Telefonas Klaustukas Sitemap
2018 m. kovo 21 d.

Kovo 21–22 d.: tarptautinė konferencija apie Lietuvos žydų kultūros ir istorijos paveldo dėstymą mokyklose

Šiandien Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje prasideda dvi dienas truksianti tarptautinė konferencija, į kurią rinksis mokytojai iš visos Lietuvos. Jos tema – „Pirminių Edvardo Blanko Vilniaus kolekcijos šaltinių naudojimas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų programose“. Konferencijos tikslas – prisidėti prie moksleivių ugdymo, savo krašto pažinimo, tolerancijos skatinimo suteikiant mokytojams prieigą prie pirminių Lietuvos žydų kultūros šaltinių ir taip praturtinant jų žinias.

Pasak organizatorių, postūmis organizuoti šią tarptautinę konferenciją kilo įgyvendinant tarptautinį projektą „YIVO Vilnius projektas“, kurį vykdo YIVO institutas (Niujorkas) bendradarbiaudamas su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos valstybės centriniu archyvu ir Lietuvos Mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. Projekto metu yra skaitmeninami žydų spaudiniai ir rankraščiai, taip bandant atkurti ir pateikti viešai prieigai tarpukario Lietuvos žydų bendruomeninį ir kultūrinį gyvenimą. Projekto medžiaga apima literatūros darbus, laiškus, atsiminimus, teatrų programas, fotografijas, retas knygas, laikraščius, brošiūras, politinius, religinius traktatus, bendruomenės įrašus. Visa tai gali tapti puikiu mokytojo įrankiu supažindinant mokinius su praeities žydų kultūriniu gyvenimu bei paliktu paveldu.

Konferencijoje garsūs judaikos tyrėjai: prof. Saulius Sužiedėlis (Millersvilio universitetas, Jungtinės Amerikos Valstijos); dr. Mindaugas Kvietkauskas (Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas); Jolanta Mickutė (Vytauto Didžiojo universitetas), Christine Beresniova (JAV tyrėja); Lucija Koch (Varšuvos POLIN muziejus) skaitys pranešimus apie Lietuvos žydų kultūros ir istorijos paveldo pažinimo būtinybę ir strategijas. Lietuvos institucijos, sėkmingai dirbančios žydų kultūros srityje, pristatys savo edukacines programas. Mokytojams bus pristatytos ir Nacionalinės bibliotekos Judaikos tyrimų centro sukurtos edukacinės priemonės.

Antrąją dieną bus organizuojamos kūrybinės dirbtuvės, kuriose mokytojai susipažins su Judaikos tyrimų centro ir YIVO instituto parengta metodine medžiaga, galės išsakyti savo lūkesčius, pastebėjimus ir pasiūlymus. Dirbtuvės suskirstytos pagal tris temas: Žydų istorijos įtraukimas į Lietuvos istorijos programas; Žydų literatūros įtraukimas į literatūros programas: Žydų kultūros ir istorijos įtraukimas į tarpdisciplininę ir užklasinę edukacinę veiklą. Dirbtuvėms vadovaus žymūs Lietuvos edukatoriai: Goda Volbikaitė (Diuseldorfo Heinricho Heinės universitetas); Eglė Bendikaitė (Lietuvos istorijos instituto mokslo bendradarbė); Vytautas Toleikis (mokytojas ekspertas).