Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
Naujienos iliustracija 2021 m. rugpjūčio 23 d.

Vytauto Mačernio poezija muzikoje: nauja ekspozicija Muzikos ir vizualiųjų menų skaitykloje

Vytautas Mačernis (1921–1944) – jauniausias lietuvių literatūros klasikas, naujosios lietuvių poezijos pradininkas, vienas reikšmingiausių savo kartos poetų, trumpai tegyvenęs, tačiau pagarsėjęs intelektualia, vidinės egzistencijos nerimą išreiškiančia kūryba. Tai viena centrinių XX amžiaus vidurio lietuvių literatūros istorijos figūrų, jo vardas įrašytas į lietuvių literatūros lobyną. 2021-ieji yra paskelbti poeto Vytauto Mačernio metais.

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Muzikos ir vizualiųjų menų skaitykloje kviečiame susipažinti su V. Mačernio poezija muzikoje ir aktorių įskaityta poezija CD ir vinilo plokštelėse. Tai kompozitorių G. Kuprevičiaus chorinio ciklo pagal „Metų sonetus“ berniukų chorui, J. Kalco dainų „Nėra laimės“ ir „Ne ji“ bosui ir fortepijonui, A. Kubiliūno ciklo balsui ir fortepijonui „Vytauto Mačernio sonetai“, J. Kubiliaus ir B. Juchnevič kūrinių chorui ar balsui ir fortepijonui natos. CD ir vinilo plokštelėse – N. Sinkevičiūtės, G. Storpirščio, S. Bareikio, V. Nivinsko, A. Jalianiausko, R. Baranausko dainos, V. Masalskio „Sielos balsas“ (LP 1982), L. Noreikos, P. Venslovo įskaityta V. Mačernio poezija.

Ekspozicija veiks iki rugsėjo 26 d.

V. Mačernis gimė 1921 m. birželio 5 d. Šarnelėje, mokėsi Sedos vidurinėje mokykloje ir Telšių gimnazijoje. Nuo 1939 m. Vytauto Didžiojo universitete studijavo anglų kalbą ir literatūrą, 1941 m. persikėlė į Vilniaus universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą, vėliau perėjo į filosofiją, kurią studijavo iki universiteto uždarymo 1943 m. Po universiteto uždarymo V. Mačernis grįžo į tėviškę. Nusprendęs trauktis į vakarus, poetas 1944 m. spalio 7 d. žuvo prie Žemaičių Kalvarijos nuo patrankos sviedinio skeveldros.

Nors V. Mačernis žuvo būdamas vos 23-ejų, yra visuotinai pripažintas lietuvių literatūros klasikas. V. Mačernio 100-mečiui paminėti Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla išleido net tris knygas, kurios leidžia artimiau susipažinti su poeto gyvenimu ir kūryba. Tai pakartotinai išleistos poezijos ir poetinės prozos knyga „Praeinančiam pasaulyje praeisiu“ ir rašytojos A. Ruseckaitės „Dūžtančios formos. Romanas apie Vytautą Mačernį“, taip pat V. Daujotytės knyga „Žemės keleiviai. Mačernis“.

Pirmasis V. Mačernio eilėraštis buvo išspausdintas 1936 m., paskutinis – 1944 m. spalio mėn. Pirmosios V. Mačernio poezijos knygos buvo išleistos Vakarų Europoje ir JAV: „Vizijos“ (Roma, 1947) ir „Poezija“ (Čikaga, 1961). Pirmą kartą Lietuvoje pluoštas V. Mačernio eilėraščių buvo paskelbtas 1966 m. „Poezijos pavasario“ almanache. Vėliau pasirodė poezijos rinktinė „Žmogaus apnuoginta širdis“ (1970), rinkiniai „Po ūkanotu nežinios dangum“ (1990), „Vėl žemės ilgesy“ (2001), „Praeinančiam pasaulyje praeisiu“ (2006), „Man patiko tik vandenys gilūs“ su aktoriaus A. Bialobžeskio CD (2014), „Sielos paveikslas“ (2015).

Vertingiausia V. Mačernio kūrybos dalis – eilėraščių ciklas „Vizijos“, „Metų sonetai“, „Žmogaus apnuoginta širdis“. Juose ryškūs egzistencialistinės pasaulėjautos elementai, nerimo, nevilties momentai susipina su pastovių žmogiškų vertybių ilgesiu, gimtosios žemės poetizavimu. Visa V. Mačernio kūryba – didelių vertybių, gyvenimo prasmės ieškančios, besikankinančios, abejojančios ir vėl nušvintančios sielos istorija. V. Mačernis kūrė ne tik poeziją, mėgo ir prozą, nemažai vertė iš užsienio kalbų (O. Milašiaus kūryba), rašė straipsnius apie literatūrą, kuriuose atsiskleidžia jo estetiniai ir etiniai kriterijai, požiūris į pasaulinę literatūrą, nacionalines tradicijas ir kt. Išsamiausias V. Mačernio kūrybos rinkinys – „Po ūkanotu nežinios dangum“, jame pateikiami visi poeto eiliuoti tekstai, dar neskelbti eilėraščiai, prozos, kritikos kūriniai, poetiniai vertimai, dienoraščio įrašai, laiškai.

Trumpai apie ekspoziciją

Data
iki rugsėjo 26 d.
Laikas
skaityklos darbo laiku
Vieta
Muzikos ir vizualiųjų menų skaitykla, V a., 508 kab.
Dalyvavimas
įėjimas laisvas
Daugiau informacijos
socialiniame tinkle „Facebook“