Telefonas Klaustukas Sitemap

Literatūra praktikams

Serialiniai leidiniai

Katalogavimo leidiniai

Knygos

 • LIBIS išteklių įrašų sudarymo vadovas. Integruojamasis išteklius. – 2022. – 768 p. (Skaityti ›)
 • LIBIS analizinių įrašų sudarymo metodika : integruojamasis išteklius. – 2022. –132 p. (Skaityti ›)
 • Universali dešimtainė klasifikacija (UDK) : lentelės mokslinėms bibliotekoms. D. 7. 34 Teisė. Teisės mokslas / parengė Dalia Noreikienė. – 2022. – 182 p.
 • Universali dešimtainė klasifikacija (UDK ) : sutrumpintos lentelės / parengė Dalia Noreikienė. – 2021. – 268 p.
 • Universalioji dešimtainė klasifikacija : lentelės mokslinėms bibliotekoms. D. 6. 33 Ekonomika. Ekonomikos mokslai / parengė Dalia Noreikienė, Rita Maciulevičienė, Laura Singh.  – 2019. – 171, [1] p.
 • LIBIS išteklių įrašų sudarymo vadovas. Integruojamasis išteklius. – 2021. – 177 p. (Skaityti ›)
 • Universalioji dešimtainė klasifikacija: sutrumpintos lentelės/ sudarytoja Dalia Noreikienė. – 2021. – 268 p.
 • Universalioji dešimtainė klasifikacija (UDK) : lentelės mokslinėms bibliotekoms. D. 6: 33 Ekonomika. Ekonomikos mokslai. – 2019. – 171, [1] p.
 • Tarptautinio standartinio bibliografinio aprašo (ISBD) 0 (nulinės) Turinio formos ir priemonės tipo srities taikymas bibliografiniam įrašui UNIMARC formatu (atsisiųsti PDF ›)
 • ISBD : tarptautinis standartinis bibliografinis aprašas. – 2013. – 302 p. (Skaityti ›)
 • Kompiuterinių bibliografinių įrašų sudarymo metodika. – 2007. – 477 p.
 • Kompiuterinių autoritetinių įrašų sudarymo metodika. – 2008. – 190 p.
 • Kompiuterinių bibliografinių ir autoritetinių įrašų sudarymo pagrindai. – 2004. – 107 p. (Skaityti ›)
 • Universalioji dešimtainė klasifikacija (UDK): lentelės mokslinėms bibliotekoms. D.5 : 3/32 Socialiniai mokslai. Statistika. Demografija. Sociologija. Politika. – 2017. – 103, [1] p.
 • Universalioji dešimtainė klasifikacija (UDK). D. 9. 37 Švietimas. Mokymas. Ugdymas. Laisvalaikis. 39 Kultūrinė antropologija. Etnografija. Papročiai. Elgsena. Tradicijos. Gyvenimo būdas. – 2016. – 82 p.
 • Universalioji dešimtainė klasifikacija (UDK) : lentelės mokslinėms bibliotekoms. D. 4 : 2 Religija. Teologija. – 2014. – 236 p.
 • Universalioji dešimtainė klasifikacija (UDK) : lentelės mokslinėms bibliotekoms. D. 2 : 005 Vadyba : 0 Bendrojo skyriaus papildymai. – 2012. – 47 p.
 • Universalioji dešimtainė klasifikacija (UDK) : lentelės mokslinėms bibliotekoms. D. 22 : 9 Geografija. Biografijos. Istorija. – 2013. – 82 p. (Skaityti ›)
 • Universalioji dešimtainė klasifikacija (UDK) : lentelės mokslinėms bibliotekoms. D. 21 : 8 Kalba. Kalbotyra. Grožinė literatūra. – 2010. – 135 p.
 • Dalykinimo metodika (papildymai ir pakeitimai iki 2012 gruodžio 30) (II). – 2013.
 • Dalykinimo metodika (papildymai ir pakeitimai iki 2012 gruodžio 30) (I). – 2012.
 • Funkciniai reikalavimai bibliografiniams įrašams : baigiamoji ataskaita. – 2003. –143 p.
 • UNIMARC bibliografinių įrašų formato glausta versija. – 2017. – 132 p. (atsisiųsti PDF ›)
 • UNIMARC autoritetinių įrašų formato glausta versija. – 2017. – 114 p. (atsisiųsti PDF ›)
 • Autorinės lentelės Lietuvos TSR bibliotekoms. –  1972. – 170 p.
 • Lietuviškų žodžių trumpinimas bibliografiniame apraše. – 2008. – 31 p.

