Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
Naujienos iliustracija 2022 m. lapkričio 24 d.

Išbandykite analitinę paiešką portale epaveldas.lt

Metų pradžioje atnaujintas portalas epaveldas.lt vartotojams siūlo vis daugiau galimybių. Kviečiame tyrėjus, kuriems svarbus ne tik tekstas, bet ir kiti su kultūros paveldo objektu susiję duomenys, naudotis analitine paieška. Ji paremta SPARQL – standartine susietų atvirųjų duomenų žiniatinklyje ir RDF duomenų bazių semantine užklausų kalba.

Norint naudotis analitine paieška portale epaveldas.lt, nebūtina prisijungti prie asmeninės paskyros – portalo apatiniame meniu tereikia pasirinkti „Analitinė paieška“ ir būsite nukreipti į SPARQL užklausų puslapį. Ten pateikiama forma su pavyzdinėmis užklausomis, kuriomis remdamiesi naudotojai gali sukonfigūruoti sau reikiamas. Galima ne tik redaguoti pavyzdines užklausas ir jas vykdyti, bet ir išbandyti SPARQL portalo duomenų rinkinyje, peržiūrėti rezultatus ir juos atsisiųsti, kopijuoti nuorodos adresą į SPARQL užklausos puslapį.

Analitinė paieška palengvina moksliniams tyrimams reikalingo skaitmeninto kultūros paveldo turinio paiešką ir analizę, t. y. leidžia pagal nustatytus kriterijus atrinkti ir įvairiais aspektais analizuoti turinį, saugomą VEPIS ir susijusiose informacinėse sistemose, iš kurių gaunami įvairių kultūros paveldo objektų metaduomenys. Portale epaveldas.lt įdiegtomis priemonėmis galima atlikti sukaupto skaitmeninto kultūros paveldo turinio analizę – surinkti informaciją apie visus suskaitmenintus tam tikro žanro literatūros, dailės, muzikos ar kino objektus (objektų skaičių), nustatyti tam tikru laikotarpiu populiariausią literatūros, dailės, muzikos ar kino žanrą, tam tikrame geografiniame regione tam tikru laikotarpiu labiausiai paplitusią architektūrą ir pan.

Ši turinio analizės ir tyrimų vykdymo paslauga ne tik sudaro galimybę naudojantis vieno portalo paieškos sistema atrinkti visą reikalingą informaciją, bet ir leidžia pateikti ją tyrimams tinkama forma: peržiūrėti lentelių, grafikų ir (ar) kita pasirinkta forma bei eksportuoti visą atrinktą turinį analitinėms programoms priimtinais formatais. Tai gerokai palengvina genealoginio ir lokaliosios istorijos pobūdžio bei kitus su kultūros paveldu susijusius tyrimus, taupo mokslininkų laiką, kuris reikalingas parengiamiesiems tyrimams, taip pat leidžia pagrįsti atliekamus tyrimus tikslesniais ir išsamesniais duomenimis.

Su šios paslaugos įrankio naudojimu galite susipažinti portalo „Analitinės paieškos“ skyriuje. Siūlome juo naudotis programavimo įgūdžių turintiems vartotojams.