi išsaugotais Armijos krajovos, Abvero, Gestapo, lietuvių policijos ir sovietų saugumo tarnybos dokumentais, istorinių įvykių liudininkais, ištyrinėjo daugybę lenkiškų, lietuviškų, vokiškų, rusiškų, žydiškų šaltinių.

Knygą sudaro trys tomai:

T. 1, Życie i wojna na Wileńszczyźnie. Pirmajame knygos tome pristatytos Armijos krajovos kontražvalgybos struktūrų sistemos ir veikla, pogrindžio teisėtvarkos funkcijos, pateikti nuosprendžių pavyzdžiai kolaborantams, NKVD (Vidaus reikalų liaudies komisariatas) bei gestapo agentams.

T. 2, Wojna i śmierć na Wilenszczyźnie.  Antrajame knygos tome aptarta Armijos krajovos partizanų brigadų veikla sovietinės okupacijos Vilniuje pradžioje, 1944-1945 metais. „Fakiras“ tuo laiku vadovavo Armijos krajovos 1-os brigados raitųjų žvalgų būriui, vykdančiam žvalgybos,  likvidacijos užduotis.

T. 3, Śmierć i zagłada na Wileńszczyźnie. Trečiajame knygos tome aprašoma lenkų kova su sovietų okupantais, nagrinėjami lenkų partizanų ir „Fakiro“ kuopos veiksmai; minimos su bolševikais bendradarbiaujančių išdavikų ir kolaborantų likvidacijos, pasakojama apie AK kareivių evakuaciją iš Vilnijos į Lenkiją, apie žiaurų sovietų dalinių terorą kaimo vietovėse bei  Sergijušo Koscialkovskio būrio sunaikinimą  Ašmenos regione.

Nowa Wilejka : w świetle dokumentów wileńskich archiwów oraz we wspomnieniach; o Wilnie, Wileńszczyźnie i nie tylko... / Tomasz Bożerocki, Albert Vołk. – [Wilno] : [Printing bureau], [2020]. – 84 p. : iliustr., faks., portr.

Naujoji Vilnia – ryškiausias Vilniaus mikrorajonas, nutolęs 10 km. nuo sostinės centro, kažkada buvęs savarankišku miestu, šiandien yra tapęs rytine Vilniaus miesto dalimi, išsaugojusią įdomią istoriją ir autentišką kultūrinį paveldą.

Autorius  pasinaudojo Lietuvos centriniame valstybės archyve, Lietuvos valstybės istorijos archyve ir viešai prieinamomis studijoms surinkta medžiaga.  Taip pat didelę vertę publikacijoje turėjo kunigo J. Zmitrovič, leitenanto G. Cydzik ir kitų autorių atsiminimai.

Šį leidinį galima traktuoti kaip kelionės vadovą, kuriame yra susitelkta ties istoriniais, kultūriniais mikrorajono objektais,  kuriuos liudija patikimi dokumentai ir išsamūs amžininkų aprašymai.

Polacy na Litwie : na tle polsko-litewskiej spuścizny historycznej i kulturowej / Roman Lachowicz.  – Wilno : [Standart Impressa], 2022. – 523 p.

Knygoje detaliai aprašoma lenkų gyventojų istorija ir jų padėtis Lietuvoje nuo seniausių laikų iki šių dienų. Tai labai platus laiko intervalas ir istorijos diapazonas, liudijantis didelį autoriaus susidomėjimą lenkų-lietuvių istorija. Aprašyti pastarųjų 50-ties metų įvykiai, išryškinantys lenkų padėtį LDK laikotarpiu, nepriklausomos Lietuvos valstybės, tarpukario ir 1991 metais atgauto Lietuvos suvereniteto periodu.

Kruopščiai surinkti istoriniai ir faktiniai duomenys įrodo lenkų dalyvavimą Lietuvos istorijoje įvairiais laikotarpiais.

Knygą sudaro vienuolika skyrių – pateikti Lietuvos ir Lenkijos istorinių įvykių kalendoriai, Lietuvos ir Lenkijos valdovai, žemėlapiai ir kiti dokumentai. Ji tikrai sudomins istorijos mylėtojus.

Unia lubelska 1569 : pieczęcie i herby / Sławomir Górzyński ; przy współudziale Huberta Wajsa, Justyny Król-Próby i Rafała Jankowskiego. – Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2019. – 134 p. : iliustr., faks., herbai, portr.

Knygoje analizuojamas Liublino unijos aktas, svarbus ne tik Lenkijai ir Lietuvai, bet ir visai šiuolaikinei Europai. Aktas buvo pasirašytas 1569 m., jo originalas saugomas pagrindiniame Varšuvos senųjų įrašų archyve.

Leidinyje galime pamatyti itin aukštos kokybės nuotraukas, leidžiančias antspauduose pamatyti net smulkiausias detales, yra išanalizuoti herbai ir aprašyti pokyčiai Lietuvos heraldikoje. Pateiktas dokumento antspaudavimo tvirtinimo būdai, dokumento istorija ir jų saugojimo tvarka.

Knygoje taip pat yra visa Liublino unijos akto kopija ir šio dokumento liudininkų sąrašas.

Naujas knygas galima rasti Lituanistikos skaitykloje

Dėl teminės leidinių paieškos prašome kreiptis į informacijos paieškos konsultantus skaityklose.