Straipsniai

 • Naujos UDK lentelės. 33 skyrius. Ekonomika. Ekonomikos mokslai: metodikos rekomendacijos / Roma Skačkauskienė // Šiandien aktualu. – 2020, Nr. 2(63), p. 137-169. (atsisiųsti PDF ›)
 • Naujos UDK lentelės. 3/32 skyriai. Socialiniai mokslai. Statistika. Demografija. Sociologija. Politika / Roma Skačkauskienė // Šiandien aktualu. – 2020, Nr. 1(62), p. 56-90. (atsisiųsti PDF ›)
 • Naujos UDK lentelės. 37 skyrius. Švietimas. Mokymas. Ugdymas. Laisvalaikis. 39 skyrius. Kultūrinė antropologija. Etnografija. Papročiai. Elgsena. Tradicijos. Gyvenimo būdas. (Metodikos rekomendacijos) / Roma Skačkauskienė // Šiandien aktualu. – 2019, Nr. 2(61), p. 102-161. (atsisiųsti PDF ›)
 • Kaip tvarkyti kolekcijas elektroniniame kataloge / Zofija Burinskienė // Šiandien aktualu. – 2017, Nr. 2(57), p. 140-147.(atsisiųsti PDF ›)
 • Filialo elektroninio katalogo tvarkymas ir vartotojų aptarnavimas, naudojantis LIBIS programine įranga / Zofija Burinskienė // Šiandien aktualu. – 2017, Nr. 1(56), p. 23-62. (atsisiųsti PDF ›)
 • Naujos UDK lentelės. 2 klasė. Religija. Teologija / Roma Skačkauskienė // Šiandien aktualu. – 2016, Nr. 1(54), p. 104-120. (atsisiųsti PDF ›)
 • Serialinių leidinių katalogavimo ypatumai / Danutė Sipavičiūtė, Dalia Gedminienė // Šiandien aktualu. – 2016, Nr. 1(54), p. 73-103. (atsisiųsti PDF ›)
 • Konvoliutų tvarkymo ypatumai / Zofija Burinskienė, Dalia Pečiulienė // Šiandien aktualu. – 2015, Nr. 2(53), p. 23-34.( atsisiųsti PDF ›)
 • Naujos UDK lentelės. 9 klasė: Geografija. Biografijos. Istorija / Roma Skačkauskienė // Šiandien aktualu. – 2014, Nr. 2(51), p. 140-158. (atsisiųsti PDF ›)
 • Muzikos kūrinių žanrų kodavimas bibliografiniuose įrašuose / Dalia Puišienė, Laura Strabulienė // Šiandien aktualu. – 2014, Nr. 2(51), p. 132-139. (atsisiųsti PDF ›)
 • ISBD jungtinės laidos naudojimo metodiniai išaiškinimai / Danutė Sipavičiūtė, Gražina Kubilienė // Šiandien aktualu. – 2014, Nr. 2(51), p. 122-131. (atsisiųsti PDF ›)
 • Muzikos kūrinių formos identifikavimas ir koduotos informacijos pakeitimas 125 koduotų duomenų lauke pagal UNIMARC formatą / Asta Bielinskienė // Šiandien aktualu. – 2013, Nr. 2(49), p. 167-174. (atsisiųsti PDF ›)
 • UDK naujovės bei jų taikymas bibliotekose: 005 skyrius: Vadyba / Roma Skačkauskienė // Šiandien aktualu. – 2013, Nr. 1(48), p. 179-192. (atsisiųsti PDF ›)
 • Muzikos kūrinių unifikuotų antraščių įrašų sudarymo rekomendacijos LIBIS Autoritetinių įrašų duomenų bazėje / Jolanta Burokienė // Šiandien aktualu. – 2012, Nr. 2(47), p. 132-140. (atsisiųsti PDF ›)
 • Analizinių bibliografinių įrašų kūrimo metodologija / Danutė Sipavičiūtė // Šiandien aktualu. – 2012, Nr. 1(46), p. 49-98. (atsisiųsti PDF ›)

