Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
Naujienos iliustracija 2022 m. gruodžio 1 d.

Nacionalinė biblioteka parengė Lietuvos ir Lotynų Amerikos bendradarbiavimo plėtros studiją

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos informacijos analitikai Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos užsakymu parengė mūsų šalies užsienio politikos Lotynų Amerikos ir Karibų regiono šalių atžvilgiu strategijos studiją.

Studijoje ryškios trys pagrindinės tyrimo ašys. Pirma, aptariamos dabartinių Lietuvos ir Lotynų Amerikos regiono šalių santykių realijos, įvairios bendradarbiavimo formos, prekybos, mokslo, švietimo, kultūros, socialinių sričių ryšiai.

Antroje studijos dalyje pateikiami argumentai, kodėl Lietuvą turėtų dominti santykių su įvairiomis Lotynų Amerikos ir Karibų regiono šalimis plėtra. Referuojami viešosios nuomonės, ekspertų formuluojami argumentai. Akcentuojama, kad šio regiono šalys sudaro gausią grupę balsuojant Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje. Lietuvos strateginių tikslų atžvilgiu palankūs regiono šalių balsai būtų reikšmingas strateginis Lietuvos ir Europos Sąjungos bendrosios užsienio politikos laimėjimas.

Trečioje studijos dalyje išdėstomi scenarijai, kaip Lietuvos ir Lotynų Amerikos regiono tarpusavio ryšiai gali būti plėtojami, kokios konkrečios diplomatinės, užsienio politikos priemonės būtų tikslingiausios. Atkreipiamas dėmesys, kad šiuo metu Lietuva neturi ambasados rango diplomatinės atstovybės nė vienoje Lotynų Amerikos ir Karibų regiono šalyje ir šiuo trūkumu Lietuva išsiskiria bendrame Europos Sąjungos kontekste.

76 puslapių apimties darbą papildo per 30 grafikų, duomenų vizualizacijos, iliustracijos. Iš viso studiją rengė devyni Nacionalinės bibliotekos specialistai. Konsultuotasi su užsienio ir Lietuvos šio lauko ekspertais. Studijos pristatymą numatyta surengti Užsienio reikalų ministerijoje 2022 m. gruodžio 15 d.

Studiją lydi išplėstinė 12 puslapių santrauka.