Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Bibliotekos pažangai 2

Logotipas

Projekto tikslas

Sustiprinti Lietuvos bibliotekų gebėjimus tenkinti besivystančios bendruomenės poreikius ir įtvirtinti bibliotekas kaip tvarias bendruomenines institucijas, galinčias pagerinti Lietuvos žmonių
gyvenimo kokybę.

Projekto uždaviniai

1. Per vietos projektus įgalinti viešąsias bibliotekas kurti naujas paslaugas, paremtas nustatytais vietos bendruomenių poreikiais, ir padėti Lietuvos bendruomenėms rasti vertę IT paremtose bibliotekų paslaugose.
2. Stiprinti bibliotekų pajėgumus per mokymus, bendradarbiavimą su kitomis bibliotekomis ir vietos organizacijomis.
3. Įtvirtinti bibliotekas kaip tvarias bendruomenines institucijas, suteikiančias prieigą prie informacijos.

Projekto trukmė

2013 m. gruodis–2016 m. lapkritis

Projekto vykdytojas

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Projekto partneriai

AB „Lesto“, „Samsung“, UAB „Bitė Lietuva“, LRT, UAB „Gaminu“, egzaminatorius.lt, Nacionalinis diktantas

Projektą koordinuojantis Nacionalinės bibliotekos padalinys

Projektų valdymo skyrius

Projekto finansavimo šaltinis ir vertė (Eur)

Projektas finansuojamas Bilo ir Melindos Geitsų fondo (angl. Bill & Melinda Gates Foundation) ir iš dalies Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos. Projekto vertė – daugiau nei 3,62 mln. Eur (12,5 mln. Lt).

Projekto pristatymas

Siekiant projekto tikslų, vykdomas bibliotekų darbuotojų motyvacijos ir kompetencijų stiprinimas vartotojų ir partnerių poreikių analizės, projektų inicijavimo, rengimo, valdymo bei poveikio vertinimo srityse. Bibliotekininkams organizuojami mokymai, vykdomas nuolatinis konsultavimas, rengiami bibliotekų dalijimosi patirtimi susitikimai. Mokymų turinys maksimaliai pritaikytas šalies bibliotekų sistemos situacijai ir bibliotekų personalo poreikiams. Įgytas žinias bibliotekos gali pritaikyti dalyvaudamos projekto „Bibliotekos pažangai 2“ projektų bendruomenėms finansavimo konkurse.

Iki šiol apmokyti 956 bibliotekininkai iš visos Lietuvos. 2015 m. kovo mėnesį atlikta bibliotekininkų apklausa parodė, kad absoliuti dauguma apklausos dalyvių (96 proc.) praktiškai panaudojo projekto „Bibliotekos pažangai 2“ mokymuose įgytas žinias. 57 iš 66 viešųjų bibliotekų kartu su partneriais pateikė bendruomenių poreikius atitinkančias projektų paraiškas – 45 bibliotekų projektams skirta 1,20 mln. eurų.

Visos projektų idėjos buvo paremtos vartotojų tyrimų rezultatais. Vykdant projekto rezultatų sklaidą ir stiprinant vidinę komunikaciją tarp bibliotekų sukurta bendra Lietuvos viešųjų bibliotekų interneto svetainė www.3erdve.lt, taip pat organizuojami nacionalinio masto renginiai bibliotekoms ir partneriams.

Atsakingas asmuo

Eugenijus Stratilatovas, Strateginės plėtros departamento direktorius, projekto „Bibliotekos pažangai 2“ vadovas