Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Renginiai ir parodos

Iliustracija

Vieno eksponato paroda. Teodoro Lepnerio (1633–1691) „Prūsų lietuvis“

2022 m. vasario 28 d. – balandžio 3 d.

Lietuvių kalbos dienoms skirtoje vieno eksponato parodoje pristatomas Mažosios Lietuvos Būdviečių parapijos kunigo Teodoro Lepnerio (1633–1691) kūrinys „Prūsų lietuvis“ (Der Preusche Littauer, 1744). Tai Gdanske išleistas antras reikšmingiausias etnografinis veikalas apie lietuvininkus. Jo pirmtakas – tik rankraščiu išlikęs Mato Pretorijaus (apie 1635–1704) kūrinys lotynų kalba „Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla“ (Deliciae Prussicae, apie 1670–1695).

Penkiolikos skyrių vokiečių kalba parašytas etnografinis veikalas suteikia vertingų žinių apie XVII a. Mažąją Lietuvą. Čia enciklopediškai aptariama lietuvių ir Lietuvos vardo kilmė, per gyvenimo ciklo apeigas atskleidžiami papročiai, apranga, gyvenimo būdas, valgiai ir gėrimai, muzika ir jos instrumentai, kalba, tikyba.

Nemažai dėmesio skiriama lietuvių kalbai, mat, kaip teigia Lepneris, „kalba lietuvių – iš senų seniausių, rimuoti posmus galima gražiausius“ (Der Littau findet Spur in ältster Sprachen Pracht, Es wird derselben Reim auch zierlich nachgemacht).

Knygos įsigijimą 2021 m. parėmė Lietuvos kultūros taryba.

Trumpai apie parodą

Data
vasario 28 d. – balandžio 3 d.
Laikas
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos darbo laiku
Vieta
erdvė prie Martyno Mažvydo skulptūros, III a.
Dalyvavimas
įėjimas laisvas
Daugiau informacijos
socialiniame tinkle „Facebook“

Rekomenduojame