Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
2017 m. birželio 7 d.

Nacionalinėje bibliotekoje saugoma M. Strašuno žydų knygų kolekcija pelnė UNESCO įvertinimą

Birželio 5 d., minint prie Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos įsteigto Nacionalinio komiteto „Pasaulio atmintis“ 20-metį, Valstybinėje Kernavės kultūrinio rezervato direkcijoje įvyko ceremonija, kurioje buvo įteikti liudijimai penkiems dokumentinio paveldo saugotojams, kurių dokumentai ar kolekcijos šiemet įrašytos į Nacionalinį registrą.

Malonu pažymėti, kad tarp įvertintųjų – ir Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje saugoma Mato Strašuno asmeninė žydų knygų kolekcija. Tai daugiau nei 1 300 egzempliorių spaudinių kolekcija, kurios chronologija apima XVI–XIX a. laikotarpį, o leidimo vietų geografija žymi ne tik Lietuvą, bet ir Graikiją, Turkiją, Italiją, Vokietiją, Nyderlandus ir kitas šalis. Keli šimtai kolekcijos spaudinių, tarp kurių net kelios dešimtys paleotipų, − tai vieninteliai mūsų šalyje knygų ir periodikos egzemplioriai.

Siekdama išsaugoti po II pasaulinio karo išlikusius, po įvairias šalis išsklaidytus judaikos dokumentinio paveldo fragmentus, Nacionalinė biblioteka kartu su Niujorke (Jungtinės Amerikos Valstijos) veikiančiu YIVO žydų tyrimų institutu vykdo ilgalaikį projektą, kuriuo, be kitų judaikos dokumentinio paveldo kolekcijų, virtualiai siekiama atkurti ir M. Strašuno asmeninę knygų kolekciją.

Susidomėjusieji M. Strašuno asmeninės bibliotekos rinkiniu turi puikią galimybę su juo susipažinti, apsilankę Nacionalinėje bibliotekoje veikiančioje parodoje „Strašuno bibliotekos žmonės ir knygos“.

Šiemet įvertinta knygų kolekcija – tai jau septintasis Nacionalinėje bibliotekoje saugomas dokumentinio paveldo objektas, įrašytas į UNESCO nacionalinės programos „Pasaulio atmintis“ registrą.

Kiti įvertinimus pelnę objektai, saugomi Nacionalinėje bibliotekoje:

  • XIV a. pabaigos – XX a. I pusės dokumentų, rašytų bažnytine slavų kalba, kolekcija (regioninės reikšmės liudijimas, 2006 m.);
  • XX a. pr. lietuviškų šelako plokštelių kolekcija (nacionalinės reikšmės liudijimas, 2007 m.);
  • Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos rankraštis „Tayslos augiyynis koremy taalpynas augimys ...“, 1835–1843 m. (nacionalinės reikšmės liudijimas, 2008 m.);
  • Lietuvių DP spaudos rinkinys, 1945–1952 m. (nacionalinės reikšmės liudijimas, 2011 m.);
  • Lietuvoje leistų knygų hebrajų kalba (1759–1900 m.) rinkinys (regioninės reikšmės liudijimas, 2013 m.);
  • Lenkijos karaliaus, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto II 1563 ir 1568 m. LDK bajorų katalikų ir stačiatikių teisių valstybės tarnybos ir žemėvaldos srityse sulyginimo privilegijos (nacionalinės reikšmės liudijimas, 2015 m.).