Kontaktai

Muzikos ir vizualiųjų menų skyrius

Skyriaus paskirtis - užtikrinti efektyvų muzikos ir vizualiųjų menų informacinių išteklių formavimą ir paslaugų teikimą.

Uždaviniai ir funkcijos

Skyrius įgyvendina šiuos uždavinius:

 • kurti ir palaikyti efektyvų muzikos ir vizualiųjų menų srities informacinį aprūpinimą;
 • dalyvauti skatinant Nacionalinės bibliotekos muzikos ir vizualiųjų menų informacinių išteklių ir susijusių paslaugų naudojimą;
 • dalyvauti muzikos ir vizualiųjų menų fondo formavimo, tvarkymo ir optimizavimo procesuose;
 • formuoti ir viešinti Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo audiovizualinį archyvą;
 • atstovauti Nacionalinę biblioteką Tarptautinėje muzikos bibliotekų, archyvų ir dokumentavimo centrų asociacijoje IAML.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šiais funkcijas:

 • organizuoja Muzikos ir vizualiųjų menų skaityklos darbą;
 • teikia muzikos ir vizualiųjų menų informacinio aprūpinimo ir kitas paslaugas;
 • vykdo specializuotus vartotojų mokymus ir edukacijas;
 • kaupia ir tvarko Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo audiovizualinį archyvą;
 • rengia ir teikia rankraštinių ir spausdintų natų bibliografinius duomenis su incipitais RISM duomenų bazei;
 • rengia ir teikia lietuvių muzikos literatūros referatus RILM duomenų bazei;
 • dalyvauja rengiant Skyriaus veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus;
 • teikia siūlymus Departamento direktoriui su Skyriaus veikla susijusiais klausimais;
 • atlieka kitas Departamento direktoriaus pavestas užduotis.
Lapkritis
P A T K Pn Š S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Parodos

2019 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2019 m. spalio 14 d. – gruodžio 1 d.
Paroda „Bežodžių knygų kolekcija“
2019 m. lapkričio 7 d. – gruodžio 15 d.
Paroda „Jie kūrė mūsų biblioteką“
2019 m. spalio 9 d. – gruodžio 31 d.
Paroda „Verba volant, scripta manent“: iš Nacionalinės bibliotekos lobyno“
2019 m. lapkričio 5 d. – lapkričio 27 d.
Piešinių konkurso „Knygų namų šviesa. Nacionalinei bibliotekai – 100“ paroda
2019 m. lapkričio 22 d. – sausio 19 d.
Tapybos paroda „Penki regionai”