Patvirtintas Naudojimosi bibliotekos elektroniniais ištekliais ir paslaugomis apskaitos tvarkos aprašas

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos interneto svetainėje paskelbtas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. 767 „Dėl naudojimosi bibliotekos elektroniniais ištekliais ir paslaugomis apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“. Įsakymu patvirtinto Naudojimosi bibliotekos elektroniniais ištekliais ir paslaugomis apskaitos tvarkos aprašo nuostatos taikomos visoms Lietuvos bibliotekų sistemą sudarančioms bibliotekoms. Aprašu apibrėžiami ir reglamentuojami apskaitos vienetai, apskaitos rodikliai, duomenų, reikalingų apskaitos rodikliams apskaičiuoti, šaltiniai, duomenų teikimo tvarka, taip pat duomenų teikėjų ir Nacionalinės bibliotekos pareigos.

Tvarkos aprašą rengė Kultūros ministerijos suburta darbo grupė, kurioje aktyviai dalyvavo ir Nacionalinės bibliotekos specialistai. Dokumentas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymu, standartu LST ISO 2789:2013 „Informacija ir dokumentavimas. Tarptautinė bibliotekų statistika“, Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir atsižvelgiant į duomenų bazių leidėjų pagal ,,Counter“ pateikiamus statistinius duomenis.

Nacionalinės bibliotekos interneto svetainėje taip pat yra pateikiamas pavyzdinis prenumeruojamų duomenų bazių sąrašas su pažymėtais apskaitos rodikliais, kuriuos pateikia leidėjai. Tai praktinė priemonė, kuri bibliotekininkams palengvins naudojimosi duomenų bazėmis apskaitą.

Kviečiame susipažinti su bibliotekų sektoriui aktualiais dokumentais ir naudotis jais bibliotekų veikloje.

Lapkritis
P A T K Pn Š S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Parodos

YouTubeFacebookLinkedInInstagramFlickr