Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Renginiai ir parodos

Knygos „Teofilius Matulionis. Laiškai“ viršelis

Knygos „Teofilius Matulionis. Laiškai“ pristatymas

2023 m. vasario 17 d. 17.00 val. – 19.00 val.

Vasario 17 d., penktadienį, 17 val. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyks knygos „Teofilius Matulionis. Laiškai“ pristatymas.

Knygą 500 egzempliorių tiražu, surinkęs laiškus ir subūręs leidinio rėmėjus, išleido Palaimintojo Teofiliaus Matulionio labdaros ir paramos fondas (spaustuvė KOPA). Kankinio laiškuose, nuotraukose ir rašteliuose regime žmogų, kuris nėjo į sąžinės kompromisus su represine sistema. Naujoje knygoje – apie trys šimtai vyskupo laiškų. Šalia rodomos dokumentų kopijos ir surinkti autentiški vyskupo tekstai, vertimai, komentarai.

Dauguma iš knygoje sudėtų vyskupo laiškų siųsti iš Sovietų Rusijos įkalinimo įstaigų, persiuntimo punktų, uždarųjų zonų, ligoninių. Vladimiro kalėjimo periodo laiškai priverstinai rašyti rusiškai, beveik visi išbraukyti kalėjimo cenzorių. Kartais kalėjimų kamerose nebuvo stalų, nedidelėse kamerose vyskupas sėdėjo su kitais kaliniais – po keliolika, keliasdešimt. Ir vis dėlto stebina daili, švari ir aiški jo rašysena. Net ir savita leksika, gramatika, skyryba yra nuostabi, tai dar viena laisvės išraiška.

Štai dokumentas, kuris saugomas Obelių laisvės kovų istorijos muziejuje – 1956 m. sausio 3 d. vyskupo Teofiliaus laiškas iš Potmos invalidų namų, rašytas į 6-ąjį Mordovijos lagerį Marijai Milaševičienei – našlei, trijų vaikų motinai. Net ir tokiomis sąlygomis žmonių atjautai nebuvo ribų! Vyskupas: „Nuoširdžiausiai dėkoju už dovaną – 150 rublių. Tamstos irgi tokiame varge esate, skatikas irgi pravartus. <...> Kalėdų švenčių proga grynais pinigais išdalinau 130 rublių – ne vien lietuviams, bet ir kitiems, neturintiems pašalpų, ligoniams.“ Įdomu, kad nacių okupacijos metais ir vyskupas Teofilius, ir jo adresatė gelbėjo žydus, Marija Milaševičienė (1905–1971) paskelbta Pasaulio tautų teisuole (2005).

Ypatingi žmonės iš Teofiliaus Matulionio rašytinio palikimo – vyskupo giminaičiai Kaune, kurie per sovietų ir nacių okupacijas, per visas siautulingas gyvenimo aplinkybes išsaugojo dėdės vyskupo laiškus ir kitas iš Rusijos parsivežtas smulkmenas. Matulionių šeima išsaugojo net piniginių perlaidų į Vladimiro kalėjimą čekius, net šuniuko takso registravimo kortelę iš paskutinio periodo Šeduvoje. Nuojauta kuždėjo, kad šis žmogus ypatingas ir kiekviena smulkmena svarbi.

Pora šimtų geros kokybės vyskupo laiškų kopijų padarytos Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje (buv. KGB) – toje pačioje aplinkoje, kurioje 50 metų buvo planuojami ir vykdomi sovietų nusikaltimai, kur 10 mėnesių kalėjo ir buvo tardomas pats vyskupas Teofilius Matulionis.

Kauno kurijos archyve saugomi Matulionio laiškai ir kiti dokumentai dar sovietmečiu buvo įklijuoti į savadarbius, sukaulėjusius, beveik nesilankstančius aplankus. Laimė, Kauno kurijos archyvarė Sigita Švitrienė gavo arkivyskupo Kęstučio Kėvalo leidimą kietuosius viršelius nupjauti ir palaimintojo laiškus kokybiškai nukopijuoti.

Dar vieną didelę paslaugą šiai knygai padarė kunigas Marius Talutis iš Kaišiadorių vyskupijos – jis iš kurijos archyvo nukopijavo ir atsiuntė apie šimtą kitų vyskupo Teofiliaus laiškų, daugiausia skirtų bičiuliams kunigams: giminaičiui Jonui Pilkai, Stanislovui Kiškiui, Jonui Kaušylai, Juozapui Matulaičiui-Labukui, Jonui Žviniui.

Knygos pristatyme dalyvaus istorikas prof. Arūnas Streikus ir penki Teofiliaus Matulionio fondo nariai: leidinio sudarytojas Vaidotas Žukas, kino dokumentininkas Audrius Stonys, ekonomistė Laimutė Milašauskienė, publicistas Donatas Puslys. Moderuos Ridas Jasiulionis.

Renginys vyks Nacionalinės bibliotekos Renginių erdvėje (III a.).

Trumpai apie edukacijas

Data
vasario 17 d.
Laikas
17 val.
Vieta
Renginių erdvė, III a.
Trukmė
2 val.
Dalyvavimas
įėjimas laisvas
Daugiau informacijos
socialiniame tinkle „Facebook“ ›