Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Skaitymo skatinimo programa

Projekto tikslas

Gausinti įvairaus amžiaus skaitytojų, kurti kūrybingų, kritiškai mąstančių, pilietiškai atsakingų, išsilavinusių, atvirų pasauliui, pamatines vertybes gerbiančių piliečių visuomenę.

Projekto uždaviniai

 • Kurti, modernizuoti, palaikyti skaitymą skatinančią aplinką, užtikrinti jos prieinamumą.
 • Ugdyti kultūros ir švietimo darbuotojų įgūdžius skatinti skaitymą ir kompetencijas.
 • Stiprinti mokinių skaitymo gebėjimus pasitelkiant kūrybišką literatūros populiarinimą, modernias skaitymo strategijas.
 • Formuoti teigiamą požiūrį į skaitymą, sutelkti knygos industrijos dalyvius skaitymo kultūrai diegti.

Projekto trukmė

Skaitymo skatinimo programa 2019–2024 m. įgyvendinama pagal patvirtintą trejų metų veiksmų planą (2022–2024 m.). Su veiksmų planu galima susipažinti čia.

Projekto vykdytojai

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Atsakingas priemonių įgyvendinimo vykdytojas

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Priemones koordinuojantis Nacionalinės bibliotekos padalinys

Vaikų ir jaunimo literatūros departamentas

Projektų valdymo skyrius

Projekto partneriai

Savivaldybių viešosios bibliotekos, Lietuvos leidėjų asociacija, Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius, viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

Projekto finansavimo šaltinis ir vertė (Eur)

Pagrindinis finansavimo šaltinis – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos:

 • 2019 m. – 72 000 Eur
 • 2020 m. – 72 000 Eur
 • 2021 m. – 159 500 Eur (iš jų 130 000 Eur projektui „Knygų startas“)
 • 2022 m. – 154 500 Eur (iš jų 130 000 Eur projektui „Knygų startas“)
 • 2023 m. – 194 000 Eur (iš jų 137 500 Eur projektui „Knygų startas“)
 • 2024 m. - 261 000 Eur (iš jų 180 000 Eur projektui „Knygų startas“)

Taip pat kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

Projekto pristatymas

Programa įgyvendinama pagal kultūros ministro ir švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtintą trejų metų (2022–2024 m.) veiksmų planą, jame nurodytos uždaviniams įgyvendinti numatytos priemonės, atsakingi vykdytojai, veikloms skiriamos lėšos bei įgyvendinimo laikas.

Programa siekiama tęsti 2006–2011 m. vykdytos Skaitymo skatinimo programos veiklas.

Viena didžiausių programos naujovių – ankstyvojo skaitymo įgūdžiams lavinti skirtas ir pirmą kartą Lietuvoje įgyvendinamas 0–3 metų vaikams skirtas projektas „Knygų startas“ (plačiau svetainėje skaitymometai.lt rubrikoje „Knygų startas“).

Kiti Nacionalinės bibliotekos tikslai

 • Organizuoti akciją „Tėčiai skaito vaikams“ bibliotekose ir kitose vietose, didinti tėvų įsitraukimą į vaiko ugdymą su knyga;
 • Organizuoti mokymus viešųjų bibliotekų darbuotojų ir švietimo įstaigų ikimokyklinio bei pradinio ugdymo pedagogų kompetencijoms gerinti;
 • Formuoti teigiamą požiūrį į skaitymą, telkti knygos industrijos dalyvius skaitymo kultūrai diegti, toliau rengti akciją „Metų knygos rinkimai“;
 • Inicijuoti lietuviškai skaitančių lituanistinių bendruomenių telkimą palaikant skaitymo poreikius ir aplinką;
 • Atlikti biblioterapinių veiklų šalies mastu gerųjų praktikų vertinimą ir parengti koordinuojantį veiklų modelį;
 • Sukurti ir įgyvendinti komunikacinę kampaniją „Skaitymo ambasadorius“: reprezentatyvus visuomenės veikėjas formuoja nuomonę apie skaitymo naudą (nuo 2023 m.);
 • Įgyvendinti skaitymo kultūros (skaitymo kampelių) formavimo programą 0−6 metų vaikams (nuo 2023 m.);
 • Sukurti veiklos modelį ir pradėti skaitymo balsiai programą: savanoriai skaito senjorams, savanoriai, studentai skaito vaikams (nuo 2023 m.);
 • Surengti vaikų literatūrai skirtą tarptautinę konferenciją (2024 m.);
 • Skatinti specialistų tekstus masinei auditorijai, diegti supratimą apie gero vertimo kriterijus, knygų poligrafiją, atkreipti dėmesį į skirtingus apdovanojimus, premijas gavusius leidinius (nuo 2023 m.).

Projekto sklaida

Informaciją apie projekto veiklas rasite interneto svetainėje www.skaitymometai.lt.

Atsakingas asmuo

 • Goda Baranauskaitė-Dangovienė, Vaikų ir jaunimo literatūros departamento direktorė, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., tel. (8 5) 239 8564