Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
2023 m. kovo 17 d.

Tarptautinio valiutos fondo leidiniai

Nacionalinė biblioteka primena galimybę naudotis nemokama prieiga prie Tarptautinio valiutos fondo (TVF) duomenų bazės „eLibrary“. TVF skatina pasaulinį bendradarbiavimą tarp 190 šalių narių, nuolat seka jų ekonominę būklę, vertina rizikas, teikia pagalbą, organizuoja mokymus ekonomikos valdymo klausimais. Šiam tikslui naudingi TVF tyrimai ir statistinė medžiaga.

Elektroninė biblioteka „eLibrary“ sukaupusi daugiau nei 23 000 publikacijų. Tai laisvai prieinami el. ištekliai – knygos, periodiniai leidiniai, statistinių duomenų rinkiniai, tyrimų medžiaga. Naujausius ir kitus TVF leidinius rasite Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos interneto svetainėje pasirinkę nuorodą Ištekliai › Duomenų bazės › Užsienio › Tarptautinių organizacijų leidiniai › IMF eLIBRARY. Pristatome rekomenduojamų visateksčių leidinių sąrašą.

Kviečiame susipažinti su TVF „eLibrary“ naujienomis:

Knygos viršelis Finance & Development, March 2023 

Nepaliaujamai auganti infliacija – vienas iš didžiausių valstybių centrinių bankų rūpesčių. Sparčiai besikeičiantis ekonominis fonas – geopolitinė situacija, klimato kaita, darbo jėgos senėjimas, skaitmeninių pinigų atsiradimas – tampa rimtu politiniu iššūkiu. Leidinyje pateikiamos garsių specialistų įžvalgos, kaip šalių centriniai bankai turėtų laviruoti vis sudėtingesnėje ekonominėje aplinkoje.

 

Knygos viršelisWorld Economic Outlook, October 2022

Pasaulinė ekonomika patiria didesnį, nei tikėtasi, lėtėjimą, o infliacijos augimas pranoksta visas prognozes. Išgyvenimo kaštų augimas, įtempta finansinė situacija daugelyje regionų, Rusijos įsiveržimas į Ukrainą, užsitęsusi COVID-19 pandemija veikia ir ateities perspektyvas. Prognozuojama, kad pasaulinės ekonomikos augimas toliau lėtės, o infliacija augs. Monetarinė politika turėtų būti orientuota į siekį atkurti kainų stabilumą, o fiskaliniai sprendimai mažinti pragyvenimo išlaidų augimą. Vykdant struktūrines reformas galima kovoti su infliacija, tiekimų grandinių trikdžiais ir kainų augimu.

 

Knygos viršelisBubble Detective: City-Level Analysis of House Price Cycles

Publikacijoje nagrinėjama gyvenamojo būsto kainų dinamika Lietuvos miestuose 1994–2022 metais. Taikant laiko eilučių ekonometrinės analizės metodus, buvo tiriamas realių būsto ir būsto nuomos kainų santykis. Tyrimo rezultatai atskleidė imties laikotarpiu buvus pasikartojančių nekilnojamo turto kainų burbulų visuose didžiuosiuose šalies miestuose. Aukštos gyvenamojo būsto kainos gali neigiamai paveikti ekonominius rodiklius, finansinį stabilumą, kaip jau ne kartą ir buvo nutikę išgyvenant finansines krizes.

 

Knygos viršelis Trust Bridges and Money Flows: A Digital Marketplace to Improve Cross-Border Payments 

Tarptautiniai mokėjimai yra brangūs, lėti ir neskaidrūs. Sandorių šalys ne iki galo pasitiki vienos kitomis, naudoja skirtingas valiutas, veikia per tarpininkus, tad kyla daug nesutarimų. Pervedant lėšas dalyvauja šalys, turinčios skirtingą teisę, jos vadovaujasi skirtingais įstatymais ir taisyklėmis. Mokėjimų operacijos vykdomos per korespondentinius bankus, tačiau dėl kaštų, būtinų tokiems ryšiams užmegzti ir palaikyti, kuriama brangi, biurokratiška sistema.

Dokumente aptariama, kaip naudojant tam tikras piniginių ženklų formas, galima sukurti efektyvesnę rinką pinigų mainams. Straipsnis baigiamas siūlymu kurti globalią piniginių ženklų rinką tarptautiniams piniginiams sandoriams.

 

Knygos viršelisIMF Committee on Balance of Payments Statistics : Annual Report 2022

Tarptautinio valiutos fondo statistikos komiteto metinėje ataskaitoje pateikiama 2022 m. pasaulio mokėjimų balanso ir tarptautinių investicijų statistinių tendencijų apžvalga. Įvertinamas pandemijos poveikis tarptautinei prekybai, turizmui, finansų srautams. Apibendrinamas komiteto darbas ir pateikiama ateinančių metų darbų programa.