Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
2016 m. gegužės 11 d.

Kuriamas grafų Kosakovskių knygų ir dokumentų skaitmeninis archyvas

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka su Kosakovskių fondu Varšuvoje, Nacionaliniu M. K. Čiurlionio muziejumi Kaune ir Ukmergės kraštotyros muziejumi pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl Vaitkuškio (Wojtkuszki) skaitmeninio archyvo kūrimo. 

Kosakovskiai (Kossakowski) – XVI–XX a. pradžios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų giminė. Kilę iš Mozūrijos (Kosakovskių pirmtakai Korvinai čia atsikėlė apie XIII a. pr. iš Panonijos), XVIII a. pabaigoje gavo grafų titulą. Vėliau giminė skilo į keletą šakų, kurios gyveno Vilniaus, Kauno, Kijevo, Podolės ir Kalugos gubernijose.

Ukmergės rajone Kosakovskiai įsikūrė XVIII a. – 1764 m. Vaitkuškio dvarą nusipirko Mykolas Kosakovskis (1733–1798). Jo anūkas Stanislovas Kosakovskis (1795–1872) – Rusijos diplomatas, literatas, kolekcininkas, egiptologas, 1856–1862 m. pagal savo paties projektą pastatydino dvaro rūmus. Pastarojo sūnus Stanislovas Kazimieras (1837–1905) buvo žinomas heraldikas, išleidęs „Kai kurių lenkų giminių istorinę genealoginę monografiją“ (Monografie historyczno-genealogiczne niektórych rodzin polskich), vienas pirmųjų fotografų mėgėjų Lietuvoje. Pastarojo sūnūs – Mykolas Stanislovas (1883–1962) ir Jonas Eustachijus (1900–1979) – paskutiniai giminės atstovai Lietuvoje, po Pirmojo pasaulinio karo persikėlė į Lenkiją.

Kaip ir daugelis to meto didikų, Kosakovskiai kaupė giminės archyvus, meno vertybes, numizmatikos, archeologijos, paleontologijos rinkinius, senovinius ginklus, surinko vertingą biblioteką. Po Pirmojo pasaulinio karo dalis Kosakovskiams priklausiusių Vaitkuškio ir Lyduokių dvarų knygų bei dokumentų pateko į Nacionalinę biblioteką. Kartu su projekto partneriais planuojama skaitmeninti ir virtualiojoje erdvėje atkurti šį vertingą palikimą.

Gegužės 6–7 dienomis Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centre įvyko 1-oji tarptautinė konferencija „Dabartis yra istorija. Kuo Kosakovskių palikimas yra šiuolaikinėje Europoje?“. Renginiu siekta aktualinti Kosakovskių paveldą ir paviešinti jo tyrimus.

Konferencijoje dalyvavo trijų šalių – Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos – atstovai. Dalyvius sveikino renginio globėja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė, Ukmergės rajono meras Rolandas Janickas. Buvo perskaityti 9 pranešimai, pristatyti du vaizdo įrašai. Nacionalinei bibliotekai konferencijoje atstovavo Informacijos mokslų departamento Lituanistikos skyriaus vadovė Jolanta Budriūnienė, Retų knygų ir rankraščių skyriaus vadovė Rima Dirsytė, kuri supažindino su bibliotekoje saugomu Kosakovskių šeimos archyvu, bei Kosakovskių knygas tyrinėjanti vyriausioji bibliografė Jadvyga Misiūnienė. Savo pranešime ji apžvelgė Kosakovskių knygų rinkinių kelią į Nacionalinę biblioteką.

Gegužės 7 d. Pašilės Šv. Barboros parapijos bažnyčioje, kurią fundavo ir kurioje buvo laidojami Kosakovskiai, aukotos šv. mišios, konferencijos dalyviai aplankė Vaitkuškio dvaro sodybą.

Daugiau apie konferenciją ›