Telefonas Klaustukas Sitemap
2022 m. lapkričio 11 d.

Dr. Jauniaus Gumbio dovana Nacionalinei bibliotekai

Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje puoselėjama prasminga mecenatystės tradicija. Bibliofilas, kolekcininkas, advokatas, Vilniaus universiteto docentas dr. Jaunius Gumbis įteikė Nacionalinei bibliotekai ypač vertingą dovaną. Tai – karo inžinieriaus, karininko, artilerijos teoretiko, žemaičių bajoro Kazimiero Semenavičiaus (Kazimierz Siemenowicz, apie 1600–apie 1651) veikalas lotynų kalba Artis magnae artilleriae  („Didysis artilerijos menas“), išspausdintas 1650 m. Amsterdame (Nyderlandai) vienoje garsiausių to meto kartografo ir leidėjo Johanneso Janssonijaus (1588–1664) spaustuvėje.

Šis gausiai iliustruotas veikalas pusantro šimto metų buvo svarbiausias mokslo darbas apie artileriją Europoje, ypač reikšmingas raketinės technikos raidai. Jame pirmąsyk pateikta raketinės artilerijos sukūrimo teorija ir brėžiniai. Semenavičius veikalą iliustravo daugiau negu 200 savo paties pieštų pavyzdžių, schemų. Jis buvo sumanęs parengti ir antrą knygos dalį (ją mini pirmosios pratarmėje), tačiau nespėjo jos išleisti. „Didysis artilerijos menas“ labai greitai – 1651 m. – buvo išverstas į prancūzų, 1676 m. – į vokiečių, 1729 m. – į anglų, vėliau į olandų, danų, lenkų kalbas. Lietuviškas vertimas pasirodė 2018 m.

Nacionalinėje bibliotekoje saugomi Semenavičiaus veikalo vertimai į prancūzų (Grand art d'artillerie, Amsterdam, 1651) ir į vokiečių (Vollkommene Geschűtz und Bűchsenmeisterey Kunst,  Frankfurt am Main, 1676) kalbas. Tad ši vertinga dovana yra ne tik svarbus Lietuvos ir Vakarų Europos kultūros, istorijos šaltinis, bet ir reikšmingai papildo Nacionalinėje bibliotekoje kaupiamą ir saugomą lituanistinių dokumentų archyvą.