Telefonas Klaustukas Sitemap
Iliustracija 2022 m. lapkričio 15 d.

„Taylor & Francis Group“ elektroninės knygos komunikacijos ir medijų temomis

Kviečiame susipažinti su Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos naujai įsigytomis „Taylor & Francis“ kolekcijos viso teksto el. knygomis. Visas įsigytų el. knygų sąrašas. Norėdami skaityti šias el. knygas ne bibliotekoje prisijunkite nuotoliniu būdu. Bibliotekoje jos prieinamos portale ibiblioteka.lt.

Pristatome keletą naujų el. knygų medijų ir komunikacijos temomis.

Leidinio viršelis

Mass communication theories : explaining origins, processes, and effects / Melvin L. DeFleur, Margaret H. DeFleur. – 2nd ed. – New York, N.Y. ; London : Routledge, Taylor & Francis Group, 2022.

Išsamiai apžvelgiamos masinės komunikacijos teorijos, jų ištakos bei empirinės sąsajos su psichologijos, sociologijos, filosofijos, politikos mokslais. Kiekviename skyriuje gan populiariai išdėstoma konkreti teorija. Remiantis moksliniais tyrimais bei veikalais, aptariamos sudėtingos struktūros teorijos. Kiekvienai iš jų apibūdinti parenkama po penkis susijusius pagrindinius teiginius, tai padeda lengviau įsisąmoninti teorijas. Supažindinama su naujausiais tyrimais, gausu pavyzdžių apie praktikavimo teoriją, tylos spiralę, įrėminimą ir traktavimą, pateikiama šiuolaikinės socialinės žiniasklaidos pavyzdžių, informacinių diagramų bei iliustracijų.

 

Leidinio viršelis

Routledge handbook of digital media and communication / edited by Leah Lievrouw and Brian Loader. – London ; New York, N.Y. : Routledge, Taylor & Francis Group, 2020.

Ką daryti su savo skaitmeniniu socialiniu gyvenimu ir jį formuojančiomis įtakomis? Ar esame verti turėti prieigą prie neįsivaizduojamo kiekio informacijos? Ar dėl to tapo lengviau dirbti skaitmeninėje pasaulio ekonomikoje? Ar mūsų saugumo politikai kenkia paslėpti algoritmai ir dezinformacija? Į šiuos klausimus bandoma atsakyti „Routledge“ skaitmeninės žiniasklaidos ir komunikacijos moksliniame vadove. Jo autoriai unikali pažangiausių mokslininkų grupė iš viso pasaulio pateikia išsamų, unikalų ir daugiadisciplinį šios sparčiai augančios studijų srities tyrimą. Knygą sudaro trys dalys: pirmoji skirta suprasti skaitmeninės žiniasklaidos sociokultūrinį poveikį – artefaktus, fizinius įrenginius ir sistemas, žmonių naudojamus bendravimui, antrojoje rašoma apie komunikacines praktikas, kurių imamasi norint tais įrenginiais naudotis, taip išreiškiant save, o trečiojoje atskleidžiamos organizacinės bei institucinės struktūros ir dariniai, besivystantys per komunikacinę praktiką ir artefaktus. Straipsnių rinkinyje išgryninamos dabarties žinios, kritiškai apibūdinami iššūkiai bei pasekmės, kylančios dėl socialinių tinklų dominavimo ir skaitmeninio santykių normalizavimo. Nagrinėjamos problemos apima algoritmų galią, skaitmeninę valiutą, žaidimų kultūrą, socialinius tinklus. Tai išsami ir svari naujosios žiniasklaidos mokslo apžvalga.

 

Knygos viršelis

Media convergence : the three degrees of network, mass, and interpersonal communication / Klaus Bruhn Jensen. – 2nd ed. – London ; New York, N.Y. : Routledge, Taylor & Francis Group, 2022.

Tarpdiscipliniame moksliniame darbe rašoma apie vykstantį globalų visuomenės ir pavienių individų komunikacijos suskaitmeninimą. Autorius apžvelgdamas žiniasklaidos ir komunikacijos vystymosi etapus – nuo rašymo ranka, spausdinimo, transliavimo iki kompiuterijos – pateikia tris medijų tipus: žmogaus kūnas, leidžiantis bendrauti akis į akį čia ir dabar; žmogaus kūnas techniškai atkurtoje masinės komunikacijos erdvėje ir laiko priemonėse; skaitmeninės technologijos, integruojančios žmogaus kūną kaip „vienas su vienu“, „vienas su daugeliu“, taip pat „daugelis su daugeliu“ sąveiką. Visos šios komunikacinės praktikos egzistuoja šiuolaikinėje žiniasklaidoje. Moksliniame tekste pristatomos atnaujintos skaitmeninės žiniasklaidos ir komunikacijos tyrimų bei viešųjų diskusijų ataskaitos, dabartinės socialinės žiniasklaidos ir besiformuojančio daiktų interneto analizė, skaitmeniniai ir tradiciniai empiriniai metodai, rašoma apie normatyvines skaitmeninimo pasekmes, tarp jų klasikines informacijos ir komunikacijos teisių rinkinį bei teisę būti neinformuotam apie asmens duomenų rinkimą internete.

 

Leidinio viršelis

Foundations of global communication : a conceptual handbook / Kai Hafez and Anne Grüne ; translated by Alex Skinner. – London ; New York, N.Y. : Routledge, Taylor & Francis Group, 2022.

Leidinyje pateikiama plati teorinė ir empirinė įvairių pasaulinės komunikacijos laimėjimų ir nesėkmių apžvalga. Kritiškai vertinama komunikacijos globalizacija, esanti greta kitų pasaulinės komunikacijos formų: nuo individo iki pilietinės visuomenės, komercinių įmonių ir politinių darinių. Surinktuose moksliniuose tekstuose išsamiai apžvelgiamas globalizuotas bendravimas, analizuojami reiškiniai, paneigiantys arba patvirtinantys daug garsių teiginių, susijusių su globalios komunikacijos potencialia galimybe sukurti vientisą pasaulinės visuomenės bendradarbystės tinklą. Globalizacijos nesėkmes, kaip antai dešinysis populizmas ir religinis fundamentalizmas, galima suprasti tik rimčiau pažvelgus į pasaulietinės komunikacijos trūkumus. Ši unikali knyga, apimanti visų rūšių tarpvalstybinę komunikaciją žiniasklaidoje, politinėse ir ekonominėse sistemose, pilietinėse visuomenėse, socialinėje medijoje ir individo gyvenime, yra neįkainojama visiems komunikacijos tyrinėtojams.

 

Leidinio viršelis

Social media and political communication / Jeremy Harris Lipschultz. – New York, N.Y. ; London : Routledge, Taylor & Francis Group, 2022

Pristatoma plati tarpdisciplininė socialinės žiniasklaidos ir politinės komunikacijos teorijų ir metodų analizė, kurioje nagrinėjama socialinės žiniasklaidos kanalų „Twitter“, „Facebook“, „Instagram“ ir „TikTok“ vartojimas. Autorius tyrinėja, kaip socialinės žiniasklaidos priemones naudoja „geri“ ir „blogi“ politikos veikėjai. Leidinio pagrindinės temos, kaip antai netikros naujienos, dirbtinis intelektas, dezinformacija, skaitytojams puikiai kontekstualizuotos. Autorius aiškiai parodo, kaip socialinę žiniasklaidą naudoja aktyvistai ir socialiniai judėjimai, norėdami didinti pilietinį įsitraukimą ir atkreipti dėmesį į visuomenės socialines problemas. Taip pat analizuojamas naujienų tvarkymas, propaganda, įtikinėjimas, asmeninė įtaka, užsimenama apie naujų informacinių technologijų ir idėjų sklaidą, rašoma apie gyvybiškai svarbią kritinio mąstymo metodiką – kaip vartoti, įsitraukti ir suprasti politinės, socialinės žiniasklaidos turinį pasitelkiant medijų informacinio raštingumo įrankius. Tai svarbus skaitinys visiems, norintiems suprasti dabartinę socialinės žiniasklaidos ir politikos sankirtą.