Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
Kultūros ministras Simonas Kairys ir naujoji generalinė direktorė Aušrinė Žilinskienė 2024 m. balandžio 15 d.

Aušrinė Žilinskienė pradėjo vadovauti Nacionalinei bibliotekai

Balandžio 15 d. Aušrinė Žilinskienė pradėjo eiti Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus pareigas. A. Žilinskienė laimėjo pernai lapkritį Kultūros ministerijos organizuotą konkursą vadovauti Nacionalinei bibliotekai. Tai pirmoji generalinė direktorė moteris per 105 Nacionalinės bibliotekos veiklos metus.

Naujoji didžiausios Lietuvoje mokslinės ir parlamentinės bibliotekos vadovė pirmą darbo dieną susitiko su Nacionalinės bibliotekos darbuotojais. Kultūros ministras Simonas Kairys bibliotekos kolektyvui pristatė generalinę direktorę. Susitikime dalyvavo ir kultūros viceministras Rimantas Mikaitis, kuruojantis  atminties institucijų veiklą, kultūros paveldo apsaugą, kultūros paveldo skaitmeninimą.

Prisistatymo kalboje A. Žilinskienė išskyrė įvairiapusių bibliotekos veiklų tęstinumą. Vadovė daug dėmesio ketina skirti įstaigos vizijos išgryninimui, strategijos ir veiklų planavimui, organizavimui ir įgyvendinimui. Esminis naujosios vadovės siekis – Nacionalinei bibliotekai vykdant veiklas ir projektus, teikiant paslaugas orientuotis į kokybę.

„Visada turėjau didžiulę privilegiją dirbti su nuostabiais žmonėmis. Turiu vilties, kad pavyks ir šį kartą. Esu patyrusi vadovė, komandos lyderė. Man sekasi sutelkti komandą ir koordinuoti jos veiksmus tam, kad sėkmingai pasiektume norimus rezultatus. Visa mano sąmoninga karjera siejasi su knyga ir literatūra. Mano stipriosios pusės – darbas ir patirtis tarptautinėje aplinkoje ir komandoje“, – sakė A. Žilinskienė.

2014–2022 m. A. Žilinskienė vadovavo Lietuvos kultūros institutui, vėliau dirbo Lietuvos audiosensorinės bibliotekos projekto „ELVIS – pritaikytų medijų platforma: prieigos prie įtraukaus kultūros turinio individualių poreikių turintiems vartotojams plėtra“ vadove. 2011–2014 m. dirbo Lietuvos meno kūrėjų asociacijos projektų vadove, dešimt metų (2001–2010 m.) ėjo viešosios įstaigos „Lietuviškos knygos“ direktorės pareigas. 2003 m. jai įteiktas valstybinis apdovanojimas – ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius.

A. Žilinskienė nuo 2020 m. yra Maironio lietuvių literatūros muziejaus tarybos narė, Thomo Manno kultūros centro kuratoriumo narė nuo 2008 m.; EUNIC (angl. EU National Institutes for Culture) – Europos kultūros institutų tinklo direktorių tarybos narė 2020–2022 m.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka – visiems prieinama nacionalinė atminties institucija, veikianti informacijos sklaidos, kultūros, mokslo ir švietimo srityse, pagal kompetenciją užtikrinanti valstybės informacijos politikos įgyvendinimą.

Vienas pagrindinių strateginių tikslų – kurti visiems atvirą, įtraukią informacinę ir kultūrinę erdvę. Nacionalinės bibliotekos pagrindinė strateginė kryptis – vertės kūrimas visuomenei, prisidedant prie Lietuvos visuomenės pažangos spartinimo ir valstybės tarptautinio konkurencingumo didinimo.

Nacionalinei bibliotekai tenka reikšmingas vaidmuo nacionalinio kultūros paveldo išsaugojimo, aktualinimo, tyrimų ir integravimo į Europos duomenų erdvę srityse.

Nacionalinė biblioteka bendradarbiauja su valstybės įstaigomis ir institucijomis, nevyriausybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis, buria tarptautinių partnerių tinklą, aktyviai įsitraukia į tarptautinių organizacijų veiklas.