Telefonas Klaustukas Sitemap
Naujienos iliustracija 2021 m. gegužės 25 d.

Įvyko Nacionalinės bibliotekos Mokslo tarybos posėdis

Gegužės 25 dieną įvyko Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Mokslo tarybos posėdis. Jame dalyvavo naujai patvirtintos Tarybos nariai. Nacionalinės bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas pristatė pagrindinius veiklos aspektus, svarbiausius bibliotekos įgyvendinamus projektus bei esmines strategines kryptis 2021–2023 metais.

R. Gudauskas džiaugėsi, kad bibliotekai pavyko susitelkti, išsilaikyti ir įsitvirtinti pasikeitus realybei. Nacionalinės bibliotekos veiklos matomos ir vertinamos tiek visuomenės, tiek kitų atminties institucijų. Informacijos ir komunikacijos mokslų departamento vadovas prof. dr. Andrius Vaišnys pristatė Nacionalinės bibliotekos mokslo tiriamosios veiklos planą. Tarybos nariai aptarė ir palaikė Nacionalinės bibliotekos, kaip mokslinę tiriamąją veiklą vykdančios institucijos, strateginį siekį patekti į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.

Mokslo tarybos pirmininku išrinktas Mykolo Romerio universiteto Komunikacijos instituto politologas doc. dr. Virgis Valentinavičius.

Lietuvos nacionalinės bibliotekos Mokslo taryba yra patariamoji institucija, kurios tikslas – patarti Nacionalinės bibliotekos generaliniam direktoriui strateginiais valdymo, mokslo tiriamosios veiklos ir plėtros klausimais. Mokslo taryba padeda spręsti ir kitus veiklos klausimus, prisideda prie pagrindinių Nacionalinės bibliotekos uždavinių įgyvendinimo. Į Mokslo tarybą 2021–2024 metams deleguoti atstovai iš Kultūros ministerijos bei institucijų ar organizacijų, kurias su Nacionaline biblioteka sieja strateginės veiklos sritys, interesai, partnerystė ar bendradarbiavimo susitarimai.