Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
Naujienos iliustracija 2023 m. kovo 20 d.

Per praėjusius metus Lietuvoje išaugo bibliotekų lankytojų skaičius

Galima pasidžiaugti, kad 2022 m. bibliotekose lankėsi ir jų paslaugomis naudojosi 33,7 proc. visų šalies gyventojų. Iš gautų statistinių duomenų galima daryti prielaidą, kad šalies gyventojai bibliotekas renkasi kaip laisvalaikio erdves, vietą, kur galima turiningai ir naudingai praleisti laiką.

Jei 2021 m. vienam šalies gyventojui teko 3,8 apsilankymo, tai 2022 m. – vidutiniškai 6 apsilankymai. Taigi per praėjusius metus apsilankymų bibliotekose skaičius išaugo apie 60 proc. Kita vertus, buvo registruoti 945 892 vartotojai, palyginti su 2021 metais, šis rodiklis sumažėjo 2,22 proc. Atkreiptinas dėmesys, kad registruotų vartotojų pasiskirstymas įvairių tipų bibliotekose skiriasi, pavyzdžiui, apskričių ir savivaldybių viešosiose bibliotekose registruota 45 proc. visų vartotojų, vienai šio tipo bibliotekai 2022 m. vidutiniškai teko 359 vartotojai, o švietimo įstaigos bibliotekai – 526.

2022 m. šalies bibliotekų vartotojams išduota 15 775 310 fiz. vnt. dokumentų, per metus šis rodiklis išaugo 12,16 proc. Vienam bibliotekose registruotam vartotojui vidutiniškai išduota daugiau nei 16 fiz. vnt. dokumentų, o 2021 m. – 14. Vis dėlto, padidėjus fizinių dokumentų išdavimų skaičiui, sumažėjo vartotojų atsisiųstų elektroninių dokumentų skaičius ir duomenų bazių panauda. Vienam šalies gyventojui 2022 m. vidutiniškai teko 12 atsisiųstų el. dokumentų (2021 m. – 15), o bibliotekose registruotam vartotojui – 36 (2021 m. – 44).

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos svetainėje jau galima rasti parengtus suvestinius 2022 m. šalies bibliotekų veiklos statistinius duomenis. Minėto laikotarpio veiklos ataskaitas pateikė 2152 bibliotekos.

Visi išsamūs šalies bibliotekų statistiniai duomenys skelbiami Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos svetainėje adresu http://www.lnb.lt, nuoroda Mokslas –> Mokslo-leidiniai –> Bibliotekų-statistika –> Bibliotekų statistinių ataskaitų teikimo tvarka –> LIBIS statistikos modulis.