Telefonas Klaustukas Sitemap
2022 m. lapkričio 28 d.

Tarptautinėje konferencijoje – dėmesys kultūros paveldo problematikai

Šiemet sukako 100 metų, kai Panevėžyje atverta pirmoji valstybinė biblioteka. Anuomet Centraliniu valstybės knygynu vadinta įstaiga galiausiai tapo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešąja biblioteka. Minint šį gražų jubiliejų lapkričio 24 d. bibliotekoje surengta tarptautinė mokslinė konferencija „Istorijos saugotojų istorija: atminties institucijų istorijos tyrinėjimų retrospektyva, dabartis, ateities galimybės“. Ypač svarbu, kad konferencijoje kultūros lauką reprezentavo ne tik bibliotekų, bet ir muziejų, archyvų atstovai, Lietuvių kalbos instituto, Vilniaus universiteto mokslininkai ir šios akademinės institucijos bibliotekos atstovai. Taigi išnaudota galimybė kalbėti apie visų kultūros paveldą saugančių institucijų veiklą, pastarojo laiko transformacijas, ateities veikimo perspektyvas.

Konferencijos partnere buvo pakviesta tapti ir Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Dokumentinio paveldo tyrimų departamento (DPTD) direktorė dr. Jolanta Budriūnienė dalyvavo konferencijos organizacinio komiteto darbe, o konferencijoje pristatė pranešimą „XXI a. atminties institucijų veiklos trajektorijos: nuo pasyvaus stebėjimo iki kolektyvinės tapatybės formavimo“. Remdamasi kultūrologijos teorijų teikiamomis galimybėmis ir XX a. pabaigos – XXI a. pradžios kultūros lauke stebimais pokyčiais, J. Budriūnienė pasidalijo įžvalgomis apie atminties institucijų veiklų transformacijas, atliepiančias šiuolaikinės visuomenės poreikius. Nacionalinei bibliotekai konferencijoje taip pat atstovavo DPTD Retų knygų ir rankraščių skyriaus tyrėja Agnė Suchodolskytė, savo naujausius bibliotekų istorijos srities tyrimus aptarusi pranešime „Tarp knygos ir skaitytojo: kaimo bibliotekų funkcijos sovietų Lietuvoje 6–8 dešimtmečiais“.

Pasibaigus XXII tarptautinei mokslinei konferencijai vyko forumas „Ateities organizacijos vizija“. Forume kalbėta apie organizacijų (ypač biudžetinio sektoriaus) ateities perspektyvas, kūrybiškumą ir kūrybingos organizacijos naudojamus įrankius, viešąjį sektorių keičiančias inovacijas ir naujus sprendimus, bendradarbiavimo svarbą.  Jame pranešimą „Į žmoniją orientuotas dizaino iššūkis. Šiaurės ir Baltijos šalių bibliotekų sukurto įrankio pristatymas“ skaitė Nacionalinės bibliotekos dizainerė ir edukologė Vaida Gasiūnaitė.