Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
2017 m. sausio 11 d.

Nacionalinės bibliotekos projektams įgyvendinti skirtas 61 800 Eur finansavimas

Pirmajame 2017 metų konkurse, kuris finansuojamas Kultūros rėmimo fondo lėšomis, skirtas finansavimas keturiems Nacionalinės bibliotekos vykdomiems projektams. Dar keturiuose projektuose Nacionalinė biblioteka dalyvaus kaip partnerė. Trumpai pristatome šiuos projektus ir juose numatytą veiklą.


Nacionalinės bibliotekos vykdomi projektai

Nacionalinė biblioteka įgyvendins projektą „Užsienio profesionalai – Lietuvai“. Jo siekis – parodyti, kad 1918–1940 metų Lietuva buvo atvira, tolerantiška ir moderni valstybė, prie kurios kūrimo turėjo galimybę prisidėti įvairių valstybių ir tautų žmonės. Įgyvendinant projektą visuomenei bus surengta kilnojamoji paroda, pristatanti 1918–1940 metais Lietuvos Respublikoje profesionaliai dirbusius užsieniečius, kurių veikla paliko ryškų pėdsaką šalies kultūros, meno, mokslo, ūkio, karybos srityse. Parodą lydės interaktyvi edukacinė programa, praplėsianti jos turinį ir padėsianti geriau ją suvokti. Kilnojamoji paroda ir ją lydinti interaktyvi programa bus pristatyta bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams, šalies gyventojams, užsienio svečiams.

Projekto „Algirdas Julius Greimas: sugrįžimai“ metu plačiajai auditorijai bus pristatytas lietuvių kilmės prancūzų intelektualo indėlis į pasaulio kultūrą. Bus organizuota paroda, skirta A. J. Greimo gyvenimo ir kūrybos keliui atskleisti. Rengiant parodą bus bendradarbiaujama su Vilniaus universiteto biblioteka, Prancūzijos nacionaline ir Egipto Aleksandrijos bibliotekomis. Planuojama parodą eksponuoti 3–5 Europos šalyse. Ją papildys gretutiniai renginiai:

  • Literatūros vakarai (skaitymai, pristatymai), kuriuose bendradarbiaujant su TV laidų kūrėjais ir režisieriais bus skaitomos ir interpretuojamos A. J. Greimo kūrinių ištraukos. Juose bus pristatytas projekto metu sukurtas dokumentinis filmas apie A. J Greimo asmenybę, kultūrinę, mokslinę veiklą.
  • Edukacinė veikla, skirta menui, semiotikai nagrinėti remiantis A. J. Greimo palikimu. Ši veikla bus skiriama profesionaliajai publikai – atitinkamos srities studentams. Į edukacinės veiklos organizavimą bus įtrauktas Vilniaus universiteto A. J. Greimo semiotinių studijų ir tyrimų centras.

Įgyvendinant projektą „Nepriklausomybės archyvai“, kuriuo siekiama paminėti valstybės atkūrimo 100-metį ir ugdyti visuomenės pilietiškumą, istorija besidomintiems asmenims ir visai plačiajai visuomenei bus pristatytas kultūrinis ir istorinis palikimas, siejamas su iškiliais Lietuvos visuomenės veikėjais. Vykdant projektą bus išleisti su Lietuvos valstybės kūrimu susijusių dokumentų rinkiniai (4 vnt.) ir suorganizuotas keturių parodų ciklas. Taip pat bus parengta elektroninė paroda, vyks viešinimo veikla, edukaciniai susitikimai.

Įgyvendinant projektą „Bibliotekų specialistų mokymai“ bus tobulinamos vidurinės ir aukščiausios grandies bibliotekos vadovų vadybinės kompetencijos (pokyčių valdymas, vadovų ir darbuotojų ugdymas) ir profesines bibliotekos darbuotojų kompetencijos siekiant pagerinti bibliotekų veiklą, patenkinti vartotojų lūkesčius ir didinti jų pasitenkinimą gaunamomis paslaugomis. Mokymai bus organizuojami nacionaliniu lygiu (apskričių viešųjų bibliotekų, Nacionalinės bibliotekos darbuotojams, daugiau kaip 70 proc. mokymų dalyvių sudarys savivaldybių viešųjų bibliotekų darbuotojai) bendradarbiaujant su penkiomis (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio) apskričių viešosiomis bibliotekomis.

Nacionalinė biblioteka – projektų partnerė

Nacionalinė biblioteka bendradarbiaus įgyvendinant Penkių kontinentų komunikacijos centro projektą „Televizijos laida „Knygos per „Penki TV“: bus parengtas reportažų ciklas apie skaitymo skatinimo iniciatyvas, pristatantis visuomenei aktualiausias ir įdomiausias knygas, ugdantis skaitymo kultūrą, kuriantis erdvę, kur rašytojai galėtų pristatyti savo kūrybą.

Projekte „Pokalbiai apie vaikų literatūrą“, kurį įgyvendina Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos Lietuvos skyrius, bendradarbiaudamas su Nacionaline biblioteka, bus organizuota profesionali vaikų literatūros kritika, analitika ir refleksija. Projektas, sutelkiantis žinomiausius vaikų literatūros specialistus, numatomas kaip viešai transliuojamų renginių (viešų paskaitų, seminarų, diskusijų ir t. t.) ciklas.

Projekto „Tarptautinės vaikų knygos dienos minėjimas (geriausių 2016 m. vaikų knygų kūrėjų apdovanojimai)“, kurį įgyvendina Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos Lietuvos skyrius, bendradarbiaudamas su Nacionaline biblioteka, metu bus organizuotas Tarptautinės vaikų dienos minėjimas: išrinktos geriausios ir reikšmingiausios 2016 m. vaikų ir paauglių knygos ir apdovanoti jų kūrėjai; surengtas seminaras vaikų literatūros ir skaitybos specialistams; sukurtos ir publikuotos 2016 m. vaikų literatūros apžvalgos, skaitymų tyrimų medžiaga ir kita informacija.

Projekte „Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo srities įstaigų (muziejų ir bibliotekų) rinkodaros vertinimas ir rekomendacijos rinkodaros strategijoms vystyti“, kurį įgyvendins „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“, projekto partnerė Nacionalinė biblioteka prisidės vertinant Lietuvos muziejų ir bibliotekų rinkodaros veiklą ir rinkodaros veiklos efektyvumą. Bus parengtos rekomendacijos dėl muziejų ir bibliotekų rinkodaros veiklos planavimo bei organizavimo, pateiktos rinkodaros planavimo gairės skatinant bendradarbiavimo projektus.