Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Edukacinių renginių ciklas „Pokalbiai apie emigraciją“

Projekto tikslas

Organizuoti interaktyvias veiklas moksleiviams siekiant pagilinti jų žinias apie (e)migracijos procesus ir taip prisidėti prie jaunimo pilietiškumo ugdymo, tautinės savivokos gilinimo.

Projekto uždaviniai

  1. Remiantis Nacionalinės bibliotekos tyrėjų parengta metodika, organizuoti mokymus projekte dalyvaujantiems mokytojams ir bibliotekininkams bei parengti juos projekto vykdymui.
  2. Organizuojant interaktyvius mokymus, pagilinti projekte dalyvausiančių gimnazijos moksleivių žinias apie migraciją kaip Lietuvos valstybės istorijos ir dabarties procesą.
  3. Remiantis projekto metu surinkta medžiaga apie šių dienų emigrantus, organizuoti moksleivių debatus, tokiu būdu siekiant įtvirtinti jų sampratą apie šiandieninės Lietuvos Respublikos piliečių migracijos procesą.
  4. Siekiant pritraukti tikslinę auditoriją ir informuoti apie projektą suinteresuotas šalis, vykdyti projekto eigos ir jo rezultatų sklaidą.

Projekto trukmė

2015 m. rugpjūtis–gruodis

Projekto vykdytojas

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Projekto partneriai

Ukmergės Antano Smetonos gimnazija, NVO „Global Lithuanian Leaders“, Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka

Projektą koordinuojantis Nacionalinės bibliotekos padalinys

Lituanistikos tyrimų skyrius

Projekto finansavimo šaltinis ir vertė (Eur)

Lietuvos kultūros taryba, 2 770 Eur

Projekto pristatymas

Pilietiškumo ir tautinio tapatumo ugdymas yra vienas iš svarbiausių Lietuvos pažangos strategijoje švietimui keliamų tikslų. (E)migracijos kaip vientiso istorinio reiškinio samprata yra svarbi pilietinio ugdymo proceso dalis. Iki šiol aptariamas ugdymo turinys nėra pakankamai išnaudotas. Projektu numatoma išplėsti ir pagilinti gimnazijos moksleivių žinias apie Lietuvos piliečių (e)migracijos istorinius ir šiuolaikinius procesus, taikant skirtingus mokymo metodus – interaktyvias paskaitas, savarankišką moksleivių darbą, darbą grupėmis, debatus.

Atsakingas asmuo

Jolanta Budriūnienė, Informacijos mokslų departamento Lituanistikos tyrimų skyriaus vadovė, tel. (8 5) 239 8637, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

LTK Logotipas 250