Kiti leidiniai

 • Bibliotekininkystės, informacijos ir knygotyros (BIK) lietuvių-anglų kalbų terminų žodynas : 10 000 lietuviškų terminų su atitikmenimis anglų kalba ir anglų-lietuvių kalbų rodykle = Lithuanian-English dictionary of librarianship, information and book science (LIBS). – 2021. – 548 p. (Skaityti ›)
 • Lietuvos informacijos ir dokumentavimo standartų žinynas / Parengė Dalia Jaskonienė. – 2022. – 55 p. (Skaityti ›)
 • Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos metodinių darbų kūrimo ir vertinimo aprašas. -2021. -10 p. (Skaityti ›)
 • Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos įsigytų ir atvirosios prieigos el. knygų paieška ir naudojimas/ Parengė A. Diržauskienė. – 2021. – 25 p. (Skaityti ›)
 • Skaitymas kaip tikslas: apie skaitymo skatinimo metodus ir tyrimus / iš švedų kalbos vertė Ieva Šakelaitė. – 2021. – 138 p.
 • Biblioterapija: teorija ir praktika / Daiva Janavičienė. – 2020. – 131 p.
 • Biblioterapijos metodika / Daiva Janavičienė. – 2020. – 97 p.(atsisiųsti PDF ›)
 • Leidybiniai duomenys: metodinės rekomendacijos ir pavyzdžiai. – 2018. – 22 p. (atsisiųsti PDF›)
 • Suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo turinio naudojimo teisių priskyrimo bei ženklinimo metodika ir rekomendacijos. – 2017. – 127 p. (atsisiųsti PDF ›)
 • Vaikų ir jaunimo knygų klubai: metodinės gairės / Inga Mitunevičiūtė, Eglė Baliutavičiūtė. – 2016. – 63 p.
 • Antanas Smetona: bibliografijos rodyklė (1935–2016) (atsisiųsti PDF ›)
 • Skaitymas ir gyvenimas : kaip vaikus ir paauglius skatinti skaityti: gairės tėvams ir mokytojams / Emili Teixidor ; [iš ispanų kalbos vertė Donata Andriuškevičienė]. – 2014 – 183, [1] p.
 • Skaitymo aplinka: kaip suaugusieji galėtų padėti mėgautis knygomis / Aidan Chambers. – 2010. – 91 p.
 • Biblioteka : teorijos ir praktikos pradmenys. – 2003– . – sąs ;
  • Sąs. 1, Bibliotekų fondai ir katalogai. – 2003. – 131 p.
  • Sąs. 2, Kraštotyra ir biblioteka. – 2005. – 79 p.
  • Sąs. 3, Vadybos pradmenys. Raštvedyba. Statistika ir veiklos rodikliai. Mokslo tiriamoji ir metodinė veikla. – 2005. – 342 p.
  • Sąs. 4, Informacinė veikla. Vartotojų aptarnavimas. Rinkodara. – 2006. – 174 p.
 • Bibliotekos veiklos apskaita : fondas, vartotojai, dokumentų išduotis. – 2011 [i.e. 2013]. – 60 p.
 • Bibliotekos fondas : organizavimas, analizė, vertinimas / Genovaitė Ivaškevičienė. – 2001. – 75 p.
 • Bibliotekos dokumentų fondo organizavimas / G. Ivaškevičienė. – 2014. – 106 p.
 • Darbo normavimas bibliotekose. – 1999. – 23 p.
 • Darbas su periodiniais leidiniais bibliotekose. – 2001. – 83 p.
 • Dokumentų kelias Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje : technologiniai dokumentų komplektavimo ir katalogavimo procesai. – 2008. – 38 p.
 • Periodinių leidinių paplitimas ir skaitymas : tyrimo metodika / Viliūnė Cicėnienė. – Vilnius : 1993. – 25 p.
 • Lietuvos kultūros paveldas atsiveria pasauliui : metodologiniai, technologiniai ir organizaciniai sprendimai / R. Varnienė-Janssen. – 2010. – 476 p.
 • Moksliniai tyrimai bibliotekose: metodologija, metodika, rezultatų sklaida / Viliunė Cicėnienė. – 2006. – 286 p.
 • Biblioteka ir skaitytojas : teminis straipsnių rinkinys. – 2001. – 146 p.
 • Bibliotekininkystė : bibliotekininkystės mokslo darbai. –  1997–2009.
  • 2009. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos veikla (1999–2008) : straipsnių rinkinys. – 2010. – 185 p.
  • 2008. Kultūros paveldo apsauga. – 2008. – 135 p.
  • 2001. Bibliotekos: fondai, skaitymas, sąveika. – 2002. – 68 p.
  • 2000. Bibliotekų fondai ir skaitytojai. – 2001. – 99 p.
  • [19]99: Nacionalinė biblioteka informacinėje visuomenėje. – 2001. – 58 p.
  • [19]98: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos veikla (1989–1998) . – 1999. – 159 p.
  • [19]97: Bibliotekininkystės  ir bibliografijos terminologija. – 1988. – 101 p.
 • Bibliografija : mokslo darbai. – 1995–2010/11.
  • 2010/11; 2008/09; 2007; 2005/06; 2004; 2003; 2002; 2001; 2000; [19]99; [19]98; [19]97; [19]96; [19]95;
 • Savivaldybių viešųjų bibliotekų fondų sistema: tyrimo medžiaga ir rekomendacijos / Laima Kutiščeva, Genovaitė Ivaškevičienė. – 2018. – 182 p. (atsisiųsti PDF ›)