Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
2018 m. gegužės 23 d.

Tarptautinė konferencija „Biblioteka – leidėjui, leidėjas – bibliotekai 2“

Gegužės 22 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko tarptautinė konferencija „Biblioteka – leidėjui, leidėjas – bibliotekai 2“. Pradėdamas renginį sveikinimo žodžiu Nacionalinės bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas pasidžiaugė bibliotekos renginiu ir pabrėžė, kad tai vienas iš retų bibliotekos renginių, skirtų bibliotekų kuriamiems intelektiniams produktams aptarti ir ryšiams su leidėjais stiprinti.

Pirmoje tarptautinės konferencijos dalyje Nacionalinės bibliotekos Informacijos mokslų departamento Nacionalinės bibliografinės apskaitos skyriaus bibliografas-tyrėjas dr. Tomas Petreikis kalbėjo apie socialiai atsakingą leidybinę veiklą, apie sistemingą leidybinių standartų taikymą leidyboje, taip pat analizavo dažniausiai pasitaikančias leidybinių duomenų pateikimo klaidas. Pranešėjas pristatė Nacionalinės bibliotekos parengtą leidinį „Leidybiniai duomenys: metodinės rekomendacijos ir pavyzdžiai“, kuris padės leidėjams taisyklingai pateikti svarbiausias žinias apie leidinį.

Leidybos ekspertė Aida Dobkevičiūtė supažindino su šiandienos Lietuvos leidybos situacija: šalyje veikiančiais literatūros leidybos, sklaidos ir prieinamumo skatinimo ir finansavimo mechanizmais, kurie reglamentuoja, plečia ir stiprina (arba silpnina) tarpinstitucinį ir tarpsektorinį dalyvių bendradarbiavimą ir indėlį. Tokios bendradarbiavimo sąveikos knygų leidybos aplinkos veiksnių kontekste lemia ir knygų leidybos sektoriaus tvarų augimą, ir aktualaus literatūros turinio įvairovę bei prieinamumą bibliotekose.

Latvijos nacionalinės bibliotekos Bibliografijos instituto Fondų valdymo skyriaus vadovas Ansis Garda pasidalino Latvijos nacionalinės bibliotekos patirtimi bendraujant su leidėjais, supažindino su Latvijos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais privalomojo egzemplioriaus pristatymą, Latvijos nacionalinės bibliotekos leidybinių duomenų pagrindu kuriamais produktais, Nacionalinės bibliotekos valdomu leidėjų portalu, kuriame užsiregistravusiems leidėjams suteikiami tarptautiniai standartiniai knygų, muzikos ir serialinių leidinių numeriai, pateikiami duomenys apie leidinius.

Lenkijos nacionalinės bibliotekos ISBN agentūros darbo grupės vadovė Katarzyna Nakonieczna apibūdino Lenkijos ISBN agentūros darbo su leidėjais ypatybes. Lenkijos nacionalinėje bibliotekoje sukurtas patogus leidėjams skirtas portalas, kuriame registruoti leidėjai elektroniniu būdu gauna ISBN numerius ir teikia metaduomenis apie būsimus leidinius. Duomenys pateikiami laikantis ONIX standarto reikalavimų. Pagrindinis ONIX pranašumas – galimybė konvertuoti šiuo standartu apibrėžtus metaduomenis į įvairius formatus. Šiuo metu tai aktualiausias knygų leidybos standartas pasaulyje – jis taikomas Šiaurės Amerikoje, Vakarų Europoje, dalyje Rytų Europos, Japonijoje, Rusijoje, Pietų Korėjoje, Kinijoje. 

Antrą konferencijos dalį pradėjo Estijos nacionalinės bibliotekos Leidėjų portalo kolekcijos plėtros skyriaus vadovė Made Viljur-Voit. Ji apžvelgė Estijos nacionalinės bibliotekos veiklas, Estijos Respublikos įstatymus, reglamentuojančius privalomojo egzemplioriaus surinkimą, ir leidėjų portalą, pradėjusį veikti 2016 metų pabaigoje.

Konferencijoje buvo pristatyta būsima Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinė sistema (VIRSIS), kuri pradės veikti 2019 m. lapkričio 1 dieną. Joje renkami, kaupiami, stebimi, analizuojami ir nemokamai skelbiami Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme nustatyti duomenys apie visuomenės informavimo veiklą vykdančius viešosios informacijos rengėjus ir skleidėjus. VIRSIS pristatęs Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Visuomenės informavimo ir autorių teisių skyriaus vedėjas Deividas Velkas sulaukė daug konferencijos dalyvių klausimų.

Nacionalinės bibliotekos Strateginės plėtros departamento direktorius Eugenijus Stratilatovas kalbėjo apie būsimą Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) plėtrą. Vilniaus Gedimino technikos universiteto leidyklos „Technika“ direktorė Eleonora Dagienė papasakojo, su kokiais iššūkiais susiduria dabartinė mokslinių žurnalų leidyba Lietuvoje, apibūdino metaduomenų svarbą šioje srityje.

Renginį ir diskusiją moderavo Informacijos mokslų departamento direktorė dr. Nijolė Bliūdžiuvienė. Tarptautinės konferencijos diskusija, kurioje gausiai dalyvavo leidėjų atstovai, parodė, kad konferencija surengta pačiu laiku ir visiems labai aktuali, kad yra daug iššūkių stiprinant leidėjų ir bibliotekų bendradarbiavimą. Išsakyti leidėjų lūkesčiai Nacionalinės bibliotekos specialistams padės tobulinti informacinius įrankius leidėjų metaduomenims pateikti ir apdoroti, taip pat skatins numatyti šiuolaikiškesnius ateities sprendimus metaduomenų mainams tarp leidėjų ir bibliotekų.

Daugiau nuotraukų ›