Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
Iliustracija 2022 m. gruodžio 5 d.

„Taylor & Francis Group“ elektroninės knygos kalbotyros tema

Tęsiame pažintį su Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos naujai įsigytomis „Taylor & Francis“ kolekcijos viso teksto el. knygomis. Visas įsigytų el. knygų sąrašas. Norėdami skaityti šias el. knygas ne bibliotekoje prisijunkite nuotoliniu būdu. Bibliotekoje jos prieinamos portale ibiblioteka.lt.

Pristatome leidinius, kurie galėtų sudominti kalbotyros mokslų specialistus, mokslininkus, studentus, būtų naudingi savišvietai.

Knygos viršelis

The Routledge handbook of social and political philosophy of language / edited by Justin Khoo and Rachel Sterken. – New York : Routledge, 2021. – 424 p.

Tai pirmasis tarptautinės mokslininkų komandos parengtas žinynas, pateikiantis pagrindinius šiuo metu aktualiausius kalbos filosofijos srities klausimus. Analizuojama, kaip kalba formuoja socialinius ir politinius veiksnius ir kartu yra pati jų formuojama. Nagrinėjami klausimai, susiję su sąvokų prigimtimi, iškeliant tokias socialiai reikšmingas sąvokas kaip rasė, lytis, teisingumas, laisvė, santuoka. Apžvelgiami užkoduotos kalbos pavyzdžiai, kai kurie propagandos, politinės kalbos veikimo mechanizmai, turintys netipines kalbines reikšmes. Knygos tikslas – padėti suprasti kalbos, prasmės ir komunikacijos aspektus.

Knygos viršelis

Pragmatics online / Kate Scott. – London : Routledge, 2022. – 178 p.

„Neįmanoma nepastebėti besikeičiančios skaitmeninės aplinkos ir komunikacijos praktikos“, – sako autorė, didžiąją dalį šios knygos parašiusi per COVID-19 pandemiją. Kate Scott nagrinėja kalbą ir komunikaciją skaitmeniniu būdu perduodamuose kontekstuose. Knygoje pristatomos pagrindinės skaitmeninio konteksto ir internetinio bendravimo tyrimo sąvokos, nagrinėjamos tokios temos kaip dalijimasis, jaustukai ir emociukai, memai ir antraštinis masalas („clickbait“).

Temos papildytos tyrimų apžvalgomis, duomenų analize, pavyzdžiais iš socialinės žiniasklaidos svetainių. Nors ši knyga yra apie skaitmeninę komunikaciją, iš esmės tai knyga apie mus ir apie tai, kaip prisitaikome prie besikeičiančių komunikacinių kontekstų ir kaip bendraudami naudojame turimus išteklius.

Knygos viršelis

German grammar: reviewed and retold : Germany’s cultural history from Siegfried to today / Ulf Schütze and Lisa Süßenbach. – London : Routledge, 2021. – 156 p.

Gramatika, skirta besimokantiesiems vokiečių kalbos CEFR A1–B1 lygiu, pagrįsta naujausiais antrosios kalbos mokymosi tyrimais. Pasakojimas derinamas su gramatikos mokymusi, siekiama besimokantįjį įtraukti į konkrečiai kalbai būdingą kultūrinį kontekstą. Knygos idėja – išmokti suvokti gramatines kalbos struktūras per pasakojimus apie Vokietijos kultūros istoriją ir šių dienų gyvenimą tiek žodžiu, tiek raštu. Kiekvienas pasakojimas baigiasi paaiškinimais, patarimais ir praktine veikla. Tyrimai parodė, kad kalbai būdingų sąvokų susiejimas su atmintimi, pojūčiais ir emocijomis yra veiksmingas mokymosi metodas.

Knygos viršelis

The major languages of Western Europe / edited by Bernard Comrie. – London : Routledge, 2021. – 336 p.

Vadovas apima germanų, anglų ir romanų kalbas. Įtraukiant kalbas vadovautasi įvairiais kriterijais: kalbančiųjų atskiromis kalbomis skaičiumi, oficialios valstybinės kalbos statusu, kalbos vartojimo paplitimu, ilgaamžės literatūros tradicijomis. Pateikiami įdomiausi faktai apie kalbą, nagrinėjamas pasaulinis anglų kalbos vaidmuo, taip pat turkų kalbos gramatinė sistema, arabų rašymo sistema ir t. t. Šios knygos tikslas – pateikti informaciją apie maždaug 50 pagrindinių pasaulio kalbų ir jų šeimų patrauklia forma, kuri būtų įdomi tiek profesionalui, tiek besidominčiajam.

Knygos viršelis

Teaching creative writing to second language learners : a guidebook / Ryan Thorpe. – New York : Routledge, 2021. – 294 p.

Kūrybinis rašymas – priemonė, kuri gali įkvėpti besimokančiuosius antrosios kalbos mėgautis ir tobulinti ne tik rašymo, bet ir kalbėjimo, klausymo bei skaitymo įgūdžius. Autorius dalijasi sėkminga kūrybinio rašymo mokymo praktika, pagrįsta naujausiais tyrimais, demonstruoja, kaip skatinti sėkmingą kūrybinio rašymo aplinką. Pagrindinės temos – kultūrinis pasakojimas, balsas, žanras, skaitmeninė kompozicija, vertinimas. Kiekviename skyriuje pateikiamos įžvalgos, pavyzdžiai ir patarimai. Knygos tikslas – pagerinti mokinių motyvaciją ir mokymosi rezultatus.

Knygos viršelis

Topics in Spanish linguistic perceptions / edited by Luis Alfredo Ortiz-López and Eva-María Suárez Büdenbender. – London : Routledge, 2021. – 252 p.

Knygoje pateikiami pripažintų, jaunų ir perspektyvių mokslininkų, naudojančių įvairias metodikas ir pasitelkiančių įvairias sociolingvistines aplinkas, darbai ispanų kalbotyros srityje. Išsami įdomiausių tyrimų apžvalga pristato nagrinėjamas socialinių ir ekonominių grupių sąveikos, švietimo ir kalbinių normų, nestandartinių ispanų kalbos formų, kalbinio suvokimo svarbos kasdieniame gyvenime, visuomenės nuostatų temas, kalbos ir migrantų tapatybės klausimus, taip pat kalbinio tapatumo išlaikymo namuose ir diasporoje atvejus. Kiekviename skyriuje pateikiama pagrindinė informacija apie tiriamą kalbinį reiškinį, jo teorinį pagrindą ir metodiką.