Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
Naujienos iliustracija 2021 m. gegužės 10 d.

Nacionalinė biblioteka paskelbė 2020 m. socialinės atsakomybės ataskaitą

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka paskelbė 2020 m. socialinės atsakomybės ataskaitą. Joje pristatomi praėjusių metų Nacionalinės bibliotekos darbai ir pasiekimai socialinės atsakomybės srityje, susijusioje su organizacijos valdymu, aplinkosauga, santykiais su darbuotojais ir visuomene. Ataskaitoje aprašomos Nacionalinės bibliotekos socialinės atsakomybės kryptys, veiksmai ir pasiekimai.

Nacionalinės bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas, vertindamas iššūkių kupinus 2020-uosius, pabrėžia, kad „net ir dirbdami karantino sąlygomis, savo kasdienėje veikloje taikėme socialinės atsakomybės principus, kurie padeda gerinti organizacijos veiklą, stiprinti reputaciją visuomenėje. Socialinė atsakomybė mums svarbi visose srityse: organizacijos valdymo, darbdavystės praktikos, žmogaus teisių, aplinkosaugos, taip pat sprendžiant vartotojų ir paslaugų klausimus, mezgant ir palaikant ryšius su bendruomene“.

Rengiant socialinės atsakomybės ataskaitą vadovautasi Jungtinių Tautų (JT) inicijuoto Pasaulinio susitarimo (angl. Global Compact) principais ir pasaulinės ataskaitų rengimo iniciatyvos (angl. Global Reporting Initiative, GRI) rekomendacijomis, kurios padeda įvertinti institucijos veiklą pagal susijusius organizacijos valdymo, darbdavystės praktikos, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir žmogaus teisių, ryšių su visuomene rodiklius.

Ataskaita parengta visoms suinteresuotosioms šalims: Nacionalinės bibliotekos steigėjui, darbuotojams ir jų profesinei sąjungai, žiniasklaidos atstovams, socialiniams partneriams, Nacionalinės bibliotekos ir vietos bendruomenėms, kitoms susijusioms organizacijoms.

Socialinės atsakomybės ataskaita skelbiama Nacionalinės bibliotekos interneto svetainėje www.lnb.lt (skiltyje „Planavimo dokumentai“).