Telefonas Klaustukas Sitemap

Renginiai ir parodos

Statybų Vilniaus baroko ansambliuose tyrimo išvadų pristatymas

2022 m. spalio 3 d. 16.00 val. – 17.30 val.

Kviečiame į atvirą renginį Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Valstybinė kultūros paveldo komisija pristatys tyrimo rezultatus apie plėtros procesą nuo 2005 m. ir poveikį kultūros paveldui Vilniaus baroko architektūrą reprezentuojančiuose nacionalinės reikšmės objektuose. Renginys skirtas valstybės ir savivaldybių institucijų atstovams, visuomenei, kultūros paveldo apsaugos profesinei bendruomenei.

Paveldo komisija nuo 2016 m. stebėjo įgyvendinamų ir numatomų statybų procesus nacionalinės reikšmės Vilniaus misionierių vienuolyno statinių ansamblyje (u. k. 761) ir nacionalinės reikšmės Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekse (u. k. 1073), prasidėjusius po šių objektų dalies teritorijų privatizavimo 2005 ir 2007 metais.

Statybos Vilniaus baroko ansambliuose sukėlė (ir tebekelia) didelį visuomenės ir paveldosaugos institucijų rezonansą, todėl paveldo komisija, vykdydama įstatymu numatytas funkcijas svarstyti visuomenės keliamus klausimus dėl kultūros paveldo apsaugos, analizuoti ir vertinti kultūros paveldo apsaugos tendencijas ir problemas, nusprendė ištirti minėtus atvejus atidžiau. Šis tyrimas sietinas ir su Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos prašymu komisijai išreikšti nuomonę dėl pilietės 2020 m. gegužės 19 d. peticijoje pateikto pasiūlymo įtvirtinti konkretų draudimą nacionalinės reikšmės kultūros paveldo objektų teritorijose statyti statinius, nesusijusius su paveldo objektų eksponavimu ar tvarkymu. Dėl šių priežasčių paveldo komisija 2020 m. birželio 5 d. posėdyje nutarė atlikti dviejų rezonansinių atvejų tyrimą ir teikti išvadas dėl sisteminių paveldo apsaugos problemų. 2021 m. birželio 26 d. posėdyje pritarta statybų Vilniaus baroko ansambliuose tyrimo metodologijai. 2021 m. spalio 1 d. posėdžio protokoliniu nutarimu patvirtinta Statybų Vilniaus baroko ansambliuose tyrimo programa.

Tyrimą atliko paveldo komisijos sudaryta darbo grupė.

Valstybinė kultūros paveldo komisija – Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Prezidento ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekspertė ir patarėja valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos, jos įgyvendinimo, vertinimo ir tobulinimo klausimais. Dvylika nepriklausomų, deleguotų ir skiriamų įvairių sričių ekspertų nešališkai vertina kultūros paveldo apsaugą, su ja susijusius procesus ir problemas.

Trumpai apie renginį

Data
spalio 3 d.
Laikas
16 val.
Vieta
Konferencijų salė, V a.
Trukmė
1,5 val.
Dalyvavimas
įėjimas laisvas
Daugiau informacijos
socialiniame tinkle „Facebook“
Organizatorė
Valstybinė kultūros paveldo komisija