Telefonas Klaustukas Sitemap
Iliustracija 2022 m. lapkričio 23 d.

„Taylor & Francis Group“ elektroninės knygos ekonomikos tema

Tęsiame pažintį su Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos įsigytomis Taylor & Francis kolekcijos viso teksto el. knygomis. Visas įsigytų el. knygų sąrašas ›. Norėdami skaityti šias el. knygas ne bibliotekoje, prisijunkite nuotoliniu būdu. Bibliotekoje jos prieinamos portale ibiblioteka.lt.

Keletą naujų el. knygų ekonomikos tematika pristatome plačiau.

Knygos viršelis

Economic and Business Management / Xiaoxia Huang, Feng Zhang. – Boca Raton, Fla. [etc.] : CRC Press ; London : Routledge, Taylor & Francis Group, 2022. – 281 p.

Sparčiai vystantis ir drastiškai keičiantis pasaulinei ekonomikai, skaitmeniniai finansai, interneto finansai, mokslo ir technologijų finansai tampa svarbiausiais akcentais, atspindinčiais ekonomikos vystymosi tendencijas didžiųjų duomenų epochoje. Verslas susiduria su dideliu neužtikrintumu, galimybes lydi iššūkiai. Todėl  plečiami informacijos mainai tarp akademinės visuomenės ir verslo pasaulio, naujausius tyrimų rezultatus siekiama taikyti valdant įmones.

Šeštoji tarptautinė ekonomikos ir verslo vadybos konferencija (FEBM2021), vykusi 2021 m. spalio 16–17 d. internetu, suteikė platformą mokslininkams, inžinieriams, pramonės atstovams iš įvairių pasaulio šalių pasidalinti naujausiais ekonomikos ir verslo vadybos tyrimų rezultatais. Knygoje pateikiamas 51 straipsnis, atrinktas iš 94 konferencijoje skaitytų pranešimų.

Knygos viršelis

The Informal Economy : Measures, Causes, and Consequensces / Ceyhun Elgin. – London ; New York, N.Y. : Routledge, Taylor & Francis Group, 2020. – 189 p.

Knygoje, remiantis skirtingais ekonominio požiūrio taškais, pateikiama informacija apie šešėlinę ekonomiką.

Nors neformali ekonominė veikla paplitusi visame pasaulyje, daugelis su ja susijusių problemų lieka mažai ištirtos arba neišspręstos. Svarbu tai, kad literatūroje pateikiami duomenys apie šešėlinės ekonomikos sektorių neatvedė tyrėjų prie bendro konsensuso – kokie šios veiklos mastai, atsiradimo priežastys ir sukeliamos pasekmės. Knyga siekia užpildyti šią spragą – pateikiami šešėlinės ekonomikos apibrėžimai, paremti empirinių bandymų rodikliais, atskleidžiantys skirtingus požiūrio taškus. Leidinyje analizuojami ekonominiai, socialiniai, politiniai veiksniai, ryšys tarp šešėlinės ekonomikos augimo ir mokestinių prievolių vykdymo, teisinės bazės ir institucijų veiklos kokybės.

Knyga skiriama studentams, tyrėjams, visiems, besidomintiems neformalios arba šešėlinės ekonomikos tematika.

Knygos viršelis

Essential Econometric Techniques : A Guide to Consepts and Applications / Elia Kacapyr. – 3rd ed. – New York, N.Y. ; London : Routledge, Taylor & Francis Group, 2022. – 228 p.

Trečias knygos leidimas – glaustas, studentams skirtas vadovėlis, įvadas į ekonometrijos mokslą, daug dėmesio skiriantis rezultatų taikymo ir interpretavimo svarbai.

Remdamasis ilgamete dėstymo patirtimi, autorius pateikia įvairių ekonometrijos mokslo sąvokų paaiškinimus ir nuoseklias kiekvienos temos apžvalgas.

Atnaujintame leidinyje aprašomas multikolinearumas, heteroskedastija, autokoreliacija, laiko eilučių analizė ir ekonometrinio modelio sudarymo etapai bei metodai. Skaitmeninį priedą sudaro „Exel“ duomenų rinkinys modelio specifikacijoms patikrinti. Kiekvienas skyriaus papildytas „PowerPoint“ skaidrėmis.

Knyga atskleidžia, kaip galima kvestionuoti ekonomines hipotezes ir jas patikrinti naudojant realius duomenis. Tai puiki mokymo priemonė kiekvienam ekonometrijos kursui.