Telefonas Klaustukas Sitemap
2020 m. gruodžio 4 d.

Gruodžio 4 d.: dr. Larai Lempertienei įteikta Kultūros ministerijos premija

Laikinai einantis kultūros ministro pareigas dr. Mindaugas Kvietkauskas nuotoliniu būdu paskelbė šių metų Kultūros ministerijos premijų laureatus, labiausiai įvairiose srityse nusipelniusius kultūros ir meno darbuotojus, kūrėjus. Sveikindamas laureatus ministras sakė, kad šiandien pagerbiami ir apdovanojami tie žmonės, kurie nenuilstamai kuria ir puoselėja Lietuvos kultūrą. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų departamento Judaikos tyrimų centro vadovei dr. Larai Lempertienei įteikta premija už bibliotekininkystės, bibliografijos, knygotyros mokslinius tyrinėjimus ir praktinę veiklą bibliotekose.

Dr. L. Lempertienės profesiniai ir moksliniai interesai apima žydų kultūros ir judaikos dokumentinio paveldo pažinimo, išsaugojimo, tyrimų bei tyrimų rezultatais paremtos aktyvios sklaidos sritis. Nepaprastai svarbios yra L. Lempertienės ekspertinės kompetencijos – ji yra darbo grupių, akademinių ir ekspertų tarybų narė. Tyrinėdama Lietuvos žydų kultūros reiškinius ir remdamasi judaikos dokumentinio paveldo archyvine medžiaga, mokslininkė parengė ir kolektyvinėse monografijose, mokslo darbų ir mokslo populiarinimo žurnaluose publikavo penkiolika straipsnių lietuvių, anglų, rusų, vokiečių, ukrainiečių kalbomis. Skaitė pranešimus aštuoniolikoje tarptautinių ir nacionalinių mokslinių konferencijų Lietuvoje ir užsienyje (JAV, Rusijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje).

Dr. L. Lempertienė yra pagrindinė jau ketvirtus metus Lietuvos nacionalinės bibliotekos vykdomo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos finansuojamo projekto, skirto Nacionalinėje bibliotekoje saugomo tarpukariu Vilniuje veikusio YIVO instituto dokumentinio paveldo sklaidai, iniciatorė ir koordinatorė.

Mokslininkė inicijavo ir pateikė UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionaliniam registrui vertinti du Nacionalinėje bibliotekoje saugomus išskirtinės svarbos judaikos publikuotų dokumentų teminius rinkinius: Mato Strašuno asmeninę žydų knygų kolekciją (2017 m.), Elijo ben Saliamono Zalmano (Vilniaus Gaono) publikuotų darbų rinkinį (2019 m.). Abu rinkiniai komisijos įvertinti ir įtraukti į UNESCO nacionalinį registrą.

Išskirtinio intensyvumo, operatyvumo, ekspertinių gebėjimų iš dr. L. Lempertienės pareikalavo 2020-ieji, Lietuvos Respublikos Seimo iniciatyva paskelbti Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais. Mokslininkė aktyviai dalyvavo Vyriausybės sudarytos komisijos darbe, planuojant šių metų renginius, taip pat Nacionalinei bibliotekai kartu su partneriais organizuojant kultūrinius, edukacinius, informacinius renginius.

Kultūros ministerijos premijos kasmet skiriamos už kultūros ir meno darbuotojų profesinę veiklą, įvertinant geriausius jų pasiekimus ir darbus.

Kuo nuoširdžiausiai sveikiname dr. L. Lempertienę ir didžiuojamės, kad Nacionalinės bibliotekos darbuotojos profesionali veikla sulaukė aukšto įvertinimo.