Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
2020 m. gegužės 7 d.

Nacionalinės bibliotekos tyrėjų darbai – šalies mokslo kontekste

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija nusprendė, kad duomenis apie mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklą Lietuvos mokslo tarybos kasmetiniam vertinimui teiktų ne tik šalies universitetai, mokslo tyrimų institutai, bet ir valstybinės reikšmės bibliotekos. Šiais metais Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka pirmą kartą teikia duomenis apie savo darbuotojų humanitarinių ir socialinių mokslų sričių mokslines publikacijas. Jas vertins Lietuvos mokslo tarybos ekspertai. Pirmuoju etapu į mokslo veiklos rezultatų vertinimo sistemą „Vieversys“ buvo įkeltos humanitarinių mokslų srities publikacijos, antras etapas vyksta iki birželio – bus keliami socialinių mokslų srities darbai.

Tai nauja galimybė Nacionalinės bibliotekos mokslininkams savo veiklos rezultatus pamatyti bendresniame šalies mokslinių tyrimų kontekste. Lietuvos mokslo tarybos vertinimo rezultatai padės dar tiksliau planuoti tolesnių mokslinių tyrimų, atliekamų bendradarbiaujant su partneriais šalyje ir užsienyje, eigą. 

Nacionalinėje bibliotekoje dirbantys tyrėjai kasmet vykdo dokumentinio paveldo, bibliotekininkystės, bibliografijos ir knygotyros, vaikų literatūros mokslinius taikomuosius tyrimus (2019 m. vykdyta 15 tyrimų), jais remdamiesi rengia publikacijas ir pranešimus. Tyrimų metu sukaupta medžiaga ir tyrimų rezultatai pristatomi tiek Lietuvos, tiek užsienio leidiniuose ir konferencijose. Vykdomi įvairūs tyrimų sklaidos projektai: rengiamos parodos, kuriamos edukacinės programos, vykdomi leidybos projektai. Atliekant taikomojo pobūdžio tyrimus, siekiama visuomenei atverti ir pristatyti šalies politinio, visuomeninio ir kultūros istorijos lauko  procesus, skatinama domėtis  Nacionalinėje bibliotekoje sukauptu kultūros paveldu, naudoti šią medžiagą savo projektuose ir kitose veiklose.