Telefonas Klaustukas Sitemap

Renginiai ir parodos

Parodos iliustracija

„... Ir visai tautai bus šviesiau“: Felicijos Bortkevičienės 150-osioms gimimo metinėms

2023 m. rugpjūčio 28 d. – spalio 7 d.

<...> turėjome širdyje viltį, kad tas menkas, silpnomis rankomis sukurtas žiburiukas išsiplės didele šviesa, prie kurios ir visai tautai bus šviesiau

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė apie draugiją „Žiburėlis“

Visuomenininkė, labdarė, politikė, žmogaus teisių gynėja, žurnalistė, leidėja, feministė, kandidatė į prezidentus, pirmoji Lietuvos moteris masonė, Steigiamojo Seimo deputatė – taip trumpai galime apibūdinti Feliciją Bortkevičienę. Asmenybė, įžvalgumu ir atsidavimu pralenkusi laikmetį, dėl žmogaus teisių gynimo visų valdžių persekiota ir kalinta, nė vienos valdžios neįbauginta.

Felicja Powicka gimė 1873 metų rugsėjo 1 dieną. Jau mokykloje ėmėsi organizuoti streikus prieš caro valdžią. 1901 m. ištekėjo už inžinieriaus Jono Bortkevičiaus (1781–1909), išmoko rašyti ir kalbėti lietuviškai. Felicija Povickaitė-Bortkevičienė tapo draudžiamos lietuvių literatūros platintoja. Vėliau aktyviai pasinėrė į visuomeninę politinę veiklą: buvo „Žiburėlio“ draugijos pirmininkė, rėmė gabius vaikus, globojo Kankinių kasą, šelpiančią kalinamus revoliucionierius. Vėliau F. Bortkevičienė stoja prie „Lietuvos ūkininko“, „Lietuvos žinių“ leidybos vairo. Ši spauda laikosi jos pastangomis: pelno mažai, valdžios persekiojimo – daug. Siekiant įbauginti, 1927 m. „Varpo“ spaustuvė, spausdinanti F. Bortkevičienės rengtus leidinius, sprogdinama.

Būtent Felicija Bortkevičienė bando globoti politinius kalinius. Į ją kreipiasi jų artimieji, prašydami gelbėti suimtuosius nuo caro, kaizerio, nacių ar sovietų persekiojimo. F. Bortkevičienė veikia drąsiai, nebijodama galimų represijų. Deja, ne visi už gerą atlygina geru.

Paskutinis Felicijos Bortkevičienės noras buvo vienu juodžiausių mūsų istorijos metu vėl pamatyti laisvą Lietuvą. Laisva, demokratiška Lietuva atgimė. Felicijos Bortkevičienės įžiebtas laisvės, demokratijos, žmogaus teisių gynimo kelrodis žiburys šviečia visiems.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Felicijos Bortkevičienės gimimo 150‑mečiui parengė parodą. Retų knygų ir rankraščių skaitykloje eksponuojami aktyvią F. Bortkevičienės veiklą liudijantys dokumentai ir nuotraukos. Parodą apžiūrėti lankytojai galės nuo rugpjūčio 28 d. iki spalio 7 d.

Parodą parengė Vytautas Smilgevičius

Dailininkas Jokūbas Zovė

Trumpai apie ekspoziciją

Data
rugpjūčio 28 d. – spalio 7 d.
Laikas
Pirmadieniais – penktadieniais 10–19 val.
Šeštadieniais 10–18 val.
Vieta
Retų knygų ir rankraščių skaitykla, V a.
Trukmė
1,5 val.
Dalyvavimas
įėjimas laisvas
Daugiau informacijos
socialiniame tinkle „Facebook“