Telefonas Klaustukas Sitemap
Naujienos iliustracija 2021 m. birželio 29 d.

Žurnalo „Tarp knygų“ 2021 m. 6-asis numeris: apie ką jis?

Įvykis. Šių metų birželį prasidėjo jau 55-asis Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Palangos vasaros skaityklos sezonas. Šventiniame atidarymo renginyje prisiminta skaityklos istorija, kalbėta apie jos reikšmę šiandien ir šios vasaros planus. Parengė Vaidenė Grybauskaitė.

Statistika 2020. Eglė Dikavičienė tradiciškai aptaria Lietuvos bibliotekų statistiką: 2020 m. bibliotekų tinklo pokyčius, registruotų vartotojų, apsilankymų skaičių, dokumentų fondų struktūrą, išpopuliarėjusias elektronines paslaugas, gautas lėšas, patirtas išlaidas ir kt.

Projektai. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos darbuotojai dalyvavo pasakojimo meno mokymų projekte „Pasakojimo meistrystė Lietuvos bibliotekų auditorijoms“. Šių mokymų metu dešimt bibliotekos darbuotojų kūrė pasakojimo metodais pagrįstas ekskursijas, kurios suteiks lankytojams galimybę pažinti dar nematytą bibliotekos pusę. Aušra Marija Narbutė surinko ir apibendrino kolegių įspūdžius.

Nauji leidiniai. Rasa Bataitytė pristato Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos išleistą Mato Baltrukevičiaus knygą „Gražina tarp Landsbergių“. Joje – Vytauto ir Gražinos Landsbergių, jų vaikų ir anūkų interviu apie knygas, skaitymą, muziką, gyvenimą dabartinėje Lietuvoje.

Terminų aruodas. 2020-ųjų pabaigoje leidybai parengtas „Bibliotekininkystės, informacijos ir knygotyros (BIK) lietuvių–anglų kalbų terminų žodynas“. Juo remdamasi Violeta Černiauskaitė žurnalo skaitytojus pirmuosius supažindina su terminijos tvarkymo aktualijomis. Straipsnyje aptariamos terminų kirčiavimo problemos.

Sukaktys: Vytauto Mačernio metai. 100-ųjų Vytauto Mačernio (1921–1944) gimimo metinių proga Simonas Granskas svarsto, kaip šio jauno poeto kūryboje atsiskleidžia žemininkams ypač aktuali egzistencinė filosofija, kaip ji siejama su valstietiška gimtųjų namų patirtimi ir kitais žemiškais išgyvenimų vaizdiniais.

Biblioteka ir jos vardas. Telšių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, šiemet mininti veiklos šimtmetį, jai suteiktą Karolinos Praniauskaitės vardą įprasmina įvairiomis veiklomis, glaudžiai bendradarbiaudama su kitomis krašto įstaigomis ir siekdama įtraukti jaunimą. Apie visa tai pasakoja Julita Švėgždavičienė, Loreta Gedeikienė ir Ieva Sigita Naglienė.

Vincento Sladkevičiaus metai. 2021-uosius Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė kardinolo Vincento Sladkevičiaus metais. 1959 m. V. Sladkevičius (1920–2000) buvo neribotam laikui išsiųstas eiti kunigo pareigų bene šiauriausiame Lietuvos kampelyje – Nemunėlio Radviliškyje Biržų rajone, Lietuvos ir Latvijos pasienio miestelyje, sovietmečiu vadintame lietuviškuoju Sibiru. Apie šį tuomečio vyskupo gyvenimo laikotarpį pasakoja Nepriklausomybės Akto signatarė Irena Andrukaitienė.

Geroji patirtis. Kultūros ir Nacionalinio švietimo ministerijos Prancūzijoje skatina įvairias skaitymo skatinimo iniciatyvas įvairaus amžiaus vaikams, prisideda prie jų įgyvendinimo. Keletą tokių iniciatyvų aptaria Guoda Mankevičiūtė.

Ką skaityti. Kaip nepaskęsti knygų naujienų verpete ir išsirinkti, ką skaityti? Kartu su instagramo knygų apžvalgininkais tiesiame jums pagalbos ranką! Žurnalo puslapiuose dalinsimės rekomendacijomis, kurios, tikimės, padės atrasti pačias įdomiausias, labiausiai įtraukiančias ar kvapą gniaužiančias knygas. Šiame numeryje skaitinius rekomenduoja Patricija Tilvikaitė ir Gabrielė Šilobritaitė (book.duo).

Karantino laikotarpiu skaitytojai galėjo patirti sunkumų norėdami pavartyti popierinį žurnalą, todėl sudarome galimybę „Tarp knygų“ numerius, taip pat ir naujausiąjį, skaityti ir virtualiojoje erdvėje.

Bendraukime ir socialiniame tinkle „Facebook“: Žurnalas „Tarp knygų“!

Primename, kad žurnalą galima užsisakyti visuose AB Lietuvos pašto skyriuose. Vieno numerio kaina – 2,25 Eur (plius pašto paslaugos: mieste – 0,23 ct; kaime – 0,20 ct).  

Pirmame viršelyje

  • Ir šią vasarą jau 55-ą sezoną Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos skaitykla Palangoje rūpinasi skaitytojų laisvalaikiu. Vygaudo Juozaičio nuotr.

Ketvirtame viršelyje

  • 2021-ieji – skulptoriaus Juozo Zikaro metai. J. Zikaras. „Savanoriai“ (XX a. 3–4 deš.). Eksponatas saugomas Